Kaplicky Internship je program, který poskytuje nadcházejícím a čerstvým absolventům architektonických oborů z českých univerzit možnost strávit tři měsíce na placené stáži v jednom z prestižních londýnských studií. Mohou si tak vyzkoušet práci na významných projektech ve společnosti renomovaných architektů a získat cenné pracovní zkušenosti.

Výherce soutěže v roce 2019 absolvuje stáž ve studiu Heatherwick v Londýně.


„Já i celý můj tým jsme nadšeni, že máme možnost přivítat v našem londýnském studiu letošního vítěze soutěže Kaplicky Internship. Jan Kaplický, který strávil většinu svého profesního života v Británii, je nejen stavitelem pomyslného tvůrčího mostu mezi našimi dvěma zeměmi, ale také autorem jedinečného stylu, který vyčníval nad sterilní koncepcí, jíž se vyznačovala britská architektura závěrem minulého století. Nesmírně rádi se stáváme součástí pátého ročníku programu, jenž utužuje vazby mezi designéry obou zemí, a doufáme, že čas, který vítěz stráví v našem ateliéru, bude oboustranně obohacující a podnětný.”
Thomas Heatherwick

 

Jak se stáže zúčastnit?

Účastník stáže je vybírán prostřednictvím soutěže architektonických prací na volné téma, do které se zájemci mohou hlásit během posledního ročníku bakalářského studia, v průběhu navazujícího magisterského studia či během prvního roku po absolvování studia. Vítěz soutěže získá místo stážisty ve studiu Heatherwick v Londýně, včetně zpáteční letenky a stipendia po dobu trvání stáže. Vítězové minulých ročníků strávili své stáže u studií Eva Jiricna Architects (2015), Zaha Hadid Architects (2016), Allies and Morrison (2017) a Adjaye Associates (2018).

Přesné termíny zahájení a ukončení stáže jsou domlouvány individuálně v závislosti na možnostech uchazeče a studia.

Program je organizován nadací Bakala Foundation ve spolupráci s londýnským Design Museum. Partnerem programu je Nadační fond Kaplicky Centre.

Podmínky soutěže v roce 2019

Soutěž je určena studentům posledních ročníků bakalářských a obou ročníků navazujících magisterských programů a také čerstvým absolventům (do 1 roku po ukončení studia) architektonických oborů českých vysokých škol. Účastníci musí být občany České republiky nebo zde mít uděleno povolení k trvalému pobytu. Znalost anglického jazyka je také podmínkou účasti v soutěži.

Výběr účastníka stáže probíhá formou neanonymní dvoukolové soutěže. Soutěžní práce – projekty na volné téma (lze přihlásit bakalářskou či diplomovou práci) – se spolu s vyplněnou přihláškou a písemnou prací na téma „Jan Kaplický a architektura“ odevzdávají k rukám tajemnice soutěže do 30. června 2019.

Podrobnosti o kritériích a průběhu soutěže naleznete v soutěžních podmínkách.

 

DODATEK K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM:
Veškeré soutěžní podklady lze zaslat také elektronickou poštou.

Náležitosti přihlášky

1. Vyplněná přihláška (včetně čestného prohlášení o autorských právech).
2. Soutěžní práce na volné téma – viz soutěžní podmínky (kapitola 6.2.).
3. Písemná práce na téma „Jan Kaplický a architektura“ (v češtině v rozsahu max. 300 slov).

 

DODATEK K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM: Veškeré soutěžní podklady lze zaslat také elektronickou poštou.

Veškeré podklady prosím odevzdejte či zašlete k rukám tajemnice soutěže Petry Judové do 30. 6. 2019, e-mail judova@bakalafoundation.org

 

Kaplicky Internship 2018

 

Historie Kaplicky Internship

Kaplicky Internship 2018

Video ze slavnostního vyhlášení
Fotogalerie ze slavnostního vyhlášení
Tisková zpráva, 25. 10. 2018: Čtvrtý ročník soutěže pro studenty architektury Kaplicky Internship zná svého vítěze
Avízo, 17. 10. 2018: Architekt oceňovaného britského studia Adjaye Associates promluví v Praze
Tisková zpráva, 4. 4. 2018: Soutěž pro studenty architektury Kaplicky Internship: Vítěze čeká placená stáž v prestižním studiu Adjaye Associates v Londýně


Kaplicky Internship 2017

Video ze slavnostního vyhlášení
Fotogalerie ze slavnostního vyhlášení
Tisková zpráva, 6. 10. 2017: Třetí ročník pro mladé architekty Kaplicky Internship zná svého vítěze
Avízo, 26. 9. 2017: Špička světové architektury Bob Allies v Praze
Tisková zpráva, 19. 4. 2017: Otevřel se 3. ročník Kaplicky Internship: Soutěž o exkluzivní stáž v prestižním studiu Allies and Morrison


Kaplicky Internship 2016

Video ze slavnostního vyhlášení
Fotogalerie ze slavnostního vyhlášení
Tisková zpráva, 21. 10. 2016: Historicky druhou držitelkou Kaplicky Internship se stala Petra Ross
Avízo, 6. 10. 2016: Zaha Hadid: Work and Legacy. Debata o díle jedné z nejvýraznějších postav světové architektury
Tisková zpráva, 31. 3. 2016: Soutěž pro studenty architektury. Vítěze čeká stáž ve studiu Zaha Hadid Architects v Londýně.


Kaplicky Internship 2015

Video ze slavnostního vyhlášení
Fotogalerie ze slavnostního vyhlášení
Tisková zpráva, 8. 10. 2015: Historicky prvním držitelem Kaplicky Internship se stal Ondřej Michálek
Avízo, 30. 9. 2015: Špička světového designu Deyan Sudjic opět v Praze

Často kladené otázky

Jak se dozvím, že má práce postoupila do dalšího kola?

Seznam prací postupujících do finálového kola bude zveřejněn na těchto webových stránkách. Všichni finalisté budou také vyrozuměni emailem.

Bude program Kaplický Internship realizován každý rok?

Ano, nadace Bakala Foundation má v plánu pokračovat v programu Kaplický Internship i v dalších letech. Architektonické studio, ve kterém vítěz soutěže absolvuje stáž, se každý rok mění.

Ve kterých měsících bude stáž probíhat?

Konkrétní data začátku a konce stáže závisí na dohodě mezi architektonickým studiem a samotným stážistou, budeme se snažit vyjít vstříc oběma stranám.