Kaplicky Internship je program, který poskytuje nadcházejícím a čerstvým absolventům architektonických oborů z českých univerzit možnost strávit tři měsíce na placené stáži v jednom z prestižních londýnských studií. Mohou si tak vyzkoušet práci na významných projektech ve společnosti renomovaných architektů a získat cenné pracovní zkušenosti.

Vítěz soutěže v roce 2020 absolvuje stáž v londýnském ateliéru David Chipperfield Architects.

 

 

Jak se stáže zúčastnit?

Účastník stáže je vybírán prostřednictvím soutěže architektonických prací na volné téma, do které se zájemci mohou hlásit během posledního ročníku bakalářského studia, v průběhu navazujícího magisterského studia či během prvního roku po absolvování studia. V roce 2020 získá vítěz soutěže místo stážisty v architektonickém studiu David Chipperfield Architects v Londýně, včetně zpáteční letenky a stipendia po dobu trvání stáže. Vítězové minulých ročníků strávili své stáže u studií Eva Jiricna Architects (2015), Zaha Hadid Architects (2016), Allies and Morrison (2017) a Adjaye Associates (2018) a Heatherwick Studio (2019).

Přesné termíny zahájení a ukončení stáže jsou domlouvány individuálně v závislosti na možnostech uchazeče a studia.

Program je organizován nadací Bakala Foundation ve spolupráci s londýnským Design Museum. Partnerem programu je Nadační fond Kaplicky Centre.

Podmínky soutěže v roce 2020

Soutěž je určena studentům posledních ročníků bakalářských a obou ročníků navazujících magisterských programů a také čerstvým absolventům (do 1 roku po ukončení studia) architektonických oborů českých vysokých škol. Účastníci musí být občany České republiky nebo zde mít uděleno povolení k trvalému pobytu. Znalost anglického jazyka je také podmínkou účasti v soutěži.

Výběr účastníka stáže probíhá formou neanonymní dvoukolové soutěže. Soutěžní práce – projekty na volné téma (lze přihlásit bakalářskou či diplomovou práci) – se spolu s vyplněnou přihláškou a písemnou prací na téma „Jan Kaplický a architektura“ odevzdávají k rukám tajemnice soutěže do 30. června 2020.

Podrobnosti o kritériích a průběhu soutěže naleznete v soutěžních podmínkách.

Náležitosti přihlášky 2020

1. Vyplněná přihláška (včetně čestného prohlášení o autorských právech).
2. Soutěžní práce na volné téma – viz soutěžní podmínky (kapitola 6.2.).
3. Písemná práce na téma „Jan Kaplický a architektura“ (v češtině v rozsahu max. 300 slov).

 

Veškeré podklady prosím odevzdejte či zašlete k rukám tajemnice soutěže Petry Judové do 30. 6. 2020, e-mail judova@bakalafoundation.org

 

Kaplicky Internship 2018

 

Často kladené otázky

Jak se dozvím, že má práce postoupila do dalšího kola?

Seznam prací postupujících do finálového kola bude zveřejněn na těchto webových stránkách. Všichni finalisté budou také vyrozuměni emailem.

Bude program Kaplický Internship realizován každý rok?

Ano, nadace Bakala Foundation má v plánu pokračovat v programu Kaplický Internship i v dalších letech. Architektonické studio, ve kterém vítěz soutěže absolvuje stáž, se každý rok mění.

Ve kterých měsících bude stáž probíhat?

Konkrétní data začátku a konce stáže závisí na dohodě mezi architektonickým studiem a samotným stážistou, budeme se snažit vyjít vstříc oběma stranám.