Scholarship

Porota vybírala nové stipendisty ze Švýcarska

6. května 2021
Rodinná nadace Fondation Zdenek et Michaela Bakala (FZMB) vybírala na přelomu dubna a května nové stipendisty. Kvůli pandemickým opatřením se někteří z uchazečů rozhodli raději v předstihu odjet na místo, kde studují. Část finále letošního ročníku švýcarského stipendijního programu se proto konala opět formou online pohovorů. Ať už pohovory probíhaly online nebo prezenčně, bylo znát, že mladí lidé se událostmi minulého roku a pandemií, která zasáhla celý svět, v žádném případě nenechali odradit od svých plánů. Uchazeči nás opět uchvátili svým rozhledem, praktickými zkušenostmi, smělými životními plány, ale i ochotou poskytnout nezištně to, co umí, ve prospěch společnosti. Fandíme jim, že se nenechali odradit ztíženými podmínkami studia a jdou si neochvějně za svými sny. Moc rádi je v tom podpoříme,“ hodnotila letošní pohovory Michaela Bakala. O stipendium švýcarské nadace se tradičně mohou hlásit zájemci o studium na magisterském či doktorandském stupni a odborní asistenti z vybraných 11 švýcarských univerzit, které jsou zahrnuty v partnerském programu. Po podrobném posouzení 21 žádostí, které do nadace dorazily s doporučením univerzity, postoupilo do finále 15 uchazečů. Pohovory s finalisty vedla porota ve složení Michaela Bakala, předsedkyně správní rady FZMB, Ursina Boulgaris, ředitelka švýcarské nadace FZMB a členové správní rady nadace Patricia Legler a Phillippe Rudloff.
Finálové pohovory s uchazeči o stipendium švýcarské rodinné nadace probíhaly letos částečně online.
Finálové pohovory s uchazeči o stipendium švýcarské rodinné nadace probíhaly letos částečně online.
„Zájem uchazečů o vybraný studijní obor a přehled, který o něm mají, je pro nás vždy inspirující,“ doplňuje Ursina Boulgaris, členka poroty a ředitelka švýcarské nadace. „Řada letošních uchazečů má také již vlastní zkušenosti s působením v neziskových organizacích, s fundraisingem, nebo jinou dobrovolnickou činností.“ Společným aspektem letošních pohovorů pak byl velký zájem o možnost osobních setkání s ostatními stipendisty a alumni v rámci Bakala Scholarship sítě. Uchazeči o stipendium budou o výsledcích pohovorů informováni do konce května. Druhý červnový týden se uskuteční finálové pohovory s uchazeči o stipendium z Česka organizované českou nadací Bakala Foundation. Talentovaným studentům z České republiky a Švýcarska se díky Michaele a Zdeňkovi každoročně otevírají dveře ke studiu na špičkových univerzitách po celém světě. Stipendia pomohla již 171 mladým lidem rozvinout své schopnosti ve vědních i humanitních oborech a úspěšně se prosadit v akademické sféře, byznysu i jiných oblastech.

Další novinky