Chcete si vyzkoušet studium na americké nebo britské střední škole? Toužíte poznat život v jiné zemi a zlepšit si angličtinu? Přihlaste se do stipendijního programu ASSIST & HMC, který umožňuje aktivním středoškolákům studovat rok v USA nebo dva roky ve Velké Británii. 

 

 Přihlášky do nového ročníku otevřeme v září 2023.

 

Komu je stipendium určeno?

  • Studentům 1. a 2. ročníku středních škol v ČR s dobrou znalostí angličtiny a velmi dobrými školními výsledky (do programu Davis Scholarship se mohou hlásit i studenti 9. ročníku základní školy);
  • zájemcům o roční nebo dvouleté studium na výběrových středních školách v USA a Velké Británii;
  • nadaným, motivovaným a samostatným studentům, kteří se snadno přizpůsobí novému prostředí v zahraničí.

 

 

Typy stipendií

Roční pobyt v USA

Ve spolupráci s asociací ASSIST – American Secondary Schools for International Students and Teachers, která sdružuje přes 80 soukromých amerických škol, nabízíme roční stipendijní pobyty na soukromých středních školách v USA. Školné, stravování a ubytování na školní koleji nebo v hostitelské rodině je plně hrazeno ze stipendia, rodina studenta hradí administrativní poplatek organizaci ASSIST, náklady na dopravu, vízum, pojištění a kapesné. Více informací o programu ASSIST najdete zde.


Dvouletý pobyt ve Velké Británii

Prostřednictvím sítě HMC – Headmasters’ & Headmistresses’ Conference nabízíme dvouleté stipendijní pobyty na prestižních soukromých školách ve Velké Británii. HMC je nejstarším sdružením ředitelů britských nezávislých škol, které bylo založeno v roce 1869 a sdružuje 243 škol. Náklady na školné, ubytování a stravování jsou plně hrazeny ze stipendia, rodina studenta hradí poplatek partnerské organizaci a cestovní náklady. Více informací o programu HMC najdete zde.


Stipendium Davis International Scholars 

Tento program nabízí dvou až tříleté stipendium v USA na jedné ze šesti pilotních středních škol sítě Davis, které je ukončeno závěrečnou maturitní zkouškou. O toto stipendium se mohou ucházet studenti 9. ročníku základní školy a 1. ročníku střední školy. V případě dalšího studia na americké univerzitě má student možnost získat po dobu dalších pěti let každoročně podporu ve výši 25 000 dolarů. Program je přednostně nabízen studentům z rodin s nižším příjmem.

Brožura Davis programu

 

 

Informace o výběrovém řízení pro šk. rok 2023/2024

Průběh výběrového řízení

Po vyplnění online přihlášky, zaplacení administrativního poplatku a odevzdání požadovaných dokumentů jsou všichni uchazeči pozváni k jazykovým testům. Na základě přihlášky a výsledků testu postoupí vybraní uchazeči k pohovorům se zástupci organizací ASSIST, HMC a jednotlivých škol. Na základě pohovorů obdrží vybraní stipendisté nabídku studia na střední škole v USA nebo Velké Británii s ohledem na jejich preferenci uvedenou v přihlášce.


Orientační časový harmonogram

15. září 2022: vyhlášení nového ročníku, otevření online přihlášky
1. listopadu: termín odevzdání přihlášky a všech náležitostí se sníženým administrativním poplatkem 20 dolarů. Po tomto datu se administrativní poplatek zvyšuje na 40 dolarů
1. prosince: konečný termín odevzdání přihlášky
14. prosince: konečný termín pro dokončení jazykového testu Duolingo
14. a 15. ledna 2023: osobní pohovory s úspěšnými uchazeči a psaní spontánní eseje (ve Student Hubu nadace Bakala Foundation)
2. polovina února: vyrozumění uchazečů o výsledcích

INFO PŘEDNÁŠKY O PROGRAMU ASSIST & HMC (v Bakala Foundation Student Hubu):

Nestihli jste naše info přednášky? Podívejte se na záznam z proběhlých webinářů (níže), kde zjistíte mj. i bližší informace o stipendiích a jak o ně zažádat.

 

ZÁZNAMY Z PROBĚHLÝCH PŘEDNÁŠEK:

24. 10. 2021 Debata se stipendisty programu ASSIST: Jak se studuje na střední v USA?

3. 11.  2021   Debata se stipendisty programu HMC: Jak se studuje na střední v Británii?

Přehled všech přednášek najdete na našem webu nebo na Facebooku.

Výběrové řízení 2023/2024

Informace k výběrovému řízení pro akademický rok 2023/2024:

Na co se můžeš těšit?

 

Stipendisté ASSIST & HMC

Inspirujte se příběhy středoškolských studentů, kteří již stipendium získali.

Více o našich studentech

Často kladené otázky

Máme s rodiči povolení k trvalému pobytu v ČR. Mohu se zúčastnit konkurzu?

Ne, program je vypsán pouze pro občany České republiky.

Studuji 3. ročník střední školy, v příštím roce maturuji. Mohu se zúčastnit konkurzu?

Ne. Bohužel nesplňujete jeden ze základních požadavků, program není určen pro studenty, kteří by v době pobytu navštěvovali maturitní ročník. Je to požadavek zahraničních partnerů.

Proč se mohou o stipendium ve Velké Británii ucházet jen studenti, kterým k 1. 9. není více než 17 let a 6 měsíců?

Důvodem je skutečnost, že povinná školní docházka v Británii začíná již v pěti letech. Je potřeba se na problém dívat z pohledu škol, respektive ubytování na internátě, stipendia jsou nabízena do předmaturitních ročníků. Pokud jste měli odklad a nastoupili jste do školy v sedmi letech, mohl by pro vás být velký věkový rozdíl mezi vámi a spolužáky nepříjemný. Věk 17 let a 6 měsíců se vztahuje k datu narození 1. 3., nicméně pokud jste narozeni v lednu či v únoru, připouští partneři, že se o stipendium ucházet můžete. V případě, že postoupíte na pohovory, bude na posouzení toho, kdo pohovory povede, zda by v konkrétním případě mohli zvážit výjimku.

Na loňském vysvědčení jsem měl/a nedostatečnou z matematiky. Mohu se zúčastnit konkurzu?

Účast v konkurzu není podmíněna průměrem prospěchu, nevylučujeme tedy ani studenty s horším průměrem nebo nedostatečnou na vysvědčení. Je však nutné upozornit, že je to pro pohovory velká nevýhoda, protože akademické výsledky jsou důležitým faktorem pro výběr. Jsou-li dva kandidáti na stejné úrovni, může být lepší akademický výsledek rozhodujícím kritériem.