Stipendijní program Scholarship Bakala Foundation nabízí motivovaným studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Za více než 13 let programu nadace podpořila téměř 200 studentů na 57 univerzitách v 11 zemích světa. 

 

Přihlášky jsou nyní uzavřeny.

 

Komu je stipendium určeno?

 • Uchazečům, jejichž finanční situace neumožňuje realizovat univerzitní studium v zahraničí pomocí svých nebo rodinných prostředků;
 • studentům, kteří v přihlášce prokážou vynikající akademické výsledky a potřebu finanční podpory;
 • zájemcům o studium (nebo studentům) ucelených bakalářských nebo magisterských programů na zahraničních univerzitách;
 • mladým lidem hledajícím akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání;
 • uchazečům s cílem nejenom získat diplom z kvalitní univerzity, ale také přispět svým studiem a budoucí prací k pozitivnímu dopadu na společnost;
 • studentům, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení a kulturní výměnu.

 

Kritéria pro přihlášení do programu Scholarship 2023

 • Doložitelná potřeba finanční podpory k realizaci vybraného studia v zahraničí;
 • státní občanství ČR nebo povolení k trvalému pobytu v ČR;
 • věk do 33 let (včetně) k poslednímu dni podávání přihlášek (18. ledna 2023);
 • vyplnění a odeslání online přihlášky včetně 1-2 doporučujících dopisů do 18. ledna 2023.

 

Výběrové řízení 2023

Výběrové řízení se nově skládá ze tří kol. První kolo spočívá ve vyhodnocení přihlášek čtecí komisí. Ve druhém kole se posuzuje míra finanční potřeby studentů. Ve třetím kole se vybraní studenti účastní ústního pohovoru.

 • Student si nejprve zvolí univerzitu a obor v zahraničí. Pro konzultaci vhodné instituce se může obrátit na naši studijní poradkyni nebo se zúčastnit přednášek Student Hubu.
 • 10. listopad 2022 – otevření přihlášek do programu Scholarship 2023
 • 18. leden 2023 v 23:59 – ukončení přijímání přihlášek
 • duben 2023 – uchazeči budou vyrozuměni o výsledcích 1. kola
 • květen 2023 – uchazeči budou vyrozuměni o výsledcích 2. kola
 • červen 2023 – vybraní uchazeči se zúčastní osobního pohovoru v Praze. Následně budou vyhlášeny finální výsledky.

 

Naším cílem je podpořit uchazeče ve studiích na takových univerzitách, které jim z pohledu jejich vlastních akademických potřeb poskytnou ten nejlepší prostor pro další osobní a akademický růst.

 

PŘEDNÁŠKY O VŠ STUDIU V ZAHRANIČÍ

Info přednášky pro Scholarship 2023 jsou již za námi. V případě dotazů prostudujte web stránku, případně nám napište.

 

Záznamy z uskutečněných přednášek:

V rámci Student Hubu připravujeme řadu dalších přednášek o studiu v zahraničí. Program najdete zde a na našem Facebooku.

 

Online přihláška

Přihlášky jsou nyní uzavřeny.

Návod na vyplnění přihlášky

Témata esejí ročníku 2023

Esej v anglickém jazyce o rozsahu maximálně 600 slov je součástí elektronické přihlášky.
Pro rok 2023 byla vybrána tato témata:

1.

What is the most misunderstood issue in your field of study/expertise?

2.

Explore any legitimate criticism of your generation.

3.

“As soon as you trust yourself, you will know how to live.” Goethe

Naši stipendisté

Inspirujte se příběhy těch, kteří to zvládli před vámi

Více o našich studentech

Často kladené otázky

Podporujete studenty, kteří se na univerzity teprve hlásí či budou hlásit, nebo studenty, kteří již byli ke studiu přijati?

O finanční podporu mohou žádat jak studenti střední školy (v předmaturitním či maturitním ročníku), kteří se na zahraniční univerzitu teprve hlásí, tak studenti, kteří již vysokoškolské studium v zahraničí započali. Pokud uchazeč o stipendium uspěje již v předmaturitním ročníku, hlásí se následně na univerzitu již s příslibem stipendia.

Program, který jsem si vybral/a, trvá několik let. Mohu počítat s pomocí Bakala Foundation i do budoucna?

Poskytujeme finanční podporu po celou dobu vámi zvoleného studijního programu – ať už bakalářského nebo magisterského. Na konci každého akademického roku posoudíme vaše studijní výsledky spolu s vaší potřebou finanční podpory. Pokud si udržíte velmi dobré studijní výsledky a doložíte trvající potřebu finanční podpory, můžete se na naši podporu spolehnout po celou dobu trvání studijního programu.