Studuj v zahraničí už na střední škole se stipendijním programem ASSIST & HMC

Bakala Foundation nově nabízí talentovaným středoškolákům možnost vyjet na zahraniční pobyt na prestižní střední školy do USA a Velké Británie. Nadace na tomto stipendijním programu spolupracuje se zahraničními organizacemi ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers) a HMC (Headmasters’ & Headmistresses’ Conference), které dohromady sdružují přes 300 soukromých středních škol.

Čeští studenti 1. a 2. ročníků středních škol tak mají šanci rozšířit si obzory, zlepšit angličtinu a vyzkoušet si studium v zahraničním prostředí v rámci ročního pobytu v USA nebo dvouletého pobytu ve Velké Británii. Stipendium ASSIST & HMC jim pokryje školné, ubytování a stravu po celou dobu pobytu.

Výběrové řízení pro akademický rok 2021/2022 bude vyhlášeno v průběhu října 2020. Budoucí stipendisté jsou vybíráni na základě svých dosavadních školních výsledků, doporučení učitelů a znalosti angličtiny, kterou prokáží úspěšným složením jazykového testu a napsáním eseje na zadané téma. Nejlepší z nich pak postoupí k lednovým pohovorům se zástupci partnerských organizací, kde bude vybrána finální skupina deseti studentů, kteří obdrží nabídku studia na konkrétních školách vybraných zahraničními partnery.

Bakala Foundation přebírá tento program od Nadace Open Society Fund, a naváže tak na dlouholetou spolupráci, díky níž na zahraniční školy vyjelo už více než 290 českých studentů. Mnozí stipendisté pokračovali nebo pokračují ve studiu na prestižních zahraničních univerzitách, někteří s podporou stipendijního programu Scholarship, jehož prostřednictvím Bakala Foundation podporuje studenty během vysokoškolského studia.

Více o stipendijním programu pro středoškoláky se dozvíš zde.