Program Scholarship Bakala Foundation nabízí talentovaným a cílevědomým studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Oslovujeme zapálené mladé lidi mířící na ty nejlepší světové instituce.  Na stipendijním programu Scholarship spolupracují česká nadace Bakala Foundation se svojí sesterskou organizací Fondation Zdenek et Michaela Bakala ve Švýcarsku.

 

POZOR ZMĚNA TERMÍNŮ!

Přihlášky do dalšího ročníku programu Scholarship otevřeme už 16. listopadu 2020, což je o dva měsíce dříve než v předešlých letech. Chceme tak uchazečům usnadnit rozhodování o nástupu na zahraniční univerzitu, které musí často učinit už na jaře.

V termínu od 16. listopadu 2020 do 18. ledna 2021 budeme přijímat přihlášky uchazečů o program Scholarship. Uchazeči budou vyrozuměni o výsledcích prvního kola a případném postupu k ústním pohovorům během dubna 2021. Pohovory se uskuteční v květnu 2021 v Praze.

 

Komu je stipendium určeno?

  • Studentům, kteří v přihlášce prokážou vynikající akademické výsledky a potřebu finanční podpory;
  • zájemcům o studium (nebo studentům) ucelených bakalářských nebo magisterských programů na zahraničních univerzitách;
  • mladým lidem hledajícím akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání;
  • studentům, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení a kulturní výměnu.

 

Kritéria pro přihlášení do programu Scholarship 2021

  • státní občanství ČR nebo povolení k trvalému pobytu v ČR
  • věk do 33 let (včetně) k poslednímu dni podávání přihlášek (18. ledna 2021)
  • vyplnění a odeslání online přihlášky včetně doporučujícího dopisu (1–2) do 18. ledna 2021

 

Přednášky o studiu v zahraničí

27. 10. Chceš na studia do Skandinávie? Víme, jak na to, připoj se online!
29. 10. Studium v zahraničí na SŠ a VŠ – Vše, co potřebuješ vědět!
26. 11. Online: Info přednáška k programu Scholarship 2021 – vol. II

V rámci Student Hubu připravujeme řadu dalších přednášek o studiu v zahraničí. Podíváme se také na studium ve Francii, Švýcarsku nebo Izraeli, nebo na to, jak napsat dobrou esej. Program najdete zde a na Facebooku.

 

 

Brožura o Scholarshipu ke stažení ZDE

Přihlášky do programu Scholarship 2021 bude možné podávat od 16. listopadu 2020 do 18. ledna 2021.

Online přihláška

Naším cílem je podpořit uchazeče ve studiích na takových univerzitách, které jim z pohledu jejich vlastních akademických potřeb poskytnou ten nejlepší prostor pro další osobní a akademický růst.

Návod na vyplnění přihlášky

Témata esejí ročníku 2020

Esej na jedno ze třech zadaných témat v rozsahu maximálně 600 slov v anglickém jazyce je součástí elektronické přihlášky.

Pro rok 2020 byla vybrána tato témata:

1.

Artificial intelligence is gaining firm ground in science, research and industry. What are the potential contributions, as well as challenges, that AI brings into your field?

2.

Discuss a concrete example of a local initiative that ended up empowering individuals / communities on a larger scale, creating a positive change in the world. How has it inspired you?

3.

Imagine that you were to give a TED talk about the biggest current issue in your field. How would you describe it and what solutions would you propose?

Naši stipendisté

Tito a další studenti to úspěšně zvládli před vámi

Více o našich studentech

Často kladené otázky

Dáváte přednost uchazečům z některých vybraných oborů?

Nikoli. Žádný studijní obor předem nevylučujeme ani neupřednostňujeme. Naším cílem je podpořit studenty různých zaměření a zájmů, což se následně promítá do vyšší konkurence při výběru studentů z některých populárních oborů jako je ekonomie, matematika a fyzika, mezinárodní vztahy a další.

Které typy studijních programů podporujete?

Naše stipendia jsou určena jak pro studenty základních univerzitních programů (undergraduate studies), tak pro pokračující studenty (graduate studies). Obě skupiny uchazečů se snažíme posuzovat odděleně a pro obě máme k dispozici přibližně stejný rozpočet. Program Scholarship nepodporuje doktorandské programy.

Mým cílem je po skončení střední školy studovat na vysoké škole v zahraničí. Kdy mám podat přihlášku do programu Scholarship?

Vzhledem k tomu, že v době konání Scholarship pohovorů je již na většině univerzit zahájen podzimní semestr, je vhodné, žádat o stipendium rok před podáním přihlášky na zahraniční vysokou školu. Pokud studujete na střední škole, je vhodné žádat o stipendium ve druhém pololetí třetího ročníku (septimy). V případě, že stipendium získáte, můžete se začít připravovat na přijímací řízení na zahraniční univerzitu s vědomím, že v případě přijetí vám Bakala Foundation pomůže uhradit náklady na studium.

Uzávěrka přihlášek do programu Scholarship je 20. dubna 2020. Informace o tom, kdo postupuje k pohovorům, bude uchazečům rozesílána v první polovině srpna. Pohovory se uskuteční v Praze v září 2020.

Podporujete studenty, kteří se na univerzity teprve hlásí či budou hlásit, nebo studenty, kteří již byli ke studiu přijati?

Termíny našich uzávěrek jsou nastaveny ve prospěch studentů, kteří se na univerzity teprve hlásí. Je tomu tak proto, že jedním z našich cílů je podpořit především ty nadějné studenty, kteří o studiu na opravdu kvalitních univerzitách sice uvažují, ale finanční stránka takového studia pro ně může představovat velkou překážku. Udělení našeho stipendia je při realizaci jejich snu podpoří a dodá jim odvahy. Studenti již přijatí se o naše stipendium mohou také ucházet. Může se jednat například o studenty, kteří byli přijati na základě brzké přihlášky (early admission) nebo o studenty, kteří si finance na první roky studia již zajistili, jejich zdroje však nevydrží na celá studia a žádají o podporu do budoucích let.