Středoškolská stipendia

Studujte na výběrových středních školách v USA nebo Velké Británii.
Přihlášky jsou nyní otevřeny do 30. listopadu 2023.

O programu Středoškolská stipendia

Chcete si vyzkoušet studium v zahraničí již na střední škole? Chcete poznat život v jiné zemi, rozšířit si obzory a zlepšit angličtinu? Pak se přihlaste do programu Středoškolská stipendia (dříve ASSIST & HMC), který umožňuje aktivním středoškolákům studovat střední školu v USA nebo ve Velké Británii.

Přidejte se k více než 300 českým absolventům a absolventkám, a využijte garanci programu, který v České republice funguje již více než 30 let.

Typy stipendií a financování

HMC – dvouletý pobyt ve Velké Británii
Prostřednictvím sítě HMC (Headmasters’ & Headmistresses’ Conference) nabízíme dvouleté stipendijní pobyty na soukromých internátních školách ve Velké Británii. HMC je nejstarším sdružením ředitelů britských nezávislých škol, které bylo založeno v roce 1869 a sdružuje přes 200 škol. 
HMC Full Scholarship
Plné stipendium HMC pokryje veškeré náklady na školné, ubytování a stravu po celou dobu dvouletého studia. Rodina studenta hradí poplatek partnerské organizaci a cestovní náklady. Pro udělení stipendia je třeba splnit podmínku, že čistý rodinný příjem za tento rok nepřekročil částku 30 000 GBP. Rodina uchazeče pak hradí administrativní poplatek, letenky, pojištění, vízum a případného poručníka (guardianship).
HMC Reduced Fee
Studenti, kteří na základě pohovorů získají doporučení HMC, se budou moci ucházet o snížené školné na některé z členských škol. To platí v případě, že výše čistých rodinných příjmů za tento rok přesáhne 30 000 GBP, ale zároveň nepřesáhne 80 000 GBP. Organizace HMC doporučí studenta konkrétním školám, ze kterých si student následně vybere několik možností, další jednání již probíhají mezi konkrétní školou a rodinou studenta. Typicky je školné sníženo o 75 – 80 % a pohybuje se zhruba kolem 6 – 11 000 GBP. Kromě školného je třeba počítat i s dalšími náklady. 
Stipendia Sanderson a Lindfors – roční pobyt v USA
Ve spolupráci s asociací ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers), která sdružuje přes 80 soukromých amerických škol, nabízíme roční stipendijní pobyty na soukromých středních školách v USA. 
Sanderson Scholarship (nesponzorované a sponzorované stipedium)
Stipendium Sanderson pokrývá veškeré náklady na školné, stravování a ubytování na školní koleji nebo v hostitelské rodině po celou dobu ročního studia na americké škole. Rodina studenta hradí administrativní poplatek 8 750 USD, zpáteční letenku, pojištění, vízum a kapesné. 
Pokud si rodina nemůže tyto náklady dovolit, je možné zažádat o tzv. sponzorované stipendium (Sanderson Sponsored Scholarship), kdy ASSIST ze sponzorského daru uhradí také letenku, pojištění a kapesné na osobní náklady. Rodina studenta v tom případě hradí administrativní poplatek a vízum. V případě, že i toto je nad finanční možnosti rodiny, je možné zažádat o dodatečnou finanční podporu v nadaci Bakala Foundation. 
Lindfors Scholarship (částečné stipendium)
Stipendium Lindfors pokrývá jen část nákladů na školné, ubytování a stravu. Rodina uchazeče platí administrativní poplatek 35 500 USD, ze kterého se uhradí část školného. Rodina uchazeče dále hradí poplatky spojené s dopravou na místo, pojištění, vízum a další osobní náklady. 
Davis Scholars – dvou až tříletý pobyt v USA
Tento program nabízí dvou až tříleté stipendium v USA na jedné ze šesti pilotních středních škol sítě Davis, které je ukončeno závěrečnou maturitní zkouškou. O stipendium se mohou ucházet studenti 9. ročníku základní školy a 1. ročníku střední školy. V případě dalšího studia na americké univerzitě má student možnost získat po dobu dalších pěti let každoročně podporu ve výši 25 000 USD. Program je přednostně nabízen studentům z rodin s nižším příjmem.
Kemper – roční pobyt v USA s ukončením studia
Jedná se o studium na prestižní Phillips Academy Andover, které je vhodné pro studenty 2. a 3. ročníků střední školy. Stipendium umožní studovat poslední nebo nástavbový ročník střední školy v USA a zakončit studium získáním diplomu.

Komu je program určen

 • Primárně studentům 1. a 2. ročníků středních škol v České republice. O stipendia Sanderson, Lindfors a Davis se mohou hlásit i žáci 9. tříd základní školy. Program Kemper mohou využít i studenti 3. ročníků střední školy. Toto vše platí také pro studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
 • Uchazečům s českým občanstvím (v případě stipendií Sanderson a Lindfors je postačující trvalý pobyt v ČR), dobrou znalostí angličtiny a výbornými školními výsledky.
 • Motivovaným zájemcům o akademickou zkušenost na výběrových soukromých školách v zahraničí.
 • Aktivním a samostatným studentům, kteří se snadno přizpůsobí novému prostředí.

Jaká jsou kritéria pro přihlášení

HMC
 • České občanství
 • Dobrý zdravotní stav.
 • Velmi dobré studijní výsledky.
 • Pokud se uchazeč hlásí o plné stipendium, součet čistých rodinných příjmů za tento rok nesmí překročit 30 000 GBP.
 • Předchozí studium v cizině v anglickém jazyce nepřekročilo délku 6 měsíců.
 • Věk v době nástupu na školu nebude nižší než 16 let a vyšší než 17 let a 6 měsíců (datum narození v období od 1. 2. 2007 do 1. 9. 2008)
 • Studium v 1. či 2. ročníku střední školy (nebo v ekvivalentním ročníku gymnázia).
Sanderson a Lindfors
 • Studium v 9. třídě základní školy, 1. nebo 2. ročníku střední školy v ČR (nebo v ekvivalentním ročníku gymnázia).
 • Datum narození v období od 1. 7. 2007 do 1. 7. 2010.
 • Předchozí studium v cizině v anglickém jazyce nepřekročilo délku 6 měsíců.
 • Velmi dobré studijní výsledky.
 • Dobrý zdravotní stav.
Davis Scholars
 • Studium v 9. třídě ZŠ nebo 1. ročníku střední školy v ČR (nebo v ekvivalentním ročníku gymnázia).
 • Předchozí studium v cizině v anglickém jazyce nepřekročilo délku 6 měsíců.
 • Velmi dobré studijní výsledky.
 • Dobrý zdravotní stav.
Kemper
 • Studium ve 2. nebo 3. ročníku SŠ v ČR (nebo ekvivalentních ročníků gymnázia).
 • Věk v době nástupu na školu je maximálně 18 let.
 • Žádné předchozí absolvované studium v anglicky mluvící zemi.
 • Velmi dobré studijní výsledky.
 • Dobrý zdravotní stav.

Aktuální ročník

Přihlášky jsou nyní otevřeny. Termín odevzdání: nejpozději do 30. listopadu 2023.
Stipendií je více druhů, ale zájemce vyplní pouze jednu přihlášku:
 • Pokud máte primárně zájem o stipendia do USA (Sanderson, Lindfors, Davis, Kemper), vyplňte přihlášku ASSIST.
 • V případě, že máte primárně zájem o studium ve Velké Británii (stipendia HMC), vyplňte přihlášku HMC.
 • V obou přihláškách můžete zaškrtnout preference dalších programů. Primárně ale budete posuzováni na stipendium, které uvedete jako první preferenci.
Harmonogram přihlášek
13. září 2023
Vyhlášení nového ročníku, otevření online přihlášky.
31. října
Termín odevzdání přihlášky ASSIST se sníženým poplatkem 20 USD.
30. listopadu
Konečný termín odevzdání přihlášky a všech náležitostí pro všechna středoškolská stipendia.
14. prosince
Dokončení jazykového testu Duolingo (pouze pokud se hlásíte primárně o stipendia do USA).
Leden - únor
Úspěšní uchazeči absolvují osobní pohovory se zástupci organizací ASSIST a HMC, a psaní spontánní eseje (ve Student Hubu nadace Bakala Foundation).
Únor/březen
Vyrozumění uchazečů o výsledcích. Stipendisté obdrží nabídku studia na střední škole v USA nebo Velké Británii s ohledem na jejich zaměření.

Co je součástí přihlášky?

Online přihláška
Založte si účet v přihlašovacím portálu a vyplňte přihlášku online prostřednictvím elektronického formuláře. Doporučujeme před samotným vyplňováním přihlášky si důkladně pročíst všechny informace a korespondující dokument s instrukcemi k vyplnění online přihlášky: ASSIST, HMC.
Po vyplnění přihlášky se Vám zobrazí seznam dalších dokumentů, které jsou součástí přihlášky a je nutno je odevzdat do stanoveného termínu odevzdání přihlášek. K tomuto seznamu se také dostanete kliknutím na “Continue enrollment process” po přihlášení do vašeho účtu.
Administrativní poplatek
Administrativní poplatek za odevzdání přihlášky se hradí pouze u přihlášky ASSIST, tedy pokud se primárně hlásíte o stipendia do USA (Sanderson, Lindfors, Davis nebo Kemper). Pokud se hlásíte o stipendia do Velké Británie (HMC, HMC Reduced), poplatek za přihlášku nehradíte.
V seznamu položek v přihlašovacím portálu ASSISTu se zobrazí i pole pro zaplacení administrativního poplatku za přihlášku (Application Fee). Po rozkliknutí lze poplatek zaplatit přes platební bránu. Bez zaplacení poplatku není přihláška ASSIST považována za odevzdanou. Upozorňujeme, že tento poplatek je nevratný.  
Pokud přihlášku ASSIST odevzdáte do 31. října, poplatek činí 20 USD. Mezi 1. a 30. listopadem činí poplatek 40 USD. K získání slevy stačí v přihlašovacím portálu odevzdat online přihlášku, zbytek dokumentů (např. vysvědčení a doporučení učitelů) stačí dodat do 30. listopadu.
Žádost o finanční podporu
Pokud se ucházíte o stipendium Sanderson , je třeba v přihlašovacím portálu ASSISTu vyplnit dokument Application for a Sponsorship i v případě, že o finanční podporu nežádáte. Pokud získáte stipendium a budete se ucházet o finanční podporu, budete dále požádáni o vyplnění Family Financial Declaration Form.
Ucházíte-li se o program HMC ve Velké Británii (plné stipendium či snížené školné),  v případě postupu k pohovorům bude třeba vyplnit v přihlašovacím portálu HMC prohlášení o příjmech (formulář Parental Income and Assets Declaration).
Dodatečná finanční podpora od Bakala Foundation
Pro uchazeče, kteří mají zájem o sponzorované stipendium Sanderson (Sanderson Sponsored) nabízíme možnost dodatečné finanční podpory, která pokryje část administrativního poplatku 8750 USD. V případě, že postoupíte k pohovorům a budete se ucházet o stipendium Sanderson sponsored, můžete vyplnit formulář, ve kterém nám dáte vědět, že o dodatečnou podporu máte zájem, a v jaké výši. Maximální výše o kterou lze žádat je shodná s výší poplatku (8750 USD). Pokud Vám bude stipendium nabídnuto, budeme po Vás vyžadovat dodání následujících podpůrných dokumentů: 
 • stručné odůvodnění výše žádané částky,
 • potvrzení o příjmech rodiny za rok 2022 a 2023 (například kopii daňových přiznání (DP)) nebo potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele a případných dalších příjmech nezahrnutých do daňového přiznání. Za rok 2023 je možné poslat i draft DP, pokud ještě nebylo zpracované a finální dodat v červnu. Dokumenty prosím dodejte za sebe (pokud máte příjem), Vaše rodiče, případně další osoby, které Vás finančně podporují (včetně např. nevlastních rodičů),
 • informace o tom, kolik osob závisí na těchto přííjmech,
 • přehled zůstatků na bankovních účtech (včetně spořících účtů a termínovaných vkladů) v podobě potvrzení o zůstatku.
 • Přehled finančního majetku jako např. stavební spoření, penzijní spoření, životní pojištění, akcie, ETF, fondy, dluhopisy, svěřenecké fondy, investiční platformy atd. rovněž v podobě potvrzení o zůstatku,
 • přehled finančních závazků jako např. hypoteční či spotřebitelský úvěr a jiné půjčky, případně exekuce či výpis z registru dlužníků.
 • přehled práv k nemovitostem (včetně družstevních podílů) – výpis z katastru nemovitostí.
 • členství a podíly v právnických osobách např. jednatel, obchodní podíly, tichý společník – výpisy z obchodního rejstříku, případně formou čestného prohlášení.
Po udělení nabídky stipendia partnerskou organizací ASSIST Vám poběží lhůta na přijetí stipendia a zaplacení zálohy na administrativní poplatek, která je zpravidla 2 týdny. Dokumenty bude tedy třeba dodat v řádu několika dnů, aby žádost o podporu byla naší nadací zpracována co nejdříve a vy byste se na základě jejího udělení nebo neudělení mohli rozhodnout nabídku stipendia přijmout nebo odmítnout. Proto doporučujeme si dokumenty v průběhu ledna a února dopředu připravit.
O finanční podporu lze ve výjimečných případech žádat i u stipendia HMC full. Pro více informací prosím kontaktujte koordinátorku programu.
Doporučení od učitelů
Požádejte třídního učitele, učitele angličtiny a učitele matematiky o doporučení v angličtině.  Ve svém přihlašovacím portálu v “checklistu” zadejte do příslušných políček jména a emaily učitelů, kteří Vám budou psát doporučení. Následně učitelům přijdou emailem instrukce k vyplnění doporučení. Jakmile doporučení odešlou, zobrazí se u příslušné položky v checklistu zelená fajfka.
Pokud jeden vyučující je současně třídní učitel i učitel matematiky či angličtiny, vyžádejte si prosím třetí doporučení buď od ředitele školy, jeho zástupce, studentského poradce, nebo jiného učitele, který Vás dobře zná.
V případě, že jste v prvním ročníku na nové škole, a vaši současní učitelé vás dostatečně neznají, je možné požádat o doporučení učitele z předchozí školy.
Doporučení mohou učitelé také stáhnout v pdf a vyplněná a podepsaná zaslat na jirelova@bakalafoundation.org nebo poštou na adresu nadace (Bakala Foundation, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1) v zapečetěné obálce. Formuláře ke stažení: doporučení třídního učiteledoporučení učitele angličtinydoporučení učitele matematiky.
Všechna tři doporučení je třeba dodat nejpozději do termínu uzavření přihlášek.
Vysvědčení
O nahrání transkriptu vysvědčení v angličtině můžete požádat odpovědnou osobu na vaší škole přes pole „Transcript Request“ v checklistu v přihlašovacím portálu, nebo můžete sami nahrát naskenované poslední vysvědčení a jeho anglický překlad (nevyžaduje se notářské ověření) do kolonky „transcript upload“ nejpozději do termínu uzavření přihlášek. K překladu můžete použít tento formulář
Jazykové testy
Po uzávěrce přihlášek uchazeči, kteří se hlásí o stipendia do USA (Sanderson, Lindfors, Davis a Kemper), a kteří odevzdali přihlášku a všechny potřebné náležitosti, obdrží instrukce a přístupový kód ke složení testu, který pak mohou kdykoli vyplnit, nejpozději však do data uvedeného v emailu s instrukcemi. Jedná se o jazykový test Duolingo, který ověřuje úroveň porozumění mluvenému slovu a úroveň znalosti gramatiky. Test je založen na principu výběru správné odpovědi a trvá cca 60 minut. Získání minimálního počtu 110 bodů je jedním z kritérií k postupu k pohovorům. Více informací o testu naleznete zde:  https://englishtest.duolingo.com/applicants.
Uchazeči, kteří si vyberou jako první preferenci stipendium HMC, jazykový test neskládají.
Doplňkové dokumenty
V případě postupu k pohovorům bude od uchazečů vyžadováno vyplnění několika dalších dokumentů. V případě, že se hlásíte primárně do programu HMC, je třeba vyplnit v přihlašovacím portálu dokument HMC Financial Declaration Form.
Před výběrem předmětů v přihlášce HMC doporučujeme důkladně prostudovat následující dokument: Choosing subjects to study in the UK Sixth Form
Pokud mezi preferencemi v přihlášce ASSIST uvedete stipendium Sanderson, je třeba v přihlašovacím portálu ASSIST vyplnit Family Financial Declaration Form.
Spontánní esej
V den výběrových pohovorů absolvují všichni vybraní uchazeči psaní spontánní eseje (tj. bez přípravy) na zadané téma v sídle nadace Bakala Foundation. Bližší informace a termín obdrží všichni uchazeči vybraní k pohovorům na začátku ledna.
Pohovory a výsledky
Studenti vybraní na základě přihlášky a výsledků jazykového testu budou pozváni k osobnímu pohovoru se zástupci partnerských organizací.
Termín konání pohovorů zpravidla bývá leden až únor.
Počet studentů vybraných k pohovorům je finální a neurčují se náhradníci. Termín konání pohovorů je pouze jeden, náhradní termíny se nevypisují.
Během pohovorů budete primárně zvažováni na stipendium, které jste uvedli jako svou první preferenci. U pohovoru budou ale přítomni zástupci obou partnerských organizací, je tedy možné, že dostanete nabídku na jiné stipendium.
Studenti, kterým na základě pohovorů bude nabídnuto stipendium, budou kontaktováni v průběhu března, aby potvrdili svůj zájem. Konečný výběr studentů a jejich umístění na konkrétní školy je zcela v kompetenci zahraničních partnerů. Neúspěšní uchazeči budou vyrozuměni emailem.
Na stipendium Sanderson jsou většinou stanoveni náhradníci. Jejich umístění závisí zejména na finančních možnostech škol, tedy zda mohou udělit stipendium nad sjednaný počet. Náhradníkovi může být také nabídnuto místo v případě, že někdo, kdo byl na studijní pobyt vybrán, nabídku nepřijme. Na ostatní stipendia zpravidla náhradníci stanoveni nejsou.

Přednášky o studiu v zahraničí

Ve Student Hubu pro vás pravidelně pořádáme tematické přednášky a workshopy. Přijďte se podívat na některou z plánovaných akcí nebo si prohlédněte záznamy z proběhlých přednášek.
Plánované akce
Záznamy z přednášek

Středoškolská stipendia (ASSIST & HMC) v číslech

30
30
let v České republice
300
300
+
českých absolventů a absolventek
320
320
+
soukromých středních škol v USA a Británii
30
30
let v České republice
300
300
+
českých absolventů a absolventek
320
320
+
soukromých středních škol v USA a Británii

Na co se můžete těšit?

Příběhy stipendistů

Užitečné zdroje

Výběrové řízení
Brožury programů a obecné informace
Doplňkové dokumenty

Otázky a odpovědi

V čem je váš program jedinečný a liší se od programů různých agentur?
Díky spolupráci se zahraničními partnery umožňujeme získání stipendia na prestižních soukromých školách v USA a ve Velké Británii. Naším cílem je, aby možnost studia na těchto školách získali i studenti z rodin s nižšími příjmy.
Vyžadujete potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů?
V první fázi výběrového řízení stačí čestné prohlášení formou formulářů zahraničních partnerů. Pokud se budete ucházet o dodatečnou finanční podporu od Bakala Foundation, bude třeba odevzdat finanční dokumenty jako potvrzení o příjmech nebo daňové přiznání a výpis z rejstříku nemovitostí. Více informací naleznete v sekci Žádost o finanční podporu.
Co všechno se do celkového čistého příjmu rodiny zahrnuje?
Zahrnují se veškeré příjmy rodiny, kde student žije, po zdanění. Započítávají se např. i přídavky na dítě.
Proč je u Velké Británie omezen čistý příjem rodiny za minulý rok částkou 30 000 liber?
Tento požadavek vychází ze současně platného zákona ve Velké Británii, který definuje veřejnou prospěšnost. Všechny školy, které se účastní projektu HMC, tomuto zákonu podléhají. Hlavní podmínkou, aby byl školám zachován statut nezávislé školy, je, že tyto školy přijímají určitý počet studentů, kteří pocházejí z rodin s nižším příjmem. „Charity Commission” stanovila limit 30 000 liber pro následující akademický rok.
Proč je administrativní poplatek u stipendia Sanderson tak vysoký?
Poplatek ASSISTu zahrnuje zejména náklady organizace spojené s výběrem studentů a supervizí studentů, účast na povinném setkání studentů v Bostonu a místní cestovné z Bostonu na školu.
Pokud se nebudu ucházet o sponzorované stipendium Sanderson, je šance na přijetí vyšší?
Při výběru je rozhodující talent a motivace. Naši partneři vychází z toho, že se o příspěvek na pokrytí osobních nákladů ucházejí pouze potřební, tedy ti, jejichž finanční situace nedovolí osobní náklady spojené s pobytem v USA uhradit.
Lze prodloužit roční stipendium do USA?
Nelze, stipendia Sanderson, Lindfors a Kemper jsou roční. Tato podmínka je dána a vychází ze samotného poslání programu – umožnit studentům poznat a zažít akademický rok v USA a po návratu se podělit o své poznatky se spolužáky.
Pokud máte zájem o delší pobyt v USA, zvažte program Davis.
Jakou potřebuji mít znalost angličtiny, abych úspěšně složil/a testy?
Předpokládá se velmi dobrá znalost angličtiny (přibližně na úrovni B2) a že po nástupu na pobyt bude vaše znalost angličtiny na takové úrovni, že v ní budete moci bez problémů studovat.
Na loňském vysvědčení jsem měl/a nedostatečnou z matematiky. Mohu se zúčastnit konkurzu?
Účast v konkurzu není podmíněna průměrem prospěchu, nevylučujeme tedy ani studenty s horším průměrem nebo nedostatečnou na vysvědčení. Je však nutné upozornit, že je to pro pohovory velká nevýhoda, protože akademické výsledky jsou důležitým faktorem pro výběr. Jsou-li dva kandidáti na stejné úrovni, může být lepší akademický výsledek rozhodujícím kritériem.

Kontakt

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám. Rádi vám poradíme a odpovíme na všechny otázky týkající se programu Středoškolská stipendia.
Karolina Jiřelová
Karolina Jiřelová
Koordinátorka programu Středoškolská stipendia