Insights

Tuck School of Business odměnila Zdeňka Bakalu medailí za mimořádné úspěchy

1. července 2024
V sobotu 8. června 2024 proběhla na univerzitě Tuck School of Business v Dartmouth promoce letošních absolventů. Při té příležitosti získal Zdeněk Bakala, absolvent z roku 1989 a člen Rady poradců Tuck, ocenění za pozoruhodné kariérní úspěchy a přínos pro podnikání a společnost.
Děkan Matthew J. Slaughter během slavnostního ceremoniálu mimo jiné vyzdvihl Zdeňkovu velkorysou službu a podporu celosvětové komunity Tucku: „Vedle úspěšné profesní dráhy je Zdeněk oddán i filantropii. V roce 2007 založil se svou ženou Michaelou rodinnou nadaci The Bakala Foundation, která uděluje nadaným studentům stipendia na studium předních zahraničních univerzit. Manželé rovněž podporují rozvoj aktivit alma mater Zdeňka, univerzity v Dartmouth. Během nedávné kampaně Tuck Difference věnovali dar ve výši 25 milionů dolarů na podporu globálního vzdělávacího programu TuckGO, který má za cíl vzdělávat a prakticky připravovat budoucí globální lídry.
Zdeněk Bakala při přebírání ceny vyjádřil hlubokou poctu a zdůraznil klíčovou roli, kterou pro jeho život a kariéru sehrálo vzdělání, které na škole Tuck získal. Ocenil, že univerzita inspirovala jeho mezinárodní podnikatelské snahy i charitativní aktivity v České republice i v USA.
Zdeněk zdůraznil, že považuje za důležité nadále Tuck podporovat, aby si univerzita udržela svou excelenci v oblasti obchodního vzdělávání: „Univerzita byla základním kamenem mé cesty. Inspirovala mě to k tomu, abych Tuck nadále podporoval a pomohl tak budovat tu nejlepší základnu pro obchodní vzdělávání na světě, kterou se tato škola, jak se domnívám a všichni jistě shodneme, stala."
Zdeněk v závěru svého proslovu proto povzbudil nové absolventy, aby si ani oni nezapomínali cenit vlivu školy na jejich kariéru.

Fotogalerie

Další novinky