Michaela Bakala

Michaela Bakala je manažerkou a podnikatelkou, nejvíce sil však v posledních letech věnuje dobročinnosti. Mezi filantropické oblasti, které jsou jí nejbližší, patří podpora vzdělávání, rozvoj demokratické společnosti a role žen ve společnosti. Rovněž se angažuje v oblasti péče o duševní zdraví, mimo jiné cestou svého osobního vzdělávání.
Michaela vystudovala filmovou a televizní produkci. Po několik let se podílela na organizaci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Po studiích se ujala řízení PR a komunikace velké průmyslové společnosti, poté vedla tiskové oddělení Občanské demokratické strany. Založila první profesní Klub tiskových mluvčích a stala se jeho prezidentkou. Po ukončení spolupráce v politice založila vlastní PR agenturu a jako vítězka titulu Miss Československo z roku 1991 také soutěž krásy pod značkou Česká Miss, kterou deset let spoluvlastnila a vedla. Poslední léta se podílela na správě rodinných mediálních, retailových a realitních investic v USA, Švýcarsku, Jižní Africe, v České republice a dalších zemích světa.
Po mnoho let je Michaela předsedkyní správní rady Bakala Foundation a rozvíjí filantropické aktivity rodiny. Zapojuje se do jednotlivých programů nadace podporujících vzdělání mladých, talentovaných lidí a pečujících o hodnoty moderní demokracie, mimo jiné jako členka poroty vybírající každým rokem nové stipendisty vlajkového programu Scholarship. Ten do dnešního dne umožnil vystudovat více než 200 mladým lidem na prestižních světových univerzitách.
Bakalovi se podíleli na založení Knihovny Václava Havla v Praze a již dvacet let jsou jejím strategickým partnerem. Michaela byla dvanáct let členkou její správní rady, od června 2023 je předsedkyní poradního výboru. Knihovna pečuje o zachování odkazu a myšlenek Václava Havla, zejména jeho boje za svobodu, demokracii a ochranu lidských práv, přibližuje mladé generaci moderní dějiny a přispívá k rozvoji občanské společnosti. Od založení v roce 2004 se knihovna stala respektovanou a živou institucí, těšící se mezinárodnímu uznání.
Rodinná nadace také podporuje aktivity Nadace Fredericka W. de Klerka v Jihoafrické republice, kde Michaela působí ve správní radě po boku její předsedkyně, Elity de Klerk. Tato mezinárodně uznávaná instituce propaguje demokracii, svobodu a lidská práva v Jihoafrické republice. Připomíná a ochraňuje jihoafrickou ústavu prostřednictvím odkazu bývalého prezidenta a nositele Nobelovy ceny míru Frederika Willema de Klerka ve spolupráci s Nadací Nelsona Mandely.
TOP ženy Česka 2020 s Evou Jiřičnou
Michaela spolu s manželem Zdeňkem stály v roce 2012 u založení a otevření středoevropské pobočky amerického Aspen Institutu v Praze. Po celou dobu existence byli jejími strategickými partnery. Na dalším směřování Aspen Institute Central Europe se Michaela podílí v roli členky dozorčí rady.
Posláním Michaely je i podpora žen v pracovní kariéře a jejich působení na postech s rozhodovacími pravomocemi. Je patronkou prestižní ankety TOP ženy Česka, která již téměř 20 let oceňuje a zviditelňuje úspěšné ženy ze soukromé i veřejné sféry a jejich příběhy inspiruje další následovnice.
Michaela je dále aktivní v oblasti péče o duševní zdraví. Je přesvědčena, že by péče o něj měla být součástí výchovy a vzdělávání a že by kvalitní odborná péče měla být dostupná všem. Bakala Foundation přispívá na činnost několika organizací a projektů zaměřených na duševní pohodu, především dětí a mladých lidí. Psychohygieně se nadace věnuje i při vlastním poradenství a péči o stipendisty, spolupracuje při tom s Národním ústavem duševního zdraví.
Michaela žije s manželem a čtyřmi dětmi ve Spojených státech amerických.

Fotografie ke stažení