Program Scholarship Bakala Foundation nabízí talentovaným a cílevědomým českým studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů.

Komu je stipendium určeno?

  • studentům, kteří v přihlášce prokážou potřebu finanční podpory a vynikající akademické výsledky
  • zájemcům o studium uceleného bakalářského nebo magisterského programu na prestižních zahraničních univerzitách
  • mladým lidem hledajícím akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání
  • studentům, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení a kulturní výměnu

Oslovujeme zapálené mladé lidi mířící na ty nejlepší světové instituce.  Na stipendijním programu Scholarship spolupracují česká nadace Bakala Foundation se svojí sesterskou organizací Fondation Zdenek et Michaela Bakala ve Švýcarsku.

Kritéria pro přihlášení do programu Scholarship 2019

  • státní občanství ČR nebo povolení k trvalému pobytu v ČR
  • věk do 33 let /ke dni podání přihlášky/

V termínu od 15. ledna do 15. dubna 2019 budeme přijímat přihlášky uchazečů o program Scholarship. Uchazeči budou vyrozuměni o výsledcích prvního kola a případném postupu k ústním pohovorům během srpna 2019. Pohovory se uskuteční v září 2019 v Praze.

Přihlášky jsou pro tento rok uzavřeny. Nový ročník zahájíme v lednu 2019.

Online přihláška

Naším cílem je podpořit uchazeče ve studiích na takových univerzitách, které jim z pohledu jejich vlastních akademických potřeb poskytnou ten nejlepší prostor pro další osobní a akademický růst.

Témata na rok 2018

Esej na jedno z následujících témat v rozsahu maximálně 600 slov v anglickém jazyce je součástí elektronické přihlášky. Pro letošní rok byla vybrána tato témata:

1.

Being or having?

2.

How do social bubbles, fake news and information overload affect our societies, and what is their impact on democracy?

3.

What is the most fascinating example of progress in your field over the last 100 years and how can it influence the future of the field? (Write as if for intelligent readers outside your field.)

Naši stipendisté

Tito a další studenti to úspěšně zvládli před vámi

Více o našich studentech

Často kladené otázky

Dáváte přednost uchazečům z některých vybraných oborů?

Nikoli. Žádný studijní obor předem nevylučujeme ani neupřednostňujeme. Naším cílem je podpořit studenty různých zaměření a zájmů, což se následně promítá do vyšší konkurence při výběru studentů z některých populárních oborů jako je ekonomie, matematika a fyzika, mezinárodní vztahy a další.

Které typy studijních programů podporujete?

Naše stipendia jsou určena jak pro studenty základních univerzitních programů (undergraduate studies), tak pro pokračující studenty (graduate studies). Obě skupiny uchazečů se snažíme posuzovat odděleně a pro obě máme k dispozici přibližně stejný rozpočet. Program Scholarship nepodporuje doktorandské programy.

Mým cílem je po skončení střední školy studovat na vysoké škole v zahraničí. Kdy mám podat přihlášku do programu Scholarship?

Vzhledem k tomu, že v době konání Scholarship pohovorů je již na většině univerzit zahájen podzimní semestr, je vhodné, žádat o stipendium rok před podáním přihlášky na zahraniční vysokou školu. Pokud studujete na střední škole, je vhodné žádat o stipendium ve druhém pololetí třetího ročníku (septimy). V případě, že stipendium získáte, můžete se začít připravovat na přijímací řízení na zahraniční univerzitu s vědomím, že v případě přijetí vám Bakala Foundation pomůže uhradit náklady na studium.

Uzávěrka přihlášek do programu Scholarship 2018 je 30. dubna 2018. Informace o tom, kdo postupuje k pohovorům, bývá uchazečům rozesílána v první polovině srpna. Pohovory se uskuteční v Praze ve dnech 11. – 12. září 2018.

Podporujete studenty, kteří se na univerzity teprve hlásí či budou hlásit, nebo studenty, kteří již byli ke studiu přijati?

Termíny našich uzávěrek jsou nastaveny ve prospěch studentů, kteří se na univerzity teprve hlásí. Je tomu tak proto, že jedním z našich cílů je podpořit především ty nadějné studenty, kteří o studiu na opravdu kvalitních univerzitách sice uvažují, ale finanční stránka takového studia pro ně může představovat velkou překážku. Udělení našeho stipendia je při realizaci jejich snu podpoří a dodá jim odvahy. Studenti již přijatí se o naše stipendium mohou také ucházet. Může se jednat například o studenty, kteří byli přijati na základě brzké přihlášky (early admission) nebo o studenty, kteří si finance na první roky studia již zajistili, jejich zdroje však nevydrží na celá studia a žádají o podporu do budoucích let.