Achillova data je tříměsíční kurz pro začínající novináře a studenty mediálních oborů z ČR, jehož cílem je seznámit účastníky se základními nástroji, aktuálními trendy a metodami in-depth žurnalistiky. Do kurzu jsou přijímány vždy 3-4členné týmy studentů.

Princip kurzu

 • členové přijatých týmů nejprve absolvují třídenní sérii workshopů
 • jednotlivým týmům je vždy přidělen jeden mentor (novinář), se kterým studenti průběžně po dobu trvání kurzu konzultují své postupy při zpracování zvoleného tématu
 • týmy odevzdají závěrečnou práci (zpravidla článek + rozhovor + infografika)
 • kurz končí závěrečným setkáním, během nějž je vyhlášen nejlepší materiál a účastníci dostanou písemné hodnocení své práce od porotců

Achillova data IV – 2016
Do kurzu Achillova data IV bylo přijato celkem šest týmů studentů z Prahy a Ostravy (fotogalerie zde). Začínající novináři nejprve absolvovali třídenní sérii workshopů. Během workshopů se setkali s předními odborníky na jednotlivá témata z ČR i ze zahraničí. Do 22. května 2016 měly týmy čas na to, aby pod vedením přiděleného mentora samostatně zpracovali závěrečnou práci na téma, jaké si vybrali.

Mezi mentory a lektory v roce 2016 byli:

Jana Ustohalová (MF DNES),
Pavla Holcová (České centrum pro investigativní žurnalistiku)
Jindřich Šídlo (Hospodářské noviny)
Tomáš Němeček (novinář)
Markéta Dobiášová (Česká televize)
Štěpánka Černá (KPMG)
Ondřej Kundra (Respekt)
Jaroslav Spurný (Respekt)
Magdalena Sodomková (novinářka)
Vojtěch Blažek (Hospodářské noviny)
Paul Myers (Research Clinic, BBC Academy)
Jan Cibulka (Samizdat)

Závěrečné materiály (článek + rozhovor + infografika) se odevzdávaly do 22. května 2016. Při závěrečném setkání na konci června byl vyhlášen nejlepší materiál a všichni účastníci dostali písemné hodnocení své práce od porotců.

Kurz pořádá Bakala Foundation a České centrum pro investigativní žurnalistiku.

Informace pro zájemce

Příjem přihlášek do kurzu Achillova data IV byl ukončen 1. února 2016. Přihlášky do kurzu Achillova data V zatím nepřijímáme. Sledujte prosím aktuality na našem webu a Facebook.

Podmínky přijetí do kurzu a kritéria výběru Achillova data IV

 • tým 3-4 studentů či čerstvých absolventů žurnalistiky nebo mediálních oborů v ČR
 • velmi dobrá znalost AJ
 • elektronicky podaná kompletní přihláška včetně motivačního dopisu (max. 1500 znaků – je součástí přihlášky)
 • do projektu nebudou přijímáni absolventi kurzu Achillova data II a III, účastníci kurzu Achillova data I se hlásit můžou
 • pro účast není potřeba znalost konkrétních technologií, je vhodné si s sebou přinést vlastní notebook s možností připojení k internetu

Cena kurzu

Kurz Achillova data je pro přijaté účastníky zdarma. Dopravu, ubytování a stravu si hradí účastníci sami.

Mimopražští účastníci můžou požádat o proplacení nákladů spojených s cestou a ubytováním. Žádost o tento příspěvek včetně zdůvodnění a předpokládaného rozpočtu odešlete paralelně s přihláškou na info@bakalafoundation.org.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

 • přijetí do kurzu Achillova data
 • účast na úvodním třídenním vzdělávacím kurzu v Praze
 • samostatná investigativní činnost v týmu po dobu celého trvání kurzu, 1x týdně stručný zápis z porady týmu
 • aktivní spolupráce s mentorem
 • úspěšně prezentovaná závěrečná práce