Nový ročník programu Scholarship startuje

Letos pojedenácté otvírá nadace Bakala Foundation stipendijní program Scholarship, díky němuž již vystudovalo nebo studuje na prestižních zahraničních univerzitách 147 mladých lidí z Česka. Přihlášky budou otevřeny do 20. dubna; po dvoukolovém výběru pak v září vybere odborná komise nejlepší uchazeče, které bude nadace finančně podporovat po celou dobu jejich bakalářského nebo magisterského studia.

Součástí elektronické přihlášky, dostupné zde, je i esej v anglickém jazyce o maximálním rozsahu 600 slov na jedno ze tří stanovených témat. Uchazeči se mohou zamyslet nad potenciálními přínosy či výzvami umělé inteligence v oboru jejich zájmu, případně – v rámci druhého tématu – rozvést vybraný lokální projekt, jenž měl rozsáhlý pozitivní dopad na společnost, a popsat, jakým způsobem ji či jej konkrétně inspiroval. Třetí téma poskytuje studentům možnost představit si vlastní vystoupení v rámci tzv. TED talks, při němž by publiku představili nejpalčivější otázku z jejich oboru.

Studijní obory, na které se uchazeči hlásí, stejně jako instituce či země, v nichž chtějí studovat, jsou zcela na jejich vlastní volbě. V posledních letech nicméně stoupá zájem o evropské univerzity (zejména Cambridge, Oxford či ETH Zürich); aktuálně nadace podporuje také studenty v USA, Francii či Holandsku. Z oborů tradičně vedou přírodní vědy a inženýrství, následované společenskými, humanitními a uměleckými programy.

„Po celém světě dnes s naší pomocí studuje aktuálně 47 nadaných Čechů. S radostí se Zdeňkem sledujeme jejich výsledky a odhodlání uspět v nelehkém prostředí prestižních univerzit. Zároveň se těšíme, až se brzy seznámíme s příběhy a sny dalších studentů toužících po mezinárodním vzdělání a vybereme z nich naše nové stipendisty,“ řekla předsedkyně správní rady nadace Michaela Bakala.

Program Scholarship je „vlajkovou lodí“ nadace Bakala Foundation a jeho prostřednictvím Zdeněk a Michaela Bakalovi v uplynulých letech podpořili mladé talenty částkou převyšující 115 milionů korun. Základními formálními požadavky pro uchazeče o stipendia jsou české občanství (resp. povolení k trvalému pobytu v ČR) a věk do 33 let. V průběhu výběrového procesu je pak kladen důraz na dosavadní akademické výsledky uchazeče a je také posuzována míra potřeby finanční podpory.

Podrobnější informace o programu Scholarship