Stipendisté Scholarship

Poznejte stipendisty a stipendistky, které jsme podpořili v rámci programu Scholarship.
Anastazie Anderson
Royal College of Art
Velká Británie
2021
Anastazie Anderson
Royal College of Art
Velká Británie
2021
Moje vášeň k umění začala ve Veletržním Paláci v Praze, když mi bylo 5 let a dívala se do očí Picassova autoportrétu. Je to opravdu skvělý obraz a od té doby, když se k němu vracím, má na mě stejný vliv. Je to obraz, který stejně zasáhne jak 5letého, tak 26letého. Skvělé umění tohle dokáže, překračuje všechny hranice a umožňuje nám cítit a porozumět věcem mimo běžnou komunikaci. Tato láska k umění mě přivedla k bakalářskému studiu oboru Fine Arts na Falmouth University, a nyní, díky štědré podpoře od Bakala Foundation, k pokračování ve studiu na Royal College of Art v jejich dvouletém magisterském programu Painting. Během bakalářského studia jsem vyvinula uměleckou metodu, která zkoumá témata paměti, nostalgie a fotografie prostřednictvím malování podle starých fotografií z dětství na velkoformátová plátna. Postupem času tato metoda vyzrála a já jsem se začala zajímat o umělecký směr Post-pop art, ve kterém dochází k interakci vysoce osobních a vysoce formálních elementů. Jednou z věcí, která mě na RCA nejvíce přitahuje, je důraz na multidisciplinární přístup, kde jsou studenti povzbuzováni k tomu, aby přemýšleli mimo hranice svých oborů. Doufám, že vstup do této umělecké komunity, která má prokazatelné zkušenosti s pěstováním neuvěřitelně silných talentů, mi umožní nejlepší příležitost k mezinárodní kariéře a další rozvoj mého umění.
Eliška Andrš
University of Oxford
Velká Británie
2022
Eliška Andrš
University of Oxford
Velká Británie
2022
Pocházím z malé jihočeské vesnice a do svých 16 let jsem navštěvovala Gymnázium Kaplice, načež jsem získala stipendium na Li Po Chun United World College v Hongkongu, kde jsem o dva roky později odmaturovala. Následně jsem získala bakalářský titul v oboru právo na Univerzitě v Cambridge. Po završení studia v červenci 2021 jsem byla stážistkou v Helénské národní bioetické komisi (Hellenic National Bioethics Commission) a v Evropském parlamentu, konkrétně ve Výzkumné službě Evropského parlamentu. V současné době jsem na stáži v noyb, nevládní organizaci, která se zaměřuje na soudní spory v oblasti práva na ochranu osobních údajů, a zároveň přispívám do bulletinu Centra pro lidská práva a demokracii. Právě tyto oblasti práva mě také nejvíce zajímají. Díky štědré podpoře Bakala Foundation budu moci navštěvovat magisterské studium práva (MPhil in Law) na Oxfordské univerzitě, kde se budu zabývat právem ochrany osobních údajů a jeho prolínáním s ochranou lidských práv.
Jan Apolín
University of Oxford
Velká Británie
2020
Jan Apolín
University of Oxford
Velká Británie
2020
O vědu jsem se začal zajímat na Gymnáziu Nad Alejí v Praze. Zúčastnil jsem se různých olympiád a během kvinty (prváku) mě zaujala možnost studia v zahraničí. Následující dva roky jsem díky stipendiu HMC strávil na střední škole v Anglii, kde jsem intenzivně studoval fyziku, matematiku a chemii. Během příprav na zkoušky A-Levels jsem se zúčastnil dalších soutěží: v roce 2019 jsem vedl tým, který vyhrál národní kolo soutěže UK Space Design Competition a byl jsem prezidentem týmu i v mezinárodním finále této soutěže v NASA Kennedy Space Center na Floridě. Rozhodl jsem se zkusit se přihlásit na Oxford a jít za svým snem – věnovat se fyzice na světové úrovni. Oxford jsem si vybral kromě kvality výuky i proto, že chci být obklopen lidmi, kteří sdílejí stejnou vášeň pro odhalování tajemství naší reality. V rámci fyziky mě nejvíc fascinuje kvantová mechanika, kterou bych se chtěl dále zabývat. Ve volném čase se věnuji hudbě, divadlu a fitness. Chci se dále rozvíjet ve všech směrech, a to co dělám, dělat naplno. Věřím, že University of Oxford je na to ideální místo a díky podpoře Bakala Foundation se o tom nyní mohu přesvědčit.
Martin Babička
University of Oxford
Velká Británie
2018
Martin Babička
University of Oxford
Velká Británie
2018
Po absolvování historie a anglistiky-amerikanistiky na Univerzitě Karlově jsem s podporou Nadace vystudoval jednoletého magistra moderních evropských dějin na Univerzitě v Oxfordu. Předtím jsem chodil na Gymnázium Jana Keplera v Praze. V současnosti pokračuji v doktorském studiu historie na Oxfordu. Ve výzkumu se věnuji zejména pozdní modernitě a postsocialismu, s důrazem na český a středovýchodoevropský prostor. Kromě toho se zajímám o to, jak lidé vzpomínají, jak historii používají nebo jak se s ní setkávají v každodenním životě. Snažím se neomezovat se pouze na akademickou práci, a proto se účastním projektů, jako jsou dílny pro vyučující dějepisu. Věřím, že pochopení (soudobých) dějin a různorodých pohledů na minulost je žádoucí k tomu, abychom si byli schopni představit lepší společnost.
Daniel Bartoň
University of Cambridge
Velká Británie
2010
Daniel Bartoň
University of Cambridge
Velká Británie
2010
Stipendium Bakala Foundation mi umožnilo studovat mezinárodní právo a lidská práva na University of Cambridge (program LL.M. v roce 2010/2011). Po návratu do České republiky jsem absolvoval koncipientskou praxi a dokončil doktorát na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti působím jako samostatný advokát v Praze. Ve své praxi se zaměřuji na lidská práva, duševní vlastnictví, neziskové organizace a výzkumné instituce. Zároveň učím na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy sociální pracovníky základům práva a pokračuji ve výzkumu právní regulace náboženství. Na občasné bázi píši komentáře k aktuálním společenským problémům a vzdělávám mladé lidi v oblasti lidských práv a v eticko-právním uvažování.
Martin Bernát
Ecole des Mines Paris
Francie
2011
Martin Bernát
Ecole des Mines Paris
Francie
2011
Martin is an investor and entrepreneur currently based in Prague, with previous experience in mergers & acquisitions, restructuring, and corporate finance. He serves on boards of directors of several companies in the CEE region, both in executive and non-executive roles. Martin studied chemistry and chemical engineering at the California Institute of Technology and in 2011 graduated from University College London with MSc in physical chemistry. Afterwards, with the help of the Bakala Foundation, he obtained MS in management from MINES ParisTech and M.Eng in thermal power engineering from Tsinghua University.
Hana Bernhardová
University of Oxford
Velká Británie
2020
Hana Bernhardová
University of Oxford
Velká Británie
2020
Pocházím z Valašského Meziříčí a po studiu tamního gymnázia vyrážím studovat biochemii na University of Oxford. Už od dětství jsem se zajímala o přírodní vědy a na střední škole jsem se pak začala věnovat různým soutěžím jako biologická olympiáda nebo korespondenční biologické semináře. Na soustředěních spojenými s těmito soutěžemi jsem zjistila, že i na střední je možné pracovat v laboratoři na vlastní projektu a tak jsem se rozhodla, že to zkusím. Nakonec jsem absolvovala stáže ve třech různých laboratořích (Laboratoř růstových regulátorů UP Olomouc, Ústav experimentální medicíny AV ČR v Praze, Loschmidtovy laboratoře v Brně), napsala tři SOČ práce a v současné době pracuji na dvou vědeckých článcích pro impaktované časopisy. Podařilo se mi také obdržet mnoho dalších ocenění (nominace na soutěže ISEF v Kalifornii, EUCYS ve Španělsku, Cenu Učené Společnosti, České hlavičky, Cenu nadačního fondu Jaroslava Heyrovského aj.). Mým cílem na Oxfordu je dále se věnovat výzkumu, zejména v oblasti strukturní biologie proteinů . Ve volném čase ráda sportuji, chodím do přírody, zpívám nebo čtu.
Marek Bičan
King's College London
Velká Británie
2019
Marek Bičan
King's College London
Velká Británie
2019
Díky podpoře ze strany Bakala Foundation nyní studuji jednoletý magisterský program zaměřený na britskou politiku a soudobé dějiny na King’s College London. Bakalářské a magisterské studium v oboru mezinárodní vztahy jsem předtím absolvoval na Masarykově univerzitě, kde také nyní pokračuji v doktorském studiu. Dlouhodobě se odborně specializuji na britské soudobé dějiny a britskou domácí a zahraniční politiku, přičemž kvůli dění okolo Brexitu se z těchto akademických témat staly živé náměty každodenních debat, které je fascinující sledovat. Díky mým dalším aktivitám, zejména v projektu Science Slam MUNI, jsem si rovněž uvědomil, že mne baví přednášet či obecně veřejně vystupovat a být v tomto směru společensky aktivní. Mezi moje zájmy rovněž patří kultura (zejména literatura, film a výtvarné umění), cestování, problematika střední Evropy, dějiny a teorie mezinárodní vztahů a první světová válka. Po konci studia na King’s bych rád zahájil další doktorské studium ve Velké Británii a následně zahájil akademickou kariéru.
Jan Blaha
University College London
Velká Británie
2018
Jan Blaha
University College London
Velká Británie
2018
Vyrůstal jsem v Přelouči, malém městě polabské nížiny nedaleko Pardubic. Zde jsem také podstatnou část svého života navštěvoval místní gymnázium. V tercii jsem se zapojil do programu PřF UK – Přírodovědci a od roku 2013 se účastnil Dětské vědecké konference, kterou právě Přírodovědci každoročně pořádají. V roce 2014 jsem byl na této konferenci oceněn Nadačním fondem Neuron na podporu vědy za svůj projekt zabývající se pH slin. Neuron a jeho mecenáš Jaroslav Řasa se rozhodli splnit mi můj dětský vědecký sen. Přál jsem si poznat vědu z blízka. Během letních prázdnin jsem se tedy zúčastnil třítýdenní stáže na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Zde jsem se zapojil do projektu studujícího karbonickou anhydrázu Nce103p patogenní kvasinky Candida parapsilosis, který má za cíl porozumět funkci a vlastnostem tohoto enzymu, který by mohl sloužit jako potenciální cíl léčby pro nová antimykotika. Má třítýdenní stáž sice skončila, ale má účast na projektu nikoliv. Do projektu jsem zapojen do současnosti. Se získanými poznatky jsem se zúčastnil mnoha středoškolských soutěží a konferencí. Skrze EXPO SCIENCE AMAVET jsem postoupil až do mezinárodních konferencí I-SWEEEP 2016 a Intel-ISEF 2017, na kterých jsem získal 3. a 4. místo. V roce 2017 jsem získal ocenění Česká hlavička. Můj zájem o vědu a molekulární biologii, který jsem za svoji dosavadní krátkou kariéru objevil, s časem jenom sílí, proto jsem se rozhodl tuto oblast také studovat na University College London, která mi pomůže získat důležité znalosti a zkušenosti tak, abych se mohl stát dobrým vědcem a mohl tak řešit významné problémy budoucnosti a přispět tak ke společnému snažení o dobře fungující a úspěšnou lidskou společnost.
Jitka Bolchová
Charité University, Berlin
Německo
2011
Jitka Bolchová
Charité University, Berlin
Německo
2011
Vystudovala jsem 2. lékařskou fakultu UK v Praze, obor všeobecné lékařství. Během studií jsem v rámci stipendijního pobytu na Northwestern University Feinberg School of Medicine financovaného stipendiem nadace K.Driehaus, absolvovala prestižní stáž v Children’s Memorial Hospital, Chicago, na oddělení dětské onkohematologie. Absolvovala jsem také stáž v Medizinische Hochschule Hannover na nefrologickém oddělení profesora J.Ehricha a na oddělení dětské onkohematologie u profesora K. Welte. Během studia medicíny jsem se přihlásila na Fakultu sociálních věd UK, obor Teritoriální studia. Tento bakalářský studijní program jsem dokončila v roce 2012. Po absolvování medicíny jsem nastoupila jako sekundární lékař ve Fakultní nemocnici Bulovka na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí. Absolvovala jsem několik letních škol International Health, které mě přivedly k myšlence přihlásit se na MSc. Program International Health pořádaného organizací TropEd, Charité University, Berlin. Jeho prezenční část jsem zakončila získáním titulu DTM&PH - Diploma in Tropical Medicine and Public Health. Po návratu do České republiky jsem pracovala pro českou kancelář WHO a jako zdravotnický expert jsem se zúčastnila lékařské mise v Mongolsku s Člověkem v tísni. Nadále jsem pracovala jako sekundář v Nemocnici Na Bulovce na pediatrickém oddělení a od roku 2017 jsem atestovaným lékařem v oboru Infekční lékařství. Již druhým rokem vyučuji jako odborný asistent předmět Infekce na 3. lékařské fakultě UK.
Michal Bravanský
University College London
Velká Británie
2021
Michal Bravanský
University College London
Velká Británie
2021
Ahoj! Pocházím z Bílovce, roztomilého městečka nedaleko Ostravy. Tam jsem také vystudoval Gymnázium Mikuláše Koperníka. Už od dětství mě baví programování a informatika. Zpočátku se tento zájem projevoval hlavně v soutěžích, například výhrou národního kola Soutěže v Programování nebo umístěním na třetím místě v soutěži Mladý programátor. V patnácti letech jsem získal svou první práci na poloviční úvazek jako programátor webových aplikací, ale postupem času jsem se stále více zajímal o vědeckou činnost. Se svou středoškolskou vědeckou prací "Měj přehled: agregátor zpráv" jsem získal první cenu v kategorii Informatika a poté třetí cenu na mezinárodní konferenci EUCYS v Salamance. Tato práce mi otevřela mnoho dveří v oblasti umělé inteligence. Absolvoval jsem stáž v Seznamu a nyní spolupracuji s Univerzitou Karlovou na automatické analýze dezinformací pomocí strojového učení. Na začátku roku 2021 jsem s dalšími dvěma studenty vyhrál Robothon Hackathon, což vedlo k projektu Verifee. Tento projekt, který pomáhá lidem odhalit dezinformace a naučit se je rozpoznat, vznikl v rámci inkubace v datovém centru O2 Czech Republic a je dostupný jako rozšíření do prohlížeče. Jsem vděčný Bakala Foundation za to, že mi dala příležitost studovat informatiku na University College London, jedné z nejlépe hodnocených univerzit na světě v oblasti umělé inteligence. Studiem oboru Computer Science bych chtěl využít špičkového zázemí v centru Londýna k získání potřebných teoretických znalostí, tak také k vytvoření kontaktů v privátním sektoru, které mi umožní pracovat v následujících letech ve společnostech posunující obor umělé inteligence kupředu.
Eva Brichtová
University of Cambridge
Velká Británie
2018
Eva Brichtová
University of Cambridge
Velká Británie
2018
Během studia na střední škole jsem našla zálibu v přírodních vědách a zjistila jsem, že věda by byla povoláním, které by mě naplňovalo. Bakalářské studium chemie na VŠCHT Praha a především možnost podílet se během studia na výzkumu na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR mě v tom jenom utvrdily. Nyní mám možnost ve studiu chemie dále pokračovat ve výzkumně zaměřeném magisterském studijním programu MPhil in Chemistry na University of Cambridge, kde se budu věnovat mechanismu sbalování a agregace proteinů a peptidů. Spousta mých koníčků je také nějakým způsobem propojená s vědou. Ráda se věnuji popularizaci vědy a snažím se najít si čas na pomoc s organizací různých chemicky zaměřených soutěží pro středoškoláky (např. KSICHTu nebo Chemiklání), které bývaly i pro mě vítaných oživením studia na střední škole. Pokud mi zbyde trocha volného času, ráda chodím na výlety do přírody a zahradničím.
Jana Buchtová
Princeton University
Spojené státy americké
2022
Jana Buchtová
Princeton University
Spojené státy americké
2022
Pocházím z Ostravy, kde jsem studovala na bilingvním gymnáziu PORG Ostrava v rámci mezinárodního programu International Baccalaureate Diploma Programme. Jeden školní rok jsem strávila na americké střední škole Western Reserve Academy v Ohiu díky stipendijnímu programu ASSIST. Na střední škole mě vždy bavila matematika, ale zároveň jsem se zajímala o společenské vědy. Se svou kamarádkou jsem založila debatní klub, soutěžila jsem na debatních turnajích a účastnila se nejrůznějších politických simulací. Právě ve Spojených státech jsem se poprvé setkala s ekonomií v AP kurzu. Ekonomie mě naprosto nadchla, neboť umožňuje modelovat společnost pomocí matematiky podobně jako fyzika modeluje přírodní jevy. Od té doby jsem se účastnila Semináře ekonomických mozků Masarykovy univerzity, reprezentovala Českou republiku v mezinárodním kole Ekonomické olympiády a zkoumala vliv minimální mzdy na nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji. V září začnu ekonomii studovat na Princeton University díky štědré podpoře od Bakala Foundation. Princeton jsem si vybrala, protože provádí ekonomický výzkum na špičkové úrovni. Zároveň budu mít možnost navštěvovat kurzy v jiných oborech včetně politologie, francouzštiny nebo literatury. Do budoucna bych ráda spoluvytvářela hospodářskou politiku v české či evropské instituci, kde je mnohdy potřeba propojovat znalosti z různých oborů. Mám velice ráda vážnou hudbu a taktéž hraji na příčnou flétnu. Ve volném čase ráda čtu díla českých i světových autorů (od Dostojevského přes Austenovou až po Čapka).
Barbora Čermáková
University College London
Velká Británie
2018
Barbora Čermáková
University College London
Velká Británie
2018
Na střední škole jsem se začala věnovat volnočasovým aktivitám, které mě co do vzdělávání a poznávání světa kolem naplňovaly více, než škola samotná. Pracovala jsem v různých neziskových organizacích zaměřených na environmentální problematiku nebo lidská práva a na škole jsem se také věnovala organizování vzdělávacích akcí, budování aktivnější občanské společnosti a kvalitnější struktury školní studentské organizace. Protože mě téma školství vždycky bavilo a zajímalo, vydala jsem se po střední škole na University College London, kde jsem začala studovat Education studies. Jedná se o široký obor věnující se sociologii, pedagogice, filosofii a psychologii školství. Dalo by se říct, že jde o systémový pohled na vzdělávání. Během studia jsem spolupracovala s různými organizacemi, jako například Eduin, Učitel naživo, MŠMT, nebo STEM, na tvorbě rešerší, studií, blogů a dalších publikací a projektů. Ve třetím ročníku jsem se pak vydala na semestr na University of Helsinki, nyní mě čeká můj poslední semestr v Londýně. Po bakaláři mám v plánu navázat magisterským studiem sociologie, chci se nicméně nadále zaměřovat především na vzdělávání.
Branko Černý
Dartmouth College
Spojené státy americké
2010
Branko Černý
Dartmouth College
Spojené státy americké
2010
Poté, co jsem opustil pozici Associate Product Marketing Manager v centrále Googlu v Kalifornii, strávil jsem posledního dva a půl roku rozjížděním vlastního byznysu “Immediately”. Immediately, startup se sídlem v San Franciscu, je nejpokročilejší mobilní platforma pro obchodní zástupce firem, která jim umožňuje sjednotit nejčastěji používané aplikace (e-mail, kalendář, LinkedIn, Salesforce). S podporou Bakala Foundation jsem vystudoval obor Psychology and Politology na Dartmouth College v USA.
Ondřej Černý
University of Oxford
Velká Británie
2010
Ondřej Černý
University of Oxford
Velká Británie
2010
Od svého narození, k němuž došlo roku 1991, jsem mohl poznávat Evropu jako celek, v němž hranice našeho státu nejsou a nesmějí být hranicemi našeho myšlení. Přesto se mým domovem stala Praha, kde jsem od roku 2003 studoval na Gymnáziu Jana Keplera pod vlivem mnoha inspirativních osobností, a to pouze s malou přestávkou v zimě 2010. Tehdy jsem díky stipendiu strávil trimestr na Winchester College: zakusil jsem slasti tradičního britského vzdělání a pojal úmysl vážně se věnovat klasickým jazykům. Později jsem získal velkorysou podporu od Bakala Foundation a na podzim 2011 jsem začal studovat na St Hugh’s College, University of Oxford slavný kurs Literae Humaniores, rozmanitou čtyřletou směs klasické filologie, archeologie, antické historie a filosofie. Ve druhé části svého studia, nazvané příhodně “Greats”, jsem se specializoval na klasickou řeckou filosofii a literaturu, jež doplnily i filosofické systémy o něco modernější (zejm. Descartes, Leibniz, Berkeley a Kant). Stranou mého zájmu nezůstaly ani další části západní filosofické tradice; věřím nicméně, že antické a raně novověké texty představují i pro současného Evropana osvědčenou a inspirativní bránu k filosofickému myšlení, a získávají tak zvláštní význam pro pedagogickou práci, jíž bych se v budoucnu rád věnoval – ať už mě zláká moc a odpovědnost středoškolské výuky, která tak výrazně formuje zájmy a cíle mladých lidí (jak vím z vlastních positivních zkušeností na GJK a Winchester College), nebo spojím pedagogickou činnost s akademickým výzkumem. Po jednoleté zdravotní přestávce (2014/15) jsem bakalářský program zakončil na jaře 2016 s vyznemanáním (First Class), Dean Ireland Prize za vynikající výkon v rámci Literae Humaniores obecně a Henry Wilde Prize za vynikající výkon v rámci filosofických předmětů. Zároveň jsem zvítězil v konkursu o plné stipendium od Faculty of Philosophy & University College, které tak společně převzaly břímě od Bakala Foundation a umožní mi pokračovat na University of Oxford ve studiu filosofie po další dva roky. V rámci ‘BPhil in Philosophy’ (magisterského programu, navzdory názvu) bych nyní rád prohloubil své znalosti antické filosofie (zejm. Platóna a Aristotela), ale též rozšířil své kompetence v systematických filosofických disciplinách (e.g. filosofie jazyka, metafysika, epistemologie). Oxfordský BPhil by mi měl zároveň posloužit jako důstojná příprava k dalšímu studiu a k akademické práci – inšálláh.
David Černý
University of California, Los Angeles
Spojené státy americké
2013
David Černý
University of California, Los Angeles
Spojené státy americké
2013
Mým cílem je porozumět tomu, jak jsou si různé skupiny organizmů navzájem příbuzné, kdy vznikly, a co nám jejich věk a příbuzenské vztahy mohou říct o trendech a událostech, které ovlivňovaly jejich evoluci. Mé bakalářské studium na Kalifornské univerzitě v Los Angeles bylo z toho hlediska nedocenitelné, jelikož mi umožnilo zapojit se do výzkumu v jedné z vedoucích světových laboratoří, které se těmito tématy zabývají. Na UCLA se mi povedlo nahlédnout do všech stadií vědeckého procesu, od sběru dat v poli až po publikaci v recenzovaném žurnálu. Mou zkušenost obohatila i řada dalších příležitostí, které by se mi jinak nikdy nenaskytly: od výpočetně-biologické stáže v Barceloně až po polní výzkum v oboru mořské ekologie ve Francouzské Polynésii. Studiem makroevoluce a fylogenetiky se plánuji zabývat i ve svém doktorandském studiu, abych se mohl stát produktivním výzkumníkem podílejícím se na dalším rozvoji svého oboru.
Matěj Číp
Berklee College of Music
Spojené státy americké
2023
Matěj Číp
Berklee College of Music
Spojené státy americké
2023
Cimbál, tóny plynoucí z útrob tohoto tradičního nástroje, mají pro mnohé z nás kouzlo spojené s hodovními tradicemi Moravy. Ale co když cimbál slyšíte v kontextu tak odlišných míst, jako je Ostrava, Jižní Dakota, Korea, Guatemala nebo Peking? Co když k tomu přidáte ještě i New York? Jmenuji se Matěj Číp, pochazím z malé vesnice Hodslavice na Novojičínsku a díky cimbálu jsem zažil neuvěřitelné příběhy, potkal inspirativní lidi a získal cenné zkušenosti. Poprvé jsem zaslechl zvuk cimbálu na oslavě mé babičky. Od toho okamžiku se má životní cesta neodvratně spojila s tímto nástrojem. Cimbál se mi stal průvodcem na cestách po celém světě, na cestě za zkušenostmi, inspirací a sebepoznáním. Díky cimbálu jsem zažil neuvěřitelné příběhy a potkal inspirativní lidi. A díky stipendiu Bakala Foundation se mi nyní otevírá další kapitola - magisterská studia na Berklee College of Music - Berklee NYC, jedné z nejprestižnějších hudebních škol světa. Již v roce 2018 jsem se rozhodl vzít cimbál se sebou do Ameriky a vystudovat tam. To byla odvážná volba, která s sebou přinesla mnoho dobrodružství - od přepravy sto kilového nástroje do Ameriky až po vymýšlení, jak studovat s nástrojem, který tam nikdo nezná. Přesto mi však tohle rozhodnutí umožnilo objevit kouzlo cimbálu a krásu hudby jako univerzálního jazyka. Můj příběh je inspirován odhodláním a touhou poznávat nové lidi, učit se od nich a spolupracovat.Mým cílem je šířit krásu cimbálu a cimbálové hudby po světě, spolupracovat a inspirovat se od hudebníků z celého světa a různých kultur. Snažím se vzít část naší hudební kultury a propojit ji s ostatními, rozšiřovat možnosti našeho krásného, avšak poměrně malého oboru. Přestože studium v zahraničí není vždy idylické a občas přináší složité problémy, věřím, že tato zkušenost je cenná pro náš osobní rozvoj. Doufám, že má cesta může být inspirací pro všechny, kteří přemýšlejí o studiu v zahraničí nehledě na jejich finanční situaci . Nejenže vám studium otevře nové obzory, ale také vám umožní uvědomit si hodnoty domova. A kdo ví, možná i vy přinesete domů něco nového a přispějete k tomu, aby naše země, a snad i celý svět, bylo lepším místem. A i když může být naše situace plná výzev a nástrah, pamatujme na slova Henryho Forda: „Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.“
Jonáš Dej
University of Cambridge
Velká Británie
2023
Jonáš Dej
University of Cambridge
Velká Británie
2023
Podle mého názoru, je fyzika největším vynálezem lidstva a jak její elegance, tak její praktické využití mě vždycky uchvacovalo. Ačkoliv nás objevování fyziky posunulo daleko, stále nám schází odpovědi na některé fundamentální otázky. Chci být součástí tohoto honu za odpověďmi, a proto se chci stát fyzikem. Během svého studia na Wichterleho gymnáziu v Ostravě jsem se se zápalem účastnil mnoha vědeckých soutěží a olympiád. Zejména ve Fykosu a Fyzikální Olympiádě jsem se umístil na předních příčkách a byl jsem vybrán reprezentovat Českou republiku v mezinárodních soutěžích EuPhO a EOES. Dále jsem spolupracoval se superpočítačovým centrem IT4I na výzkumném projektu zkoumajícím využití neuronových sítí ve fyzikálních simulacích, kde jsme řešili Schrodingerovu rovnici pomocí trendu umělé inteligence. Během pandemie jsem obdržel e-mail, který mi změnil život. V emailu byla popsána nabídka studia ve Velké Británii na kvalifikaci A-Levels díky stipendiu HMC. O rok později jsem studoval v Anglii na prestižním gymnáziu Loughborough Grammar School mé oblíbené předměty - fyzika, matematika a informatika. Ve Velké Británii jsem pokračoval ve svém snu stát se fyzikem. Úspěšně jsem se zúčastnil britského ekvivalentu matematické a fyzikální olympiády a pracoval jsem na projektu zaměřeném na hybridní algoritmus VQE, při kterém jsem provedl simulaci na skutečném kvantovém počítači. Když přišel čas si vybrat univerzitu, University of Cambridge, se svým největším a nejmodernějším oddělením fyziky v zemi, byla moje volba číslo jedna. Jsem nesmírně vděčný Bakala Foundation za její velice štědrou podporu, která toto studium udělala realizovatelnou.
Dominika Demlová
University of Tokyo
Japonsko
2012
Dominika Demlová
University of Tokyo
Japonsko
2012
O roli architektury ve vytváření prostředí pro prožití našeho života a tak formování souvislostí mezi prostorem, materiály a lidmi se zajímám již dlouho. Co začalo hlavně jako obdiv estetických kvalit staveb kolem mě, se dále rozvinulo v průzkum různých definicí architektury. Ty vznikají jako odrazy pochopení a vnímání reality různými architekty, které jsou zachycené v jejich praktické i teoretické práci. Nejvíce mě tedy zajímá architektura, jako poezie reality. Po dokončení střední školy v Praze a obdržení stipendia od Bakala Foundation jsem započala studium architektury na Architectural Association School of Architecture v Londýně. Pro rozvinutí mého zájmu o moderní i tradiční japonskou architekturu a estetiku, pokračuji momentálně v magisterském studiu architektury na University of Tokyo.
Daniel Demovič
University of Cambridge
Velká Británie
2016
Daniel Demovič
University of Cambridge
Velká Británie
2016
Během středoškolského studia na Gymnáziu Jana Keplera jsem i díky skvělým učitelům získal nadšení pro matematiku, fyziku, a skrze předmětové soutěže, zahraniční pobyt na střední škole Winchester College ve Velké Británii, i díky vzdělávacím projektům jako CTM Online jsem toto nadšení rozvíjel. Vše mne dovedlo ke studiu oboru Engineering na Univerzitě v Cambridge. Po dvou letech obecného technického studia jsem se zaměřil na Aerospace Engineering, jelikož zejména svět letadel, ale i dalších dopravních prostředků a jejich aerodynamiky a řídících mechanismů mne vždy velice zajímal. Během studia jsem absolvoval také několikaměsíční stáž v Safran Nacelles, kde jsem se zabýval automatizací posuzování poškození na gondolách motorů a obracečích tahu. Magisterské studium v Cambridge jsem dokončil v červnu 2020 magisterskou prací v renomované  Whittle Laboratory, kde jsem se věnoval CFD analýze tlakových ztrát v komponentách na experimentálním modelu nízkotlaké turbíny. Momentálně pokračuji v PhD studiu zpět v Praze, na Ústavu letadlové techniky ČVUT, kde se zabývám aktivním řízením proudění, numerickými výpočetními metodami a dalšími projekty. Rovněž vedu matematické kurzy a pracuji na úpravách a vývoji fyzikálních kurzů pro CTM Online. Na koleji Trinity Hall jsem se po celou dobu aktivně věnoval veslování, které má v Cambridge jedinečnou atmosféru. Sport, zejména týmový, je mým velkým koníčkem, rovněž mám zálibu v cestování a chození po horách.
Nina Djukanović
University of Oxford
Velká Británie
2020
Nina Djukanović
University of Oxford
Velká Británie
2020
Po ukončení středoškolského studia na Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze jsem se přestěhovala do Londýna, kde jsem studovala interdisciplinární bakalářský obor BASc Arts and Sciences na University College London. Třetí rok jsem strávila v zahraničí na Universidad de Salamanca ve Španělsku. Moje studium mi umožnilo prozkoumat mé zájmy skrz můj hlavní obor Societies a vedlejší obor Health and Environment, díky čemuž jsem si uvědomila, že chci pokračovat ve studiu na postgraduální úrovni a zaměřit se na vztah mezi přírodou a společností. Díky štědré podpoře Bakala Foundation mohu nyní na Oxfordské univerzitě zahájit studium dvouletého magisterského programu MPhil in Nature, Society and Environmental Governance (NSEG). Základní přesvědčení programu spočívá v tom, že přírodní vědy jsou nezbytné, ale nedostačující k řešení hrozeb změn klimatu a životního prostředí. MPhil v NSEG si klade za cíl uznat a upevnit roli sociologů a politologů jako nepostradatelné součásti konverzace o životním prostředí. Po studiích bych chtěla pokračovat v doktorském studiu a později pracovat ve veřejném nebo neziskovém sektoru.
Jiří Doležel
University College London
Velká Británie
2017
Jiří Doležel
University College London
Velká Británie
2017
V posledních letech mne zaujaly současné problémy v oblasti organické chemie a jejich případná řešení. Před nedávnem jsem dokončil své magisterské studium chemie na University College London s First Class Honours a místem na Dean’s List. V říjnu 2022 zahájím svá doktorská studia na University of Cambridge ve výzkumné skupině Dr Phippse. V průběhu mých magisterských studií jsem se soustředil na zlepšení mých výzkumných dovedností. S tím mi pomohly výzkumné stáže ve skupinách Dr Slaniny (UOCHB, Praha) a Prof Schoenebeck (RWTH, Cáchy). Dále jsem se stal autorem několika příkladů pro chemicky orientované středoškolské soutěže, jako je například Chemická olympiáda. Ve svém volném čase se rád učím novým věcem, trávím čas s přáteli a sleduji Drag Race.
Jakub Drápal
University of Cambridge
Velká Británie
2015
Jakub Drápal
University of Cambridge
Velká Británie
2015
Jsem rodilý Pražák. V Praze jsem studoval, mám ji rád a chtěl bych se do ní v budoucnu vrátit. Vychodil jsem gymnázium Na Vítězné pláni a vystudoval Právnickou fakultu UK. V průběhu jsem si odskočil na studia na rok do Spojených států (Madison, WI) a na půl rok do Paříže (Université Paris II). Podpora od Bakala Foundation mi umožňuje studovat na University of Cambridge magisterský výzkumný program Kriminologický výzkum. Z kriminologie mne nejvíce zajímá oblast penologie (věda o trestání) a to z těch (zdánlivě) méně i více podstatných stránek. Věnoval jsem se tak jak lehce obskurním tématům, jako jsou poplatky ve věznictví či volební právo vězňů, tak základním tématům, jako otázce zda v České republice funguje peněžitý trest v podobě denních pokut z hlediska majetkových poměrů – tedy zda nejsou diskriminováni chudí. Vyjma tohoto se věnuji i některým dalším tématům jako jsou nedávné historické události z hlediska práva či filmy s právní tématikou a jejich využití ve výuce. Proč kriminologie? Je to oblast vědy, která není v České republice příliš rozšířená (neučí se např. jako obor) a zbývá v ní mnoho základních otázek na zodpovězení. Zároveň se snaží ovlivnit společenské klima k lepšímu a nabídnout řešení problémů, která mohou pomoci oběma stranám – pachateli v dalším životě i společnosti v jejím jednání. Mezi mé koníčky patří chození po horách, sjíždění řek, organizování táborů pro děti a hraní na kytaru. Po studiích bych se plánuji vrátit do České republiky.
Jindřich Dušek
ETH Zürich
Švýcarsko
2021
Jindřich Dušek
ETH Zürich
Švýcarsko
2021
S fyzikou jsem se poprvé setkal na druhém stupni ZŠ, kde jsem se účastnil soutěže korespondenční seminář Výfuk. Fascinovalo mne, jak je někdy možné za pomocí jednoduchých úvah předpovědět, co se stane v komplikovaném reálném světě. Matematické schopnosti základoškoláků sice nedosahují závratných výšin, přesto je ale možné jednoduché úvahy aplikovat na širokou škálu problémů: vymýšlení takových úloh, díky kterým i základoškolák přijde na zajímavé věci, mne stále baví, a proto v současnosti Výfuk pomáhám organizovat. Fyziku jsem dále studoval na MFF UK, kde na konci školního roku 2021/22 dokončím bakalářské studium. Systematický studijní plán (především rozšířená výuka infinitesimálního počtu), skvělá studijní atmosféra a nápomocní vyučující mi umožnili se ve fyzice dále zlepšovat a seznámit se s kvantovou teorií a teorií chaosu, kterým bych se chtěl dále věnovat. Proto se chystám na magisterské studium do ETH Zürich, kde mají pokročilé quantum centre a také se tam zkoumají kvantové počítače, které v dnešní době nabývají na relevanci. Během studia na gymnasiu jsem strávil rok v Bavorsku, takže mé znalosti němčiny mi jistě pomůžou začlenit se do tamější společnosti. Fyzika ale není to jediné, čím se zabývám. Jsem vedoucí známého skautského oddílu Pražská Dvojka, který dříve vedl spisovatel Jaroslav Foglar a zajímám se také o lingvistiku a o FOSS.
Jiří Etrych
University of Cambridge
Velká Británie
2015
Jiří Etrych
University of Cambridge
Velká Británie
2015
O přírodní vědy jsem se začal zajímat během středoškolského studia na Gymnáziu, Pardubice, Dašická. Zúčastnil jsem se mnoha předmětových soutěží a olympiád: mezi mé úspěchy patří například zlatá a stříbrná medaile z Mezinárodní chemické olympiády nebo bronzová medaile z Mezinárodní fyzikální olympiády. Díky podpoře Bakala Foundation jsem získal bakalářský a magisterský titul z fyziky (obor Natural Sciences) na Trinity College, University of Cambridge. V Cambridge jsem zůstal a v současnosti se věnuji experimentální fyzice v rámci doktorského studia v Cavendish Laboratory. Předmětem mého výzkumu jsou ultra-studené atomové plyny a jejich využití coby vysoce kontrolovatelné experimentální platformy pro studium kvantové fyziky. Od roku 2020 jsem prezidentem Cambridge University Czech and Slovak Society. Zároveň jsem součástí různých vzdělávacích iniciativ v České republice a příležitostně se podílím na chodu Chemické a Fyzikální olympiády, jako autor úloh a přednášející.
Boris Fačkovec
University of Cambridge
Velká Británie
2012
Boris Fačkovec
University of Cambridge
Velká Británie
2012
Během střední školy mě nejvíce zajímala fyzika a chemie, v těchto předmětech jsem soutěžil na olympiádách a korespondenčních seminářích. Fascinovala mě představa výpočtu chemických vlastností látek bez zdlouhavých a drahých experimentů a fungování živé hmoty na úrovni molekul. Na VŠCHT v Praze jsem studoval obor chemie, který byl veden výbornými pedagogy v úzkém kruhu studentů s hlubokým zájmem o chemii. Už v prvním ročníku bakalářského studia jsem se zaměřil na teoretickou chemii a ve skupině Dr. Vondráška na ÚOChB jsem se zabýval nekovalentními interakcemi stabilizujícími strukturu molekul bílkovin. V letech 2010 – 2012 jsem zároveň studoval molekulové modelování na Karlově univerzitě a chemické inženýrství a matematické modelování na VŠCHT. V září 2012 jsem nastoupil na chemickém ústavu University of Cambridge jako člen King´s College a v říjnu jsem dostal stipendium od Bakala Foundation. V průběhu dalších tří let jsem rozvíjel výpočtové metody nerovnovážné statistické mechaniky, učil jsem student a co možná nejvíc využíval příležitostí Cambridge dozvědět se víc o vědeckých, technologických a společenských výzvách dneška. V současnosti píši dizertační práci na téma relaxace na površích potenciální energie pro tzv. měkkou hmotu (živá hmota, kapaliny, koloidy, gely atd.). Moje dávná touha aplikovat technologické novinky v praxi a změnit svět mě nedávno odvedla od akademického prostředí k byznysu. V únoru 2016 plánuji nastoupit v poradenské firmě McKinsey&Company v Praze.
Silvie Fexová
University of Cambridge
Velká Británie
2011
Silvie Fexová
University of Cambridge
Velká Británie
2011
Poté, co jsem dokončila střední školu v Třebíči, jsem se rozhodla studovat biologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, kde jsem získala bakalářský i magisterský titul. V oblasti biologie se obzvláště zajímám o buněčnou a vývojovou biologii. V současné době mě čeká obhajoba mé doktorské dizertační práce na univerzitě v Cambridge, kde jsem studovala v PhD programu a jsem momentálně zaměstnaná jako výzkumný pracovník. Můj projekt je zaměřen na buněčnou komunikaci a jak tato řídí programovou buněčnou smrt, pro své experimenty používám jako modelový organismus mušku octomilku. Když zrovna nepracuji v laboratoři, tak se věnuji fitness boxu, nutím se k hodinám Pilates a snažím se, zatím bohužel bez valného úspěchu, stát závislá na běhání.  
Tomáš Fiala
Tilburg University
Nizozemsko
2012
Tomáš Fiala
Tilburg University
Nizozemsko
2012
Jaké jsou důsledky politické nejistoty v ekonomice? Jak se politická nejistota projevuje v cenách? A kolik nás vlastně stojí? Podobnými otázkami se v současnosti zabývám ve svém výzkumu. Jsem absolvent Institutu ekonomických studií, který je součástí Univerzity Karlovy. Strávil jsem také rok ve Frankfurtu nad Mohanem, kde jsem kromě studia na místní univerzitě vyvinul model na výpočet optimální zásoby vysoce kvalitních aktiv. Tento model je navíc v souladu s posledními regulačními standardy, Basel III. Získal jsem ocenění McKinsey Scholar pro mimořádně talentované studenty a čestné uznání od České společnosti ekonomické v soutěži pro mladé ekonomy do čtyřiceti let. Letos jsem dokončil studium na universitě v Tilburgu. Magisterské studium jsem absolvoval na Tilburgské univerzitě. V současné době výzkumně působína na Swiss Finance Institute a univerzitě v Luganu.  
Lukáš Fiedler
University of Cambridge
Velká Británie
2017
Lukáš Fiedler
University of Cambridge
Velká Británie
2017
Jsem rodák z Českých Budějovic, kde by podle Járy Cimrmana chtěl žít každý, a zajímá mě, jak funguje život. Jde o fenomén poměrně těžko uchopitelný, k jehož studiu jsou třeba znalosti široké palety oborů od filosofie až po přírodní vědy. Jako student na Gymnáziu Jírovcova jsem trávil čas především biologií. Zásadním způsobem mě ovlivnila biologická olympiáda, přes niž jsem postoupil na olympiády mezinárodní. Soutěžil jsem v týmové přírodovědné olympiádě EUSO a Mezinárodní biologické olympiádě za zisku stříbrných medailí. Na katedře zoologie PřF JU jsem zkoumal invazní slunéčka a napsal o nich práci SOČ, za kterou mi byla udělena Cena Učené společnosti České republiky. Mým cílem je studovat obor Natural Sciences na University of Cambridge, v rámci kterého bych se mohl věnovat molekulární podstatě života. Ve volném čase rád hraji badminton, čtu, plavu a vedu entomologické exkurze.
Eliška Filová Ellison
King's College London
Velká Británie
2017
Eliška Filová Ellison
King's College London
Velká Británie
2017
Během bakalářského studia v ČR jsem se začala zajímat o vojenská témata, především o současné války, a vysnila jsem si kariéru v obranném sektoru. Ačkoliv jsem studovala politologii, snažila jsem se vybírat si předměty, které by se tomu aspoň trochu přiblížily a bakalářskou práci jsem psala na téma dynamiky české vojenské modernizace. Žonglovala jsem práci v cateringu a galerii spolu se stáží v konzultační společnosti zaměřenou na bezpečnost a obranu. Tím se mi otevřely dveře ke studiu válečných studií na King’s College London a díky Bakala Foundation si můžete přečíst tento medailonek, protože bez nich by to nebylo možné. Studium mě utvrdilo v tom, že to byla správná volba a věnovala jsem se hlavně operační analýze a válce v Afghánistánu. Zvláštností oboru je možnost studia tzv. válečných her. V akademickém prostředí to znamená vývoj a modelování vojenské historických simulací, díky kterým můžeme analyzovat alternativy vojenských kampaní. Moc mě to bavilo a zjišťovala jsem, kde bych tyto dovednosti mohla zužitkovat a tím byla stáž ve strategickém velitelství NATO Allied Commander Transformation v americkém Norfolku, kde jsem nakonec zůstala pracovat tři roky jako analytik modelování a simulací. Pamatujete si, jak jsem zmiňovala Afghánistán? Tak momentálně sedím v Kábulu a píši tento medailonek zde. Po několika letech za počítačem jsem cítila, že potřebuji změnu. Pracovat na něčem, kde uvidím okamžitý výsledek. Vidět, jak Afghánistán vypadá po odchodu spojeneckých vojsk a zároveň konečně vyzkoušet pashto jazyk v praxi. Přešla jsem z obrany do humanitárního sektoru a pracuji zde pro Člověka v Tísni jako manažer pro monitorování a evaluaci programů.
Michaela Flegrová
Imperial College London
Velká Británie
2016
Michaela Flegrová
Imperial College London
Velká Británie
2016
Po složení české i mezinárodní maturity IBDP na gymnáziu Open Gate v Babicích jsem byla přijata na Imperial College London, kde od roku 2016 studuji čtyřletý obor Fyzika. Ač mi již během studia na střední škole bylo jasné, kterým směrem se budou má studia po maturitě vyvíjet, snažila jsem se mít široké spektrum zájmů. Účastnila jsem se proto například českých i mezinárodních turnajů v akademické debatě či Pražského studentského summitu, byla jsem dlouholetým účastníkem programu The Duke of Edinburgh’s Award, psala jsem články do školního trojjazyčného časopisu a byla několik let aktivní ve školní studentské radě. Fyziku jsem pak především doučovala mladší studenty, účastnila jsem se ale také britských matematických soutěží Maths Challenge a v květnu 2015 jsem vyrazila na několik dní do Jaderné elektrárny Dukovany na krátkou stáž, která mi v mnohém otevřela oči ohledně jaderné energie. Studium na Imperial College jsem si vybrala nejen proto, že ICL je obecně hodnocena jako jedna z nejlepší univerzit v Británii, ale zaujala mě samotným programem mého oboru, který je velmi flexibilní a umožňuje studentům zaměřit se právě na ty oblasti fyziky, které je zajímají. Já osobně svá studia neplánuji zaměřovat teoreticky, ale spíše se chci věnovat aplikované fyzice. V budoucnu bych se ráda zabývala fyzikou životního prostředí a otázce dlouhodobě udržitelné a ekologické produkce elektrické energie, chtěla bych se ale také zaměřit na popularizaci vědy nejen pro mladší generace. Kromě fyziky se ve volném čase věnuji četbě, vaření či rekreačním sportům, především pak plavání, střelbě a pěší turistice, mezi mé zájmy patří také příležitostné dobrovolničení či práce s dětmi.
Nina Formánek Jaganjacová
London School of Economics
Velká Británie
2013
Nina Formánek Jaganjacová
London School of Economics
Velká Británie
2013
Jmenuji se Nina Jaganjacová a pocházím ze Sarajeva (Bosna a Hercegovina). Kvůli občanské válce jsem ale vyrůstala v Praze. Mám bakalářský titul z Vysoké školy ekonomické v oboru Podniková ekonomika a management. Kromě ekonomie mne však vždy zajímaly humanitární činnosti a rozvoj. Proto jsem začala před lety spolupracovat s SOS Children's Villages z území bývalé Jugoslávie. Má první větší stáž byla v Almaty (Kazachstán) v UNICEF, kde jsem se zaměřovala problematiku na HIV/AIDS pro oblast střední Asie. Další hodnotné zkušenosti jsem získala na stáži ve Stálé České Misi při OSN v New Yorku, kde jsem pokrývala agendu druhého výboru, ECOSOC a zasedání Evropské Unie. Díky Bakala Foundation jsem měla tu čest studovat magisterský obor MSc Population and Development na London School of Economics and Political Science, kde jsem se zaměřovala na mezinárodní rozvoj, sociální politiku a veřejné zdravotnictví nejen z rozvojových zemí.  Po LSE jsem se stala Blue Book Trainee v Evropské Komisi v Lucemburku, kde jsem s nadšením pracovala v týmu DG SANTE, v odvětví veřejného zdravotnictví pro Evropskou Unii. Nyní pracuji v Odboru mezinárodních věcí a Evropské Unie na Ministerstvu zdravotnictví v Praze. Ve volném čase tancuji a v Praze jsem dlouholetou členkou hip-hopové taneční skupiny Out of Bounds, díky které jsem se mimo jiné podílela na mnohých mezinárodních soutěžích a stala se opakovaně mistryní České republiky.
Stanislav Fořt
University of Cambridge
Velká Británie
2011
Stanislav Fořt
University of Cambridge
Velká Británie
2011
Jsem studentem prvního ročníku doktorandského studia fyziky na Stanford University v USA. Specializuji se na astrofyziku, kosmologii a umělou inteligenci. K mým zájmům patří také průzkum vesmíru, amatérská astronomie a matematika. Bakalářský a magisterský titul z fyziky a astrofyziky jsem získal na Trinity College, University of Cambridge ve Velké Británii. Během studií jsem taktéž vesloval za First and Third Trinity Boat Club a vedl Cambridge University Astronomical Society, jenž je nejstarší vědeckou společností na University of Cambridge. Během předešlých let jsem se zúčastnil výzkumných stáží na Perimeter Institute for Theoretical Physics v Kanadě, Max Planck Institute for Gravitational Physics v Německu a Institute of Astronomy v Cambridge. Na Stanford University jsem taktéž strávil tři měsíce prací v teoretické neurovědě a hlubokém učení. Během středoškolských studií se mi podařilo získat celkově osm medailí z mezinárodních kol astronomické a fyzikální olympiády. Jsem taktéž držitelem tří zlatých medailí a ceny pro absolutního vítěze z Mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice. Na organizaci astronomické a fyzikální olympiády se stále aktivně podílím tvorbou úloh a přednáškami.
Lucie Fořtová
Imperial College London
Velká Británie
2015
Lucie Fořtová
Imperial College London
Velká Británie
2015
Jmenuji se Lucie Fořtová a jsem studentkou třetího ročníku oboru Fyzika na Imperial College London. Zajímám se především o astrofyziku a v poslední době i o programování a analýzu dat. Během svých středoškolských studií jsem se každoročně účastnila Fyzikální a Astronomické olympiády, jejíž celostátní kolo jsem v posledním ročníku také vyhrála. Čtyřikrát jsem taktéž reprezentovala Českou republiku v mezinárodních kolech Astronomické olympiády. Můj velký zájem o fyziku ještě prohloubil dvoutýdenní pobyt na Perimeter Institute for Theoretical Physics v Kanadě. Minulý rok jsem zastávala pozici sekretářky v Československé společnosti a pozici více-prezidentky Baseballového a Softballového klubu. V letošním roce jsem seniorskou veslařkou v univerzitním veslařském klubu. V budoucnu bych chtěla uplatnit svoje znalosti fyziky, matematiky a informatiky v oborech, které jsou více součástí našeho každodenního života.
Viktor Fukala
ETH Zürich
Švýcarsko
2020
Viktor Fukala
ETH Zürich
Švýcarsko
2020
Narodil jsem se v roce 2001 v Praze, kde jsem pak i vyrostl a strávil pět let na základní škole. V jedenácti jsem tam nastoupil na Gymnázium Jana Keplera a už tehdy mě zajímala matematika a chtěl jsem vědět, jak věci (hlavně přírodní jevy a počítače) fungují. Na gymnáziu mě proto nejvíc bavily matematika, fyzika a informatika. Tou dobou jsem se také účastnil příslušných olympiád a v jejich mezinárodních kolech jsem získal několik medailí. Kromě nich jsem vděčný i za další příležitosti, kdy jsem se mohl podívat do světa — mezi ně patří třeba matematický program PROMYS Europe nebo můj výměnný trimestr na Winchester College v Anglii. Koncem svého času na gymnáziu jsem navštěvoval několik předmětů na Univerzitě Karlově, což mi pak pomohlo vybrat si obor pro moje řádné studium. Po gymnáziu jsem se nakonec rozhodl studovat informatiku na ETH v Curychu, kde jsem teď (v únoru 2023) dokončil třetí semestr, a to i díky podpoře Bakala Foundation. Během studia jsem byl jeden semestr cvičící v předmětu systémového programování. V příštím semestru budu tady na ETH spolupracovat s výzkumnou skupinou na verifikátoru Prusti, což je software, který ověřuje programy napsané v jazyce Rust. Na podzim pak strávím několik měsíců na výměnném semestru na MIT v Bostonu. V mém volném čase byste mě občas našli v debatním klubu, v kuchyni při pečení dezertů nebo v sportovním centru třeba u fotbalu, tance nebo na rotopedu. V budoucnu bych se chtěl zabývat programovacími jazyky, kompilátory nebo podobnými oblastmi v informatice. Rád bych pokračoval magisterským studiem; dál plány zatím nemám.
Christina Gladková
University of Cambridge
Velká Británie
2010
Christina Gladková
University of Cambridge
Velká Británie
2010
Svoje studia jsem zahájila na Gymnáziu Christiana Dopplera v Praze. V kvintě jsem získala dvouleté stipendium HMC na Seaford College ve Velké Británii. Střední vzdělání jsem zakončila ziskem šesti A-levels (5 A*, 1 A) a vyznamenání v předuniverzitním kurzu chemie. Díky individuální péči, které se mi tam dostalo, jsem byla přijata ke studiu oboru přírodních věd na Trinity College, Cambridge. Studium jsem mohla absolvovat jen se štědrou podporou Bakala Foundation během bakalářského i navazujícího magisterského studia. Promovala jsem z chemie se specializací v biologické a fyzikální chemii s výborným hodnocením. Moje absolventská práce získala ocenění Dudleyho Williamse jako nejlepší experimentální projekt s biologickou tematikou. V průběhu studia jsem o letních prázdninách získávala zkušenosti v laboratořích Dr. Moniky Cahové (IKEM, Praha), Dr. Davida Komandera (LMB, Cambridge) a Dr. Dejany Mokranjac (LMU, Mnichov, stáž financovaná programem DAAD RISE).  V roce 2015 jsem zahájila studium v mezinárodním doktorském programu Laboratory of Molecular Biology financovaném MRC. V laboratoři Dr. Komandera se zabývám mechanismem Parkinu spojovaného s Parkinsonovou chorobou. Od prvního ročníku hraji volejbal za druhý dívčí univerzitní tým.
Eliška Greplová
Ludwig-Maximilians-Universität München
Německo
2012
Eliška Greplová
Ludwig-Maximilians-Universität München
Německo
2012
Hlavní oblast mého výzkumu se nachází na rozhraní kvantové fyziky a umělé inteligence. Tyto disciplíny kombinují fundamentální matematiku a computer science s aplikovanou kvantovou fyzikou. Tato rychle se vyvíjející vědecká pole nabízí nové technologie, které v budoucnosti přispějí k řešení obtížných problémů, kterým dnes jako společnost čelíme. Příkladem je design nových léků a nových materiálů nebo řešení obtížných výpočetních problémů. V současné době vedu “Quantum Matter and AI” Laboratoř v Kavli Institutu pro Nanotechnogie v Delftu v Nizozemí. V minulosti jsem pracovala na postdoktorandské pozici v Institutu Teoretické Fyziky na ETH v Curychu a jako člen kvantové rady Světového Ekonomického Fóra (WEF). Doktorát z fyziky jsem obdržela od Aarhus University v Dánsku a během studia jsem představila nové metody řešení problémů v kvantové fyzice založené na umělé inteligenci. Magisterské studium teoretické a matematické fyziky jsem absolvovala v Mnichově na Ludwig-Maxililians-Univeristät a bakalářské studium matematické fyziky na ČVUT v Praze. Kromě fyziky jsou mými největšími zájmy bruslení, hra na cello a literatura.
Jamil Hamdanieh
Cornell University
Spojené státy americké
2011
Jamil Hamdanieh
Cornell University
Spojené státy americké
2011
Jsem studentem na Dyson Business School na Cornell University v USA. Studuji aplikovanou ekonomii a management se zaměřením na finance. Zaměření studijního oboru mi dává možnost prohlubovat si znalosti jak v oblasti finance, tak v ekonomice a zároveň se soustředit na dosažení svých cílů ve finančním sektoru. Na kampusu jsem společníkem v TMT (Technologie Media Telecom) jednoho ze sektorů Cornell Alpha Fondu a jsem také Dyson Leadership Fellow. Minulé léto jsem pracoval pro prestižní investiční banku v Dubaji a během léta 2015 plánuji pokračovat v prohlubování znalostí v oblasti investičního bankovnictví a absolvování praxe v investiční bance v New Yorku nebo Londýně.
Zdeněk Hartman
University of Cambridge
Velká Británie
2023
Zdeněk Hartman
University of Cambridge
Velká Británie
2023
Láska k porozumění a široký pohled na svět mě přivedl k studiu na University of Cambridge, kde mohu studovat přírodní vědy obecně. Zamiloval jsem se do chemie díky její různorodosti, tvrdil bych, že je to nejkomplexnější věda. Popisuje jak mikro-, tak makroskopický svět, takže když se na náš svět podíváme zblízka, většina toho, co vidíme, je chemie v akci. Chemie nám poskytuje nástroje, bez kterých by většina oborů nemohla existovat. Studoval jsem na Gymnáziu Broumov, kde jsem získal volnější pohled na svět. Reprezentoval jsem Českou republiku na Mezinárodní chemické olympiádě, absolvoval stáže na VŠCHT a v Eli Beamlines a účastnil se mnoha soutěží. Všechno to bylo umožněno lidmi, kteří mě a mnoho dalších podporovali v našich vědeckých snahách a vytvářeli pro nás příležitosti k zažití moderní vědy. Myslím si, že vaření je jedna z nejlidštějších věcí. Je spojeno se vědou, kulturou a našimi každodenními životy, je fascinující ze stejných důvodů jako chemie. Snažím se žít podle hesla "Zkus to, i když se to pravděpodobně nepovede".
Simon Havas
University of Waikato
Nový Zéland
2012
Simon Havas
University of Waikato
Nový Zéland
2012
Jmenuji se Simon Havas a jsem vnukem československých emigrantů, kteří utekli na Nový Zéland po 2. světové válce. Zabydleli se v Papatoetoe. Moje babička stále ještě žije a byla to ona, kdo mě přivedl blíže k přírodě, stejně jako můj otec. Oceán je to, co chci chránit. Abych mohl stát v přední linii bitvy o globální čistotu vody, potřebuji nejlepší možné vzdělání. A to mi umožnila získat Bakala Foundation. Dva roky jsem studoval mořskou biologii na novozélandské Bay of Plenty Polytechnic a poté jsem přešel na tentýž obor na University of Waikato, kde jsem v lednu 2016 studium zdárně ukončil. Obor mořská biologie je unikátním vzdělávacím programem, který dává budoucím mořským biologům a potápěčům šanci lépe porozumět oceánu z různých perspektiv. Tři roky studia mi umožní stát se respektovaným českým ambasadorem na ochranu oceánu a všeho, co v něm zbylo. Oceán je jedinečný a já o tom rád všechny přesvědčím. V budoucnu bych se rád soustředil na udržitelnost oceánů včetně využití akvakultury a obnovitelné energie.
Josef Hazi
University of Oxford
Velká Británie
2011
Josef Hazi
University of Oxford
Velká Británie
2011
Pocházím z nevelkého města na západě Čech – Chebu. Na tamním státním gymnáziu jsem také získal středoškolské vzdělání. Zapojení do matematických a fyzikálních soutěží vedlo k mé účasti na Turnaji mladých fyziků v TianJinu v roce 2009. Po skončení soutěže jsme společně s kapitánem slovenského týmu navštívili malou pekingskou hospůdku. Místní “štamgasti” na nás až nestydatě zírali a nechtěli věřit svým očím, že v jejich podniku sedí Evropané. Pro mě osobně bylo zase neuvěřitelné poslouchat vyprávění slovenského kamaráda o tom, že bude příští rok studovat na univerzitě v Oxfordu. Do této chvíle mi něco takového přišlo zcela nereálné pro obyčejného člověka ze Slovenska či České republiky. Tento večer změnil můj život. Inspirován slovenským kolegou jsem se rozhodl bojovat o místo na Oxfordské univerzitě. Od té doby jsem měl novou prioritu, která ovlivňovala nejednu oblast mého života. Za půl roku jsem výrazně zlepšil své jazykové schopnosti a získal C1 certifikát z anglického jazyka, jímž jsem splnil jeden z důležitých požadavků Oxfordské univerzity. Zaměřil jsem svou pozornost na přihlášku v systému UCAS. Personal statement pro mě neznamenal pouze “motivační dopis”, ale vstupenku na jednu z nejprestižnějších univerzit na světě. Získání nejlepších známek u maturity (klasické české maturity), podílení se na výzkumu nanokrystalických diamantových vrstev ve Fyzikálním ústavu v Praze a příprava na interview, to vše byly kroky, které bylo nezbytné podniknout, abych si splnil svůj “čínský” sen. Studijní vytížení jsem si kompenzoval účastí v juniorské volejbalové lize. Akedemická interview na Oxfordu byla velkou životní zkušeností. Dopis doručený několik dní před Štědrým dnem potvrzující moje přijetí na vysněnou univerzitu se pak stal jedním z nejlepších vánočních dárků, které jsem kdy dostal. Stipendium od Nadace Po třech letech studia na Oxfordu mě čekala daší výzva – Finals. V závěrčených zkouškách, které jsou vpodstatě naše jediné zkoušky, byly otázky ze všeho, co jsme se během svého tří-letého studia naučili. Poté následoval čtvrtý, poslední ročník. Po ukončení Finals jsme dostali celý školní rok na výzkum a sepsání závěrečné práce. Oxfordské oddělení nám umožnilo zařídit si roční zahraniční stáž i na jiných univerzitách, s podmínkou, že práce bude dosahovat podobné kvality, jako ty vypracované “doma” v Oxfordu. Rozhodl jsem se proto zařídit si výzkumný projekt na věhlasném, Americkém MIT (Massechusetts Institute of Technology), kde jsem nastoupil v září 2014 a pracoval na novém způsobu spékání nanokrystalických wolframových a kobaltových slitin. Nyní mě čeká pouze již sepsání závěrečné práce, obhajoba a promoce. Stipendium Bakala Foundation mi během této čtyřleté cesty umožnilo překonat finanční překážky a soustředit se na podstatné, akademické problémy. Za to nadaci tímto děkuji.
Matěj Hlaváč
University of Oxford
Velká Británie
2020
Matěj Hlaváč
University of Oxford
Velká Británie
2020
Od deseti let jsem hrdý (teď spíš příležitostný) obyvatel Zahrady, vesnice se zhruba 100 obyvateli na rozhraní Jihomoravského kraje a Vysočiny. Vychodil jsem osmileté gymnázium v Tišnově. Moje hlavní zájmy jsou v současnosti vývoj vakcín, syntetická virologie a intimní vztah mezi patogenem a jeho hostitelem. Biologie mě ale zajímá už delší dobu. V průběhu studia na gymplu jsem se začal zaměřovat na její mikroskopickou odnož a skrz SOČku, několik laboratorních praxí a zahraničních stáží jsem se dostal na UCL, kde jsem strávil tři roky studiem buněčné biologie. Po dokončené bakalářce jsem s těžkým srdcem Londýn opustil a nastěhoval se do Oxfordu, kde právě začínám jednoletý magisterský kurz imunologie (který si teď můžu dovolit díky štědré podpoře Bakala Foundation). Co se koníčků týče, baví mě větroně, vaření a objevování nových poboček řetězce Whetherspoons. Pokud zvažuješ studium v zahraničí, nebo tě jen baví stejný obor a rád bys to s někým probral/a, klidně mi napiš mail.
Monika Hlávková
London School of Economics
Velká Británie
2010
Monika Hlávková
London School of Economics
Velká Británie
2010
Po ukončení studia na Masarykově univerzitě jsem absolvovala roční studium LLM (Master of Law) na London School of Economics se specializací na mezinárodní právo veřejné. Dostala jsem nabídku na stáž v mezinárodní advokátní kanceláři Freshfields v Londýně a dva "gap" roky jsem vyplnila studiem na konverzi z anglického práva, stala jsem se plně vyškolenou baristkou Pret a Manger, pracovala jsem pro Chatham House, koučovala jsem Jessup moot court tým na LSE, cestovala po Jižní Americe a učila se tančit salsu. V letech 2013-2019 jsem pracovala v advokátní kanceláři Freshfields v Londýně, Paříži a Singapuru. Od roku 2019 pracuji v advokátní kanceláři Debevoise & Plimpton, kde zastupuji státní, korporátní a další klienty v nejrůznějších mezinárodních sporech.
Rozálie Horká
University of Oxford
Velká Británie
2013
Rozálie Horká
University of Oxford
Velká Británie
2013
Pocházím z malého moravského města Uherské Hradiště. Po osmiletém studiu na zdejším gymnáziu jsem vystudovala bakalářský program v politologii, filozofii a ekonomii na univerzitě v Yorku. Odtud jsem pak právě díky podpoře Bakala Foundation pokračovala na magisterský program v ekonomii na Oxfordské univerzitě. Po několika letech v mezinárodní konzultantské společnosti od začátku roku 2018 pracuji jako Projektová manažerka na jednom z nových projektů NHSE (National Health Service England) v oblasti mentálního zdraví.
Jiří Hron
University College London
Velká Británie
2014
Jiří Hron
University College London
Velká Británie
2014
Jsem doktorandem na Trinity College, University of Cambridge supervizovaný profesorem Zoubinem Ghahramanim, a profesory Yee Whye Tehem a Dino Sejdinovicem z University of Oxford. Můj výzkum se zeširoka zabývá statistickým strojovým učením, se zvláštním zaměřením na kvantifikaci nejistoty, aproximaci pravděpodobnostních rozdělení, a náhodnostní teorii neuronových sítí. Před příjezdem do Cambridge jsem s vyznamenáním absolvoval obor Strojové učení a statistika na londýnské UCL. Závěrečná práce se zaobírala návrhem a analýzou nového algoritmu pro aproximaci inference v Bayesovských neuronových sítích. V minulosti jsem také pracoval na analýze lékařských záznamů pro identifikaci rizika sebevraždy po propuštění ze zařízení pro mentálně nemocné, a na komerčních řešeních využívajících umělou inteligenci pro aplikace ve zdravotnictví a národní bezpečnosti. Pokud zrovna nepracuji, rád si čtu o politické historii, historii vědy, nebo o mezinárodních vztazích a zpravodajských službách. Jsem také členem Trinity College Music Society.
Aranka Hrušková
University of Cambridge
Velká Británie
2014
Aranka Hrušková
University of Cambridge
Velká Británie
2014
Po zdárném ukončení Gymnázia Christiana Dopplera v Praze jsem v říjnu 2014 nastoupila na University of Cambridge, kde jsem v koleji Peterhouse čtyři roky studovala matematiku. Vybavena titulem MMath jsem se přestěhovala za doktorátem do Maďarska, kde v současné době pracuji na juniorské pozici v Matematickém ústavu Alfréda Rényiho (moje současná univerzita se po začátku mého doktorátu odstěhovala do Vídně).
Jan Humplík
Harvard University
Spojené státy americké
2010
Jan Humplík
Harvard University
Spojené státy americké
2010
Klasický přístup k fyzikálním problémům je nejprve vybudovat matematický model, který by mohl popsat studovaný systém a následně experimentálně otestovat jeho všemožné předpovědi. Díky úspěchům, který tento postup měl ve fyzice, se ho vědci snažili aplikovat i k porozumění biologických systémů. Bohužel, v tomto případě nebyli zdaleka tak úspěšní a proto bylo potřeba vymyslet jiné teoretické metody. Jedním možným přístupem je se zaměřit pouze na veličiny, jako je entropie, které lze vyčíst přímo z naměřených dat, aniž by člověk postuloval detailní předpoklady o daném systému. Tyto metody jsou zejména účinné při studiu zpracování informace biologickými systémy, což je jedna z otázek, kterými se zabývám jako PhD student ve skupině Gašpera Tkačika na IST Austria. Předtím, než jsem se přesunul na IST Austria, jsem byl studentem teoretické fyziky na MFF UK v Praze. Stipendium Bakala Foundation jsem využil k semestrálnímu studiu a následnému dvouměsíčnímu výzkumu ve skupině Martina Nowaka na Harvardské univerzitě. Kolaborace s jeho skupinou přetrvává do dnes.
Roman Huszár
Dartmouth College
Spojené státy americké
2013
Roman Huszár
Dartmouth College
Spojené státy americké
2013
Při studiu na Dartmouth College mě začaly fascinovat záhadné funkce nervové soustavy. Například mě uchvátilo, že mozek dokáže hravě vyřešit náročný problém typu flexibilní navigace za účelem dosažení konkrétního cíle. Je důležité poukázat na skutečnost, že odpověď na takto formulované otázky nesouvisí ani tak s biologií jednotlivých neuronů jako s algoritmy a obecnými postupy, které tyto neurony umožňují. Z tohoto důvodu jsem se při svém studiu věnoval kombinaci neurobiologie, výpočetní techniky a matematiky. Dále jsem se v laboratořích Davida Bucciho a Matthijse van der Meera věnoval výzkumným projektům, ze kterých vzešla jedna publikace (Todd, Huszar et al., 2016) a “poster” prezentace na konferenci Society for Neuroscience (Huszar et al., 2016). Můj výzkum vyústil v bakalářskou práci “Towards an identification of státě shifts in rodent CA1”, ve které se věnují teoriím v souvislosti se schopností mozku přiřazovat stimulům význam na základě aktuálního kontextu. Na jaře roku 2017 jsem promoval summa cum laude a hned na podzim jsem nastoupil na New York University jakožto PhD student v oboru výpočetních neurověd. V laboratoři Cristiny Savin jsem pracoval na studiu změn funkční konektivity v síti neuronů za pomoci technik z oblasti strojového učení a statistické fyziky. Momentálně pracuji v laboratoři Gyuriho Buzsáki, kde studuji fyziologii nervových sítí, které organismům umožňují zapisovat paměť Původně pocházím z malebné jihočeské vesnice Pištín. Středoškolské vzdělání jsem získal na Střední zdravotnické škole v Českých Budějovicích a na prestižní Phillips Exeter Academy v americkém státě New Hampshire.
Renata Chalupská
University of Glasgow
Velká Británie
2016
Renata Chalupská
University of Glasgow
Velká Británie
2016
Při studiu na Masarykově gymnáziu v Plzni jsem měla šanci se rozvíjet v mnoha směrech, ať už prostřednictvím účasti na politických simulacích, vědních olympiádách, jazykových soutěžích, hudebních soutěžích nebo dobrovolnictví. Toto období rozvoje mi pomohlo nahlédnout do komplikovanosti jednotlivých oborů a osvojit si různorodé vlastnosti, které mohu využít v dalších studiích. Vždy mne fascinovalo, čeho všeho jsou organismy schopné a toužila jsem pochopit, jak to vše funguje na molekulární úrovni. Proto jsem se po střední škole rozhodla studovat Molekulární a celulární biologii na University of Glasgow. V rámci studií mne velice zaujala developmentální biologie v souvislosti se studiem senescence, genetické inženýrství za použití technologie CRISPR nebo postupy stratifikované medicíny k léčbě rakoviny. Doufám, že budu mít v blízké budoucnosti možnost se na nějakém podobně zajímavém výzkumu podílet. Snažím se být věrná svým koníčkům, a tak ve volném čase pomáhám v charitě na pomoc medicínským studentům ve Rwandě, působím jako mentorka v programu Yoda Mentorship Program, hraji na příčnou flétnu v symfonickém orchestru a sportuji.
Edita Chvojková
University of Amsterdam
Nizozemsko
2018
Edita Chvojková
University of Amsterdam
Nizozemsko
2018
Jmenuji se Edita Chvojková a v současnosti studuji závěrečný ročník magisterského studia v oboru psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky podpoře Bakala Foundation budu moci ve svém studiu pokračovat výzkumně specializovaným magisterským programem na univerzitě v Haifě nebo Amsterdamu. Na gymnáziu jsem díky svým skvělým vyučujícím toužila studovat matematiku. V závěrečném ročníku nám nicméně byla přidělena učitelka s poněkud jiným (a pro mě demotivujícím) přístupem, kvůli níž jsem od svého dlouhodobého plánu upustila. Po dlouhém rozmýšlení jsem dospěla k názoru, že psychologie by koneckonců nemusela být nejhorší volbou. Zároveň jsem (jako většina mých spolužáků) předpokládala, že s matematikou se během svého dalšího studia už nesetkám. Z omylu mě vyvedla matematická statistika, jejíž základní kurz jsem absolvovala už v prvním ročníku. Od té byl už jen kousek k psychometrice – disciplíně, která propojuje matematiku s psychologií a zabývá se vývojem a kalibrací nových psychologických měřicích metod. Ve své bakalářské práci jsem vytvořila novou metodu měřící osamělost u velmi malých dětí. To souvisí s mou další specializací – ve svém studiu se zaměřuji zejména na vývojovou psychologii, přesněji řečeno na děti předškolního a mladšího školního věku. Má studie je nyní v recenzním řízení pro publikaci v impaktovaném vědeckém časopise. Na své fakultě rovněž pracuji jako výzkumník v Centru pro rozvoj nadaných dětí. Doufám, že se zahraničními zkušenostmi a znalostmi budu moci posunout dětskou psychodiagnostiku směrem k vyššímu standardu běžnému v zahraničí.
Martin Jacko
Columbia University
Spojené státy americké
2012
Martin Jacko
Columbia University
Spojené státy americké
2012
Po obdržení magisterského titulu z molekulární biologie a genetiky na Masarykově univerzitě v Brně (Česká republika) jsem se stal Ph.D. studentem v oboru patobiologie a molekulární medicíny na Kolumbijské univerzitě v New Yorku (USA). Obecně se zajímám o dynamiku molekulárních systémů, fyzické interakce mezi molekulami a využití genetického inženýrství v medicíně. Můj současný výzkumný projekt se zaměřuje na objasnění genetického  programu a molekulárních mechanizmů, které řídí vývoj nervových buněk a jejich reakci na mechanické poškození. Svůj volný čas trávím hraním na basovou kytaru, bojovými uměními a jízdou na silničním nebo downhillovém kole.
Tomáš Jakab
University College London
Velká Británie
2015
Tomáš Jakab
University College London
Velká Británie
2015
Přestože dnešní počítače dokáží porazit člověka, pokud spolu hrají šachy, stále ještě nedokáží vnímat okolní svět tak efektivně, jako to dokáže i malé dítě. Lidé dokáží bez dlouhého uvažování poznat, zda fotografie dvou obličejů pořízené z velmi odlišných úhlů a za velmi odlišných světelných podmínek patří stejnému človeku. Pro počítače je to ale velmi obtížný úkol. Chtěl bych pochopit, jak lidé vnímají okolní svět, ale zejména jak by stejné schopnosti mohl získat počítač pomocí strojového učení. V současné době studuji bakalářský programu Otevřená informatika na ČVUT. Zde se podílím na výzkumu ve skupině profesora Matase, předního experta na počítačové vidění. Kromě výzkumu mě baví předávat vědomosti dál, což jsem si už ve druhém ročníku vyzkoušel jako asistent výuky. V létě 2015 jsem působil v laboratoři počítačového vidění na univerzitě v Oxfordu, kde jsem studoval pokročilé metody strojového učení, takzvané deep learning. S touto univerzitou dále spolupracuji při přípravě mé bakalářské práce. Po ukončení studia na ČVUT si chci dál rozšiřoval své znalosti o strojového učení na nejlepších univerzitách na světě v tomto oboru.
Hynek Jakeš
University of Cambridge
Velká Británie
2022
Hynek Jakeš
University of Cambridge
Velká Británie
2022
Svět, v němž žijeme, je velice fascinující místo. Dává nám totiž možnost pozorovat jeho zákonitosti a odhalovat principy, které jím hýbají. Pro mě je však nejvíce fascinující se dostávat až k samotným hranicím našeho poznání. Právě proto chci studovat teoretickou fyziku, díky které bych se mohl stát jedním z lidí, již tuto mez vědomostí o vesmíru posouvají. Už během svého studia na Slovanském gymnáziu v Olomouci jsem se otázkám matematiky a fyziky věnoval nad rámec školního výukového plánu. Velká část mého bádání se skládala ze samostudia (čtení publikací o matematické či fyzikální tematice), návštěv přednášek na Univerzitě Palackého v Olomouci díky programu Newton či účasti na fyzikální olympiádě, v jejíž mezinárodní analogii jsem získal bronzovou a stříbrnou medaili. Díky podpoře od Bakala Foundation mohu letos začít studovat na University of Cambridge ve Velké Británii obor Mathematics with Physics, který mě zaujal propojováním těchto dvou oborů v prvních letech studia. V pozdějších rocích se však plánuji zaměřit hlavně na fyziku.
Petr Jakubčík
University of Oxford
Velká Británie
2016
Petr Jakubčík
University of Oxford
Velká Británie
2016
Teoretická fyzika není jen věda o položivých kočkách, dvojčatech v raketách a rychlonohém Achillovi neschopném dohonit želvu, ale hlavně o porozumění zcela běžných jevů a schopnosti abstrakce. Zvláštní na ní je taky to, že se špatně provozuje jako koníček. Buď jste jí zcela nedotčeni, nebo jste jí natolik pohlceni, že nemůžete jinak než se jí naplno věnovat. Patřím do té druhé skupiny, a snad i proto jsem se hlásil na špičkové univerzity ve Velké Británii a ve Spojených státech z pražského gymnázia PORG Libeň, jehož jsem byl sedm let studentem. Během střední školy jsem strávil rok na George Heriot’s School ve skotském Edinburghu a právem o něm můžu mluvit jako o nejúžasnějším roku svého života. Možná právě přátelská atmosféra a inspirativní prostředí v cizině spolu s úspěchy, které jsem sklidil ve škole i mimo ni, například v Britské fyzikální olympiádě, mi pomohly se nakonec rozhodnout pro New College na univerzitě v Oxfordu. Fascinují mě pojmy jako je chaos, čas, entropie, symetrie a jednou bych rád přišel na to, jestli Měsíc existuje, i když se na něj zrovna nedíváme, a jestli má vůbec smysl se na to ptát…
Libuše Janská
New York University
Spojené státy americké
2014
Libuše Janská
New York University
Spojené státy americké
2014
Jako mladá studentka jsem měla úžasné štěstí na profesorky biologie. Už v počátcích osmiletého gymnázia mě přivedly do světa moderní vědy, který mě uchvátil natolik, že se vědecká kariéra stala mým životním cílem. Chtěla jsem si vybudovat široký základ znalostí a zároveň mít možnost jít do hloubky v biologii i jiných disciplínách, a tak mě začal lákat americký vysokoškolský systém. V kombinaci s prestiží a množstvím příležitostí se nakonec americké vysoké školy staly mojí prioritou. Když jsem získala podporu od Bakala Foundation, byly mi tím dány nejen finanční prostředky, ale také důvěra v mé schopnosti a tedy i psychická podpora do aplikačního procesu. Nakonec mě přijala New York University, kde nyní studuji již třetím rokem bakalářské studium. Nyní začínám vidět všechny důvody, proč tato zvolená trnitější cesta vysokou školou opravdu stála za veškeré strasti a úsilí. Mé studium se zde soustředí především na biologii, ale také na computer science, což mi umožňuje získávání kontaktů ve více fakultách, kde se vyskytují špičkoví vědci a profesoři. Pracuji ve zbrusu nové laboratoři (Carmofon Lab), kde pracuji nejen na vlastním projektu, ale také spolupracuji na větším projektu, zabývajícím se výzkumem organizací buněk v rakovinných nádorech a jejich metabolickým prostředím. Mé bakalářské studium se již chýlí ke konci, a tak mě brzy čeká podávání přihlášek na PhD programy. Mým cílem je dostat se na školu se špičkovým vědeckým program, kde bych mohla být v centru inovace a interdisciplinárního výzkumu.
Linda Jarkovská
King's College London
Velká Británie
2019
Linda Jarkovská
King's College London
Velká Británie
2019
Jmenuji se Linda a momentálně jsem v druhém ročníku mezinárodní maturity na Novém PORGu. Vyrostla jsem na česko-německých hranicích. Většinu svého (školního) života jsem strávila v Německu, což mi dalo možnost mít nejen dva rodné jazyky, ale také dvě různé perspektivy na naši společnou historii. Nechtěla jsem zapadat do škatulky „Češka“, ale ani do škatulky „Němka“. Spíš se cítím být Evropankou nebo spíše globální občankou. Když jsem tedy dostala možnost studovat v angličtině na Novém PORGu v Praze, byla jsem opravdu nadšená. Jelikož jsem se rozhodla pokračovat ve svém vzdělání v angličtině, zaměřila jsem se na univerzity v částech světa, kde je hlavním jazykem právě angličtina. Díky svému dosavadnímu životu a mým zájmům jsem se rozhodla studovat kombinaci mezinárodních vztahů, polity nebo dějepisu. S podporou Bakala Foundation se tedy těším na příští rok na univerzitu do Británie!
Jonáš Jelínek
London School of Economics
Velká Británie
2016
Jonáš Jelínek
London School of Economics
Velká Británie
2016
Pocházím z Prahy, kde jsem také absolvoval osm let na Gymnáziu Jana Keplera. Poté jsem se vydal na bakalářské studium Mezinárodních Vztahů a Arabštiny na University of St Andrews v Británii. Během studia jsem se věnoval řadě aktivit, např. psaní článků o mezinárodním dění pro studentský časopis, pořádání konferencí či vybíjené. Vedle toho jsem zkombinoval svoji vášeň pro sushi se zájmem o podnikání a podařilo se mi založit studentský sushi bar. Během univerzity jsem taktéž posbíral několik profesních zkušeností. Vyzkoušel jsem si práci na Ministerstvu zahraničních věcí, v biotechnologické firmě, v poradenských firmách a v neposlední řadě také v Amazonu. V budoucnu bych se však rád věnoval práci v mezinárodním rozvoji. Na London School of Economics, kde studuji s podporou Bakala Foundation právě Mezinárodní Rozvoj se zaměřením na Subsaharskou Afriku, se budu věnovat svým akademickým zájmům, mezi které patří například humanitární intervence a „social enterprise“.
Jindřich Jelínek
University of Cambridge
Velká Británie
2020
Jindřich Jelínek
University of Cambridge
Velká Británie
2020
V současné době (2022/23) studuji ve čtvrtém ročníku fyziku na Univerzitě v Cambridge. Letos studia ukončím s MSci titulem. Fyzika mě zajímala už od deváté třídy základní školy. Základy fyziky jsem se naučil z vynikající učebnice „Fyzika“ od autorů Halliday, Resnick, Walker. Na střední škole jsem se účastnil olympiáad a dalších soutěží jako Astronomická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, FYKOS, FX a další. Na soustředěních pořádaných těmito organizacemi jsem se naučil spoustu užitečné pokročilé fyziky a matematiky od vysokoškolských studentů - organizátorů. Lidé, které jsem potkal na soutěžích a na soustředěních mě inspirovali k tomu, abych šel studovat na Univerzitu v Cambridge. Během střední školy jsem se reprezentoval Českou republiku na několika mezinárodních předmětových olympiádách a vyhrál jsem tři zlaté a jednu stříbrnou medaili na Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice, tři stříbrné medaile na Mezinárodní fyzikální olympiádě, dvě stříbrné medaile na Mezinárodní astronomické olympiádě a zlatou medaili na týmové soutěži EUSO. Po maturitě jsem se připojil k organizátorům FYKOSu, FX a Astronomické olympiády. Vymýšlím fyzikální a astronomické úlohy a také na soustředěních přednáším. Chci současným středoškolským studentům ukázat krásy fyziky a matematiky, tak jako mně učili před pár lety jiní vysokoškoláci. Můj plán do budoucnosti je jít na PhD a poté pracovat ve vědě. Baví mě oblast částicových detektorů.
Hynek Jemelík
University of Oxford
Velká Británie
2010
Hynek Jemelík
University of Oxford
Velká Británie
2010
Jsem studentem informatiky na Magdalen College na Oxfordské univerzitě. Od dětství mě fascinuje matematika a během posledních let vzrostl můj zájem i o teoretickou informatiku. Již na střední škole jsem se účastnil předmětových olympiád a nejrůznějších soutěží pro středoškolské studenty. Díky neustále se zlepšujícím výsledkům v olympiádách, jsem měl možnost reprezentovat Českou republiku v pěti mezinárodních soutěžích a vybojovat tři cenné kovy na mezinárodních olympiádách v informatice. V účasti na programátorských soutěžích pokračuji i během svého vysokoškolského studia. S naším tříčlenným týmem jsem vybojoval 10., 9. a 7. místo pro Oxfordskou univerzitu v regionálním kole pro západní a severní Evropu mezinárodní programátorské soutěže ICPC. Byl jsem oceněn British Computing Society za výkon při zkouškách studentů prvního ročníku informatiky na Oxfordské univerzitě. Za zkoušky ve druhém a třetím ročníku jsem dostal Hoareho cenu. Poslední léto jsem strávil na stáži v Silicon Valley.
Jakub Jílek
University College London
Velká Británie
2016
Jakub Jílek
University College London
Velká Británie
2016
Nedávno jsem dostudoval magisterský programu Kognitivní vědy a vědy o rozhodování (CoDes) na University College London. CoDes je multidisciplinární obor, který spojuje Psychologii, Neurovědu, Filosofii, Statistiku a Umělou Inteligenci. Jeho cílem je objasnit lidskou a zvířecí kognici, tj. činnost našeho mozku a jeho provázanost se společností a vnějším světem. Kromě snahy objevit neurologické koreláty všech možných mozkových funkcí se tento obor nestydí prozkoumávat v podstatě jakoukoliv oblast lidského života, včetně sociálních, politických a ekonomických sfér. Pro tento účel CoDeS používá širokou škálu technik vypůjčených z ostatních předmětů, zahrnujíce behaviorální experimenty, snímání mozku a výpočetní modelování. Můj výzkum se soustředí na Neurofeedback (= neurologická zpětná vazba), což je počítačová technika, která pomáhá lidem naučit se upravit činnost jejich mozku a vyléčit si tak některé psychologické a neurologické poruchy. Pro tento účel používám převážně EEG (elektroencefalografii). EEG Neurofeedback poskytuje informace o napětí a frekvenci elektrické aktivity v různých oblastech mozku, a to v reálném čase. V rámci nejjednoduššího léčebného protokolu počítač porovná tyto údaje s normativní databází zdravých lidí a pokud najde nějaké odchylky, pacient je instruován, jak má přiblížit svou mozkovou aktivitu zpět k normě, většinou pomocí hraní počítačové hry anebo sledování filmu. Touto cestou je možné výrazně zlepšit příznaky některých onemocnění, anebo je přímo vyléčit (například epilepsie, ADHD, úzkost, tinnitus, migréna, poruchy učení, atd.). Pocházím z Pardubic, kde jsem chodil na Gymnázium Dašická. Poté jsem studoval obor PPE (Politologie, Filosofie a Ekonomie) na University of Essex. Během mých studií jsem měl možnost dozvědět se trochu o velkém množství vědeckých disciplín z přírodních i společenských věd, což mi umožňuje lépe vidět to, co dělám a to, kam kráčím, v kontextu celé společnosti a světa. Mám mezinárodní myšlení a pevně věřím v to, že všechny věci by měly být posuzovány holisticky, tzn. vůči všemu životu na naší planetě – lidskému, zvířecímu i rostlinnému, spíše než vůči úzkým zájmům obyvatelů států nebo národů. Myslím, že nyní žijeme v nejzajímavější době historie lidstva, kdy se může stát prakticky cokoliv – od náhlého nástupu (doufejme dobré) umělé inteligence, přes vynalezení efektivní léčby pro všechny nemoci, energetickou revoluci a revoluci ve výrobě potravin, která nasytí všechen život na planetě, až po totální válku, rozpad demokracie, dystopii a chaos. Záleží čistě na nás, kterou cestou se vydáme v následujících letech. Mým cílem je přispět k mírové cestě studiem toho, jak můžeme co nejefektivněji umožnit lidem cítit se dobře vůči sobě samým, ale i vůči celé planetě. V současné době se připravuji na doktorské studium v oboru Neurovědy, částečně na University of Birkbeck v Londýně a částečně v Národním Ústavu Duševního Zdraví v Klecanech u Prahy.
Matěj Jungwirth
Princeton University
Spojené státy americké
2010
Matěj Jungwirth
Princeton University
Spojené státy americké
2010
Matěj je nyní doktorandským studentem politologie na Northwestern University. V roce 2019 dokončil studium magisterského oboru veřejná politika na School of Public & International Affairs při Princeton University. Získal bakalářský titul z mezinárodních vztahů a literární komparatistiky z Beloit College, USA. V průběhu svého bakalářského studia studoval v jordánském Ammánu, na American University ve Washingtonu D.C. a na University of Cyprus. Ve své bakalářské práci se věnoval otázce politické (mis)reprezentace vnitřních přesídlenců v Ázerbájdžánu a palestinských uprchlíků. Matěj také pracoval jako analytik ve STEMu, zahraničněpolitický poradce pro senátora Václava Lásku a jako programový koordinátor v pražské kanceláři Heinrich Böll Stiftung.
Karel Kabelík
University of Cambridge
Velká Británie
2013
Karel Kabelík
University of Cambridge
Velká Británie
2013
Jmenuji se Karel Kabelík a velkorysá podpora Bakala Foundation mi umožnila studium magisterského programu Economic Research na University of Cambridge. Široká škála akademických zájmů mě k ekonomii poprvé přivedla na Gymnáziu Jana Keplera a to zejména díky stipendijnímu programu a volitelným seminářům, které škola nabízí. Po maturitních zkouškách jsem v roce 2010 maturoval na Peterhouse, University of Cambridge, kde jsem studoval bakalářský program Economics. Po promoci jsem se přesunul zpět do Prahy, kde jsem strávil rok studiem globální a evropské bankovní regulace v České bankovní asociaci. Na konci roční praxe jsem zahájil magisterský program Economic Research v Cambridge. Po magisterském studiu jsem se připojil k Economic Consulting týmu společnosti Deloitte v Londýně. Zde jsem mj. spolupracoval na projektech integrace nemocniční, komunitní a sociální péče. Během působení v poradenství jsem se při stáži v NHS England take podílel na pilotním programu ekonomické optimalizace zdravotnické péče v oblasti Fylde Coast. Při hledání nové výzvy jsem v roce 2018 nastoupil do AstraZeneca. První tři roky ve společnosti jsem strávil v onkologickém týmu Global Analytics & Insights ve strategické skupině. Zde jsem se podílel na datových analýzách a modelování pro strategická rozhodnutí. Za účelem rozšíření zkušeností, jsem se následně se přesunul do globálního týmu Oncology Market Access and Pricing, kde jsem pracoval na hodnotových přístupech (value-based agreements) ke zpoplatnění innovatních onkologických léčiv. Tyto zkušenosti v současné době dále rozšiřuji přípravou lokální strategie pro nově vyvíjená onkologická léčiva v britském týmu AstraZeneca. Za svými koníčky mířím do přírody: baví mě veslování, běh a turistika. Jako člen veslařského klubu jsem měl možnost závodit ve Velké Británii i mimo ni a nyní přispívám především ke střednědobému směřování naší sportovní komunity.
Tereza Kačerová
University College London
Velká Británie
2017
Tereza Kačerová
University College London
Velká Británie
2017
Již má první stáž na střední škole v laboratoři molekulární diagnostiky mě nasměrovala ke kariéře v akademickém prostředí. V průběhu středoškolských studií jsem se úspěšně zúčastnila několika studentských soutěží jak na národní (Středoškolská odborná činnost, České hlavičky), tak na mezinárodní (EUCYS (Tallinn 2017) a CASTIC (Hangzhou 2017)) úrovni, což mě také motivovalo přihlásit se ke studiu medicinální chemie na UCL. Během svého studia jsem se zúčastnila několika letních výzkumných programů, konkrétně na Univerzitě v Basileji, Univerzitě ve Furtwangenu a Institutu Maxe Plancka v Dortmundu, což mi umožnilo nejen poznat různé oblasti chemie, ale také setkat se s mnoha úžasnými lidmi a poznat akademické prostředí po celé Evropě. V době pandemie jsem se rozhodla studovat dálkově z Prahy a absolvovat stáž v Laboratoři molekulární struktury Akademie věd ČR. V této skupině jsem si uvědomila široké spektrum možných využití nukleární magnetické rezonance (NMR) a rozhodla jsem se zaměřit svůj budoucí výzkum na tuto oblast. Zároveň jsem také dostala možnost zapojit se jako lektor do online workshopů Biochemie a Analytické chemie na České zemědělské univerzitě, což pro mě byla úžasná zkušenost. V roce 2022 jsem díky neuvěřitelné podpoře Bakala Foundation obdržela magisterský titul v medicinální chemii. Na podzim pak začínám doktorandské studium na Oxfordské univerzitě pod vedením Prof. Tima Claridge a Dr. Fay Probert. Můj projekt se bude zabývat vývojem nových NMR metod se zaměřením na využití NMR v metabolomice. Kromě akademických aktivit se ve volném čase věnuji fitness a běhání půlmaratonu. Snažím se také nezapomenout znalost francouzštiny a němčiny a zajímám se o klasickou literaturu, divadlo a operu.
Tomáš Kačo
Berklee College of Music
Spojené státy americké
2014
Tomáš Kačo
Berklee College of Music
Spojené státy americké
2014
Bylo mi pět let, když mě poprvé otec posadil ke starému, polorozbitému pianinu, které naší rodině někdo daroval. Mým prvním učitelem byl otec. Není to muzikant, na nic nehraje, jen ví, kde je na klavíru tón „a“. Jednou vzal maminčinu rtěnku a danou klávesu mi označil. Zní to možná legračně, ale právě ta rtěnka mi pomohla k orientaci po klávesnici. Jako každé malé dítě jsem chtěl běhat venku, a ne sedět doma u klavíru. Musel jsem cvičit, učit se sám hrát. Okolo mě skotačili sourozenci. Do svých patnácti let jsem hrál pouze proto, že to chtěl otec a celých deset let to pro mě byla muka. Pak se něco ve mně zlomilo a já jsem se v hudbě našel. Žili jsme tehdy v jednopokojovém bytě, sedm lidí v jedné místnosti, a každým rokem nás bylo o jednoho víc, maminka byla téměř stále těhotná. Silné rodinné pouto, tvrdá výchova, život v nelehkých sociálních podmínkách se později projeví na vaší osobnosti. Vše, co jsem v dětství prožil, dobré i zlé, je to, co mě žene svým způsobem dál. Vyrůstal jsem pod vlivem romské hudby. Doma se nic jiného neposlouchalo. Každodenní náslechy a následné zpětné opakování na piano mi vytrénovaly sluch. V sedmnácti letech jsem nastoupil do prvního ročníku Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Bezmezně jsem se zamiloval do hudby Frederica Chopina. Byla to láska na celý život. Poznávání jiné hudby než romské ve mně probudilo i touhu po vzdělání. S velkým zájmem jsem studoval nové věci, snažil se vžít do kůže tehdejších mistrů. Mým cílem nebylo bezchybně se naučit skladbu nazpaměť. Hledal jsem v skladbách smysl, emoci, se kterou autor danou skladbu komponoval, to bylo pro mě stěžejní. Jelikož jsem vyrůstal na improvizaci, můj pohled na dané skladby byl odlišný od pohledu mých spolužáků. Drtivá většina mých kolegů se odmalička učila hrát z not, už od dětství byli ohraničeni pravidly. Mou velkou výhodou bylo to, že jsem byl v hudbě svobodný. Naučil jsem se vyjadřovat, co cítím, skrze mou vlastní hudbu, která pramení ze mě, z mých zážitků, a každá nota, kterou zahraji, je pod mým velením, pod mou ochranou. Nyní studuji v prvním semestru na Berklee College of Music, v Bostonu. Můj sen se naplnil. Mým cílem je vytvořit nový hudební směr založený na renesanci romské hudby. Chtěl bych najít cestu, která spojí klasickou, jazzovou a romskou hudbu v jeden silný hudební celek.
Šimon Karch
University of Cambridge
Velká Británie
2018
Šimon Karch
University of Cambridge
Velká Británie
2018
Pocházím z Havířova, města vybudovaného především pro horníky. Musím použít otřepanou frázi “Zajímám se o vědu od svého dětství,” protože je to jednoduše pravda. V dětství jsem měl averzi vůči všemu praktickému a tak pro mě byly fyzika a matematika přirozenou volbou. Účastnil jsem se Fyzikální olympiády, třikrát jsem se umístil mezi vítězi celostátního kola, soutěže European Union Science Olympiad a dvákrát Mezinárodní fyzikální olympiády, kde jsem dvakrát získal stříbrnou medaili. Tento rok začínám studovat Natural Sciences na University of Cambridge. Nemám zatím jasnou představu o svých budoucích plánech, nevadila by mi práce v akademické sféře, ani v průmyslu. Ve volném čase hraji na klavír, poslouchám hudbu a otravuji své okolí dlouhými a nudnými monology o skladatelích a o zvrácenosti muzikálů.