Kaplicky Internship je program, který poskytuje nadcházejícím a čerstvým absolventům architektonických oborů z českých univerzit možnost strávit tři měsíce na stáži v jednom z prestižních londýnských studií. Mohou si tak vyzkoušet práci na významných projektech ve společnosti renomovaných architektů.

Jak se stáže zúčastnit?

Účastník je vybírán prostřednictvím neanonymní soutěže architektonických prací na volné téma, do které se zájemci mohou hlásit během posledního ročníku bakalářského studia či v průběhu navazujícího magisterského studia. Vítěz této soutěže získá stáž v Londýně (včetně zpáteční letenky Praha – Londýn a stipendia po dobu trvání stáže). Vítězové minulých ročníků strávili své stáže u studií Eva Jiricna Architects, Zaha Hadid Architects a Allies and Morrison. V roce 2018 je soutěž vypsána o stáž ve studiu Adjaye Associates.

Přesné termíny zahájení a ukončení stáže jsou domlouvány individuálně v závislosti na možnostech uchazeče a studia.

Program je organizován nadací Bakala Foundation ve spolupráci s londýnským Design Museum. Partnerem projektu je Nadační fond KAPLICKY CENTRE.

Podmínky soutěže v roce 2018

Soutěž je určena studentům posledních ročníků bakalářských a obou ročníků navazujících magisterských programů architektonických oborů českých vysokých škol. Účastníci zároveň musí být občany České republiky nebo zde mít uděleno povolení k trvalému pobytu. Znalost anglického jazyka je také podmínkou účasti v soutěži.

Výběr účastníka stáže probíhá formou neanonymní soutěže. Soutěžní práce – projekty na volné téma (lze přihlásit bakalářskou či diplomovou práci) – se spolu s vyplněnou přihláškou a písemnou prací na téma „Jan Kaplický a architektura“ odevzdávají k rukám tajemnice soutěže.

Podrobnosti o kritériích a průběhu soutěže viz soutěžní podmínky.

Přihláška Kaplicky Internship 2019

Přihlášky do soutěže Kaplicky Internship 2019 přijímáme od dubna do června 2019. Pro aktuální informace sledujte tento web a Facebook Bakala Foundation.

Stáhnout přihlášku

Náležitosti přihlášky

•    Vyplněná přihláška (vč. čestného prohlášení o autorských právech)

•    Soutěžní práce na volné téma – viz soutěžní podmínky (kapitola 6.2.)

•    Písemná práce na téma Jan Kaplický a architektura

Veškeré podklady prosím odevzdejte/zašlete k rukám tajemnice soutěže do 30. 6. 2018.

Historie Kaplicky Internship

Často kladené otázky

Jak se dozvím, že má práce postoupila do dalšího kola?

Seznam prací postupujících do finálového kola bude zveřejněn na těchto webových stránkách. Všichni finalisté budou také vyrozuměni emailem.

Bude program Kaplický Internship realizován každý rok?

Ano, nadace Bakala Foundation má v plánu pokračovat v programu Kaplický Internship i v dalších letech. Architektonické studio, ve kterém vítěz soutěže absolvuje stáž, se každý rok mění.

Ve kterých měsících bude stáž probíhat?

Konkrétní data začátku a konce stáže závisí na dohodě mezi architektonickým studiem a samotným stážistou, budeme se snažit vyjít vstříc oběma stranám.