Program Scholarship Bakala Foundation nabízí motivovaným studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Za více než 13 let programu nadace podpořila téměř 200 studentů na 53 univerzitách v 10 zemích světa. Na stipendijním programu Scholarship spolupracuje česká nadace Bakala Foundation se svojí sesterskou organizací Fondation Zdenek et Michaela Bakala ve Švýcarsku.

 

Přihlášky na Scholarship 2022 jsou nyní uzavřené. Nový ročník otevřeme 10. listopadu 2022. 

 

Výběrové řízení 2022

 • Student si nejprve zvolí univerzitu a obor v zahraničí. Pro konzultaci vhodné instituce se může obrátit na naši studijní poradkyni nebo se zúčastnit přednášek Student Hubu.
 • 16. listopad 2021 – otevření přihlášek do programu Scholarship 2022
 • 18. leden 2022 v 23:59 – ukončení přijímání přihlášek
 • duben 2022 – uchazeči budou vyrozuměni o výsledcích 1. kola
 • červen 2022 – vybraní uchazeči se zúčastní osobního pohovoru v Praze. Následně budou vyhlášeny finální výsledky.

 

Komu je stipendium určeno?

 • Uchazečům, jejichž finanční situace neumožňuje realizovat univerzitní studium v zahraničí pomocí svých nebo rodinných prostředků;
 • studentům, kteří v přihlášce prokážou vynikající akademické výsledky a potřebu finanční podpory;
 • zájemcům o studium (nebo studentům) ucelených bakalářských nebo magisterských programů na zahraničních univerzitách;
 • mladým lidem hledajícím akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání;
 • uchazečům s cílem nejenom získat diplom z kvalitní univerzity, ale také přispět svým studiem a budoucí prací k pozitivnímu dopadu na společnost;
 • studentům, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení a kulturní výměnu.

 

Kritéria pro přihlášení do programu Scholarship 2022

 • Doložitelná potřeba finanční podpory k realizaci vybraného studia v zahraničí;
 • státní občanství ČR nebo povolení k trvalému pobytu v ČR;
 • věk do 33 let (včetně) k poslednímu dni podávání přihlášek (18. ledna 2022);
 • vyplnění a odeslání online přihlášky včetně doporučujícího dopisu (1–2) do 18. ledna 2022.

 

Naším cílem je podpořit uchazeče ve studiích na takových univerzitách, které jim z pohledu jejich vlastních akademických potřeb poskytnou ten nejlepší prostor pro další osobní a akademický růst.


PŘEDNÁŠKY O VŠ STUDIU V ZAHRANIČÍ

Záznamy z uskutečněných přednášek:

V rámci Student Hubu připravujeme řadu dalších přednášek o studiu v zahraničí. Program najdete zde a na našem Facebooku.

Online přihláška

Přihlášky jsou nyní uzavřeny.

Návod na vyplnění přihlášky

Témata esejí ročníku 2022

Esej v anglickém jazyce o rozsahu maximálně 600 slov je součástí elektronické přihlášky.
Pro rok 2022 byla vybrána tato témata:

1.

What is the most overlooked issue in your field of study/ expertise? How would you address it?

2.

Your vision of the Czech Republic in 2100. What issues are likely to shape the country by the end of the century?

3.

Is expectation the mother of unhappiness? Discuss.

Naši stipendisté

Inspirujte se příběhy těch, kteří to zvládli před vámi

Více o našich studentech

Často kladené otázky

Podporujete studenty, kteří se na univerzity teprve hlásí či budou hlásit, nebo studenty, kteří již byli ke studiu přijati?

Termín uzávěrky je nastaven tak, aby pomohl oběma skupinám studentů. Je možné přihlásit se o stipendium i rok předem, a pak se již s příslibem stipendia hlásit na vybranou univerzitu. Také je možné hlásit se o stipendium a na univerzitu ve stejném roce (v tom případě v květnu uchazeč zná rozhodnutí o stipendiu a má možnost se rozhodnout jestli / na kterou univerzitu nastoupí). O stipendium se navíc také mohou hlásit studenti, kteří studium již započali a po čase zjistili, že jim nedostačují vlastní prostředky.

Program, který jsem si vybral/a, trvá několik let. Mohu počítat s pomocí Bakala Foundation i do budoucna?

Nabízíme vám finanční podporu na celou dobu trvání vámi zvoleného programu. Naše pomoc do dalších let je závislá především na vašem přístupu ke studiu. Vaše studijní výsledky budou každoročně posouzeny, a budete-li i nadále vykazovat studijní úspěchy, Bakala Foundation vám poskytne podporu, kterou potřebujete k dokončení svého programu. Nebudete se tedy muset každoročně účastnit klasického výběru uchazečů. Budeme požadovat pouze dodání doporučujícího dopisu od některého ze současných pedagogů a výpis vašich studijních výsledků. Na druhou stranu se podpora automaticky nevztahuje na vaše jiné budoucí studijní ambice. Pokud se například po dokončení bakalářského studia rozhodnete pokračovat v magisterském programu, budete se muset znovu zúčastnit výběrového řízení.