Podporujeme

Michaela a Zdeněk Bakala vždy usilovali o svobodnou společnost, ve které mohou talentovaní lidé naplno rozvinout svůj potenciál. Proto podporujeme především projekty rozvíjející vzdělávání, demokracii, lidská práva a kritické myšlení.
16
16
let pomáháme a podporujeme
1.2
1.2
miliardy Kč věnováno na filantropii celkem
100
100
+
podpořených projektů, organizací a jednotlivců
16
16
let pomáháme a podporujeme
1.2
1.2
miliardy Kč věnováno na filantropii celkem
100
100
+
podpořených projektů, organizací a jednotlivců

Aktuálně podporujeme

Knihovna Václava Havla
Od roku: 2004
Podpořeno částkou:
více než 170 milionů Kč
Zdeněk Bakala jako přítel Václava Havla stál u založení Knihovny Václava Havla v roce 2004, od počátku se stal jejím strategickým partnerem i hlavním finančním podporovatelem. Významně se na rozvoji Knihovny podílí Michaela Bakala, která dvanáct let aktivně působila jako členka správní rady, od června 2023 je Michaela součástí Poradního výboru. Díky tomuto dlouholetému partnerství se z Knihovny podařilo vybudovat renomovanou instituci, ...
Číst dál
autor fotografie: Ondřej Němec/ Knihovna Václava Havla
Design Museum
Od roku: 2013
Podpořeno částkou:
325 milionů Kč
Manželé Bakalovi jsou významnými podporovateli největšího muzea moderního designu a architektury na světě. Spolupráce s muzeem trvá od roku 2013, o tři roky později se v Kensingtonu v západní části Londýna slavnostně otevřely jeho nové prostory. Při znovuotevření muzea byl zahájen také provoz multifunkčního prostoru nesoucího jméno Bakala Auditorium. Prostory jsou vybaveny špičkovou audiovizuální technologií a umožňují konání přednášek a různých vzdělávacích, kulturních a společenských akcí. ...
Číst dál
Tuck School of Business
Od roku: 2008
Podpořeno částkou:
více než 225 milionů Kč
Na fakultě Tuck School of Business americké univerzity Dartmouth College je s finanční podporou rodiny Bakala realizován vzdělávací program TuckGO. Jeho cílem je rozvíjet potřebné dovednosti, znalosti a myšlení studentů, aby byli schopni v současném propojeném světě řídit projekty a týmy napříč různými kulturami, ekonomikami i odvětvími. Zájem uchazečů o studium TuckGO, který se zásadním způsobem odlišuje od ostatních mezinárodních programů MBA, s každým novým akademickým rokem roste....
Číst dál
FW de Klerk Foundation
Od roku: 2016
Podpořeno částkou:
více než 5,5 milionů Kč
Bakalovi patří mezi dlouhodobé podporovatele Nadace FW de Klerka. Pravidelně se účastní jejích charitativních akcí a Michaela Bakala se aktivně podílí na rozvoji činností nadace v roli členky správní rady. Celosvětově proslulá instituce propaguje demokracii, svobodu a lidská práva v Jihoafrické republice a připomíná jihoafrickou ústavu prostřednictvím odkazu bývalého prezidenta a nositele Nobelovy ceny míru Frederika Willema de Klerka. V roce 2021 Bakalovi přispěli na vybudování nového centra nadace, ...
Číst dál
Projekt Identita
Od roku: 2022
Podpořeno částkou:
5 milionů Kč
Naše vášeň a podpora významných kulturních a uměleckých projektů je patrná i v našem partnerství s Projektem Identita, který má za cíl provést diváka a čtenáře fascinujícím příběhem českého grafického designu.
Státní symboly, poštovní známky, písmo, ale i knihy, dopravní značky, orientační systém v metru či filmové plakáty – to vše je součástí české národní identity. Jak tyto ikonické návrhy vznikaly a kdo za nimi stojí? ...
Číst dál
Jiří Rathouský: Metro - Použito s laskavým svolením Projektu Identita
Czexpats in Science
Czexpats for Ukraine
Od roku: 2022
Podpořeno částkou:
1,3 milionů Kč
Spolupráce s komunitní organizací českých vědců působících v zahraničí Czexpats in Science začala v roce 2022 společným projektem na podporu ohrožených ukrajinských vědců. Cílem bylo pomoci ukrajinským vědcům zasažených válkou, aby se mohli i nadále věnovat výzkumu, a integrovat je do českého vědeckého prostředí. To obnášelo například pomoc s hledáním zaměstnání v České republice či propojování vědeckých projektů napříč hranicemi. ...
Číst dál
Vaclav Havel Center
Od roku: 2012
Podpořeno částkou:
Více než 1,5 milionů Kč
Vedle soustavné a dlouhodobé podpory Knihovny Václava Havla v Praze se Michaela a Zdeněk Bakala řadí i mezi významné podporovatele Vaclav Havel Center (dříve Nadace Knihovny Václava Havla neboli Václav Havel Library Foundation). Organizace sídlí v České národním budově v New Yorku, tedy na místě, které je více než sto let důležitým centrem české a slovenské kultury ve Spojených státech. V loňském roce oslavila 10 let své existence. ...
Číst dál
Foto použito s laskavým svolením Knihovny Václava Havla. Autor: Lubomír Kotek / AFP

Podpořili jsme

Aspen Institute Central Europe
Od roku: 2012 do 2023
Podpořeno částkou:
více než 100 milionů Kč
Michaela a Zdeněk Bakalovi se v roce 2012 podíleli na založení středoevropské pobočky Aspen Institutu a i nadále působí jako jeho významní partneři. Aspen Institute Central Europe je nezávislá platforma, kde se mohou setkávat a jednat představitelé politiky, byznysu, zástupci akademické sféry i osobnosti z dalších oborů. Institut rozvíjí mezioborovou spolupráci a podporuje mladé středoevropské lídry z různých sektorů v jejich rozvoji. Rovněž stojí za každoroční studií o stavu Česka a střední Evropy, spojenou s konferencí...
Číst dál
Člověk v tísni – Jeden svět na školách
Mediální výchova si zaslouží pozornost
Rok: 2021-2023
Podpořili jsme částkou:
3 miliony Kč
Mediální gramotnost je jednou z důležitých nástrojů boje proti dezinformacím. S naší podporou vznikla v produkci JSNS série vzdělávacích videí pro děti 2. stupně ZŠ a metodických materiálů pro učitele. Školy tak mohou dětem mediální výchovu lépe přiblížit za pomoci série tří videí s názvem O médiích, a dvou lekcí o rizicích pohybu dětí na internetu nazvaných Znáš celý příběh? a S kým si píšeš?
Česko.Digital
Podpora digitalizace školství
Rok: 2021
Podpořili jsme částkou:
4 miliony Kč
S cílem napomoci digitalizaci českého školství jsme se spojili s komunitní organizací Česko.Digital a podpořili dva z jejích projektů:  Učíme online a Střecha duševního zdraví. Do projektu Učíme online bylo zapojeno přes 8 tisíc učitelů a pomohl více než 600 školám se zprovozněním technologií k online výuce, i potřebným rodinám, školám a dětským domovům, do kterých bylo věnováno přes 2 000 počítačů. ...
Číst dál
Václav Pecha (Bakala Foundation) a Eva Pavlíková (Česko.Digital) při podpisu smlouvy o spolupráci
Rada pro redakční nezávislost
Media Freedom Poll
Rok: 2022 a 2023
Podpořili jsme částkou:
2 miliony Kč
Unikátní průzkum veřejného mínění o svobodě médií, nejrozsáhlejší svého druhu kdy provedený v zemích V4 (v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku), proběhl pod taktovkou Rady pro redakční nezávislost a ve spolupráci s organizací Reportéři bez hranic. Výsledky průzkumu indikují sílící obavy o svobodu médií v těchto zemích a poskytují zákonodárcům konkrétní data pro možnou akci na obranu demokratických hodnot. ...
Číst dál
Prezentace výsledků ankety Media Freedom Poll v pražském sídle nakladatelství Economia, duben 2022
Skautský institut
Nebát se
Rok: 2022
Podpořili jsme částkou:
200 tisíc Kč
Série videí s názvem Nebát se je cílena především na mladé lidi a adresuje téma osobní odvahy, které rezonuje s jednou ze základních hodnot nadace Bakala Foundation – courage. O své zkušenosti, jak překonaly strach, hovoří známé osobnosti i stipendisti Bakala Foundation. Rozhovory byly publikovány na podcastových a sociálních sítích jako YouTube, Facebook, Instagram.
Moderátorka Marianna Stránská a první host podcastu, Šimon Pánek (Člověk v tísni)
Norval Foundation
Vzdělávání jihoafrických dětí prostřednictvím umění
Rok: 2023
Podpořili jsme částkou:
450 000 Kč
Michaela a Zdeněk Bakala podpořili unikátní projekt muzea umění Norval Foundation v Kapském městě, jehož cílem je alternativně vzdělávat děti ze znevýhodněných komunit v oblasti umění, a rozvíjet tak jejich vizuální gramotnost, kritické myšlení a vztah ke kulturnímu dědictví a identitě země i celého kontinentu. ...
Číst dál