Středoškolská stipendia

Studuj střední školu v zahraničí. Přihlášky do stipendijního programu ASSIST & HMC otevřeny!

22. září 2021
Studium v zahraničí dává mladému člověku nejen zážitky, ale také náskok na celý život. Mít možnost poznat život v jiné zemi, seznámit se s jinými kulturami a zdokonalit se v angličtině už na střední škole je snem mnoha studentů. Díky stipendiu ASSIST & HMC se to podařilo již 300 českým středoškolským studentům a studentkám. Jedná se o stipendijní program, který umožňuje studovat na výběrové soukromé střední škole a to buď jeden rok v USA (se stipendiem ASSIST) nebo dva roky ve Velké Británii (stipendium HMC). Prestižní stipendium Davis International Scholars pak nabízí dvou až tříletý pobyt v USA zakončený maturitní zkouškou. Stipendium vždy pokrývá veškeré náklady na studium, stravu a ubytování přímo na škole nebo u hostitelské rodiny.
Nyní nadace Bakala Foundation otevírá další ročník přihlášek na středoškolská stipendia. Hlásit se mohou studenti 1. a 2. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků gymnázií v ČR. Stipendium Davis je otevřeno i žákům 9. ročníků základní školy. Předpokladem jsou výborné studijní výsledky, dobrá znalost angličtiny a motivovanost ke studiu v zahraničí. Online přihlášku se všemi náležitostmi je nutno odeslat nejpozději do 1. prosince 2021. Pro ty, kterým se podaří odevzdat přihlášku již do 1. listopadu, je připravena tzv. early bird sleva - 50 % z administrativního poplatku. Poplatek, který se platí pořádajícím zahraničním asociacím, v tom případě činí 20 USD. Uchazeč dále absolvuje písemný test z angličtiny. Na základě přihlášky a výsledků testu pak budou vybraní uchazeči pozváni k osobním pohovorům, kde je důležitá především motivace studentů. Finální výsledky budou oznámeny v březnu 2022 tak, aby stipendisté mohli začít se studiem na svých nových školách na počátku školního roku 2022/2023.
Na programu středoškolských stipendií spolupracuje nadace Bakala Foundation přímo se zahraničními partnery: s britskou asociacíThe Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) a sítí American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST). Obě dohromady sdružují přes 300 prestižních soukromých středních škol. V Česku má tento program dlouhou tradici. Celých 27 let jej spravovala Nadace OSF, která jej v roce 2020 předala do správy právě nadaci Bakala Foundation. Za tu dobu prošly programem již tři stovky stipendistů. Mnozí z nich byli následně přijati na prestižní zahraniční univerzity, jako je Oxford, Cambridge, Princeton či Harvard University, kde někteří využili vysokoškolského stipendia Scholarship, které taktéž nabízí nadace Bakala Foundation. Více informací o stipendiích ASSIST & HMC najdete na webových stránkách. Nebo můžete přijít na info přednášky o programu ASSIST & HMC, které se budou konat 6.10., 20.10. a 10.11.2021 v prostorách Student Hubu na Praze 1 a je možno se k nim připojit také online.

Další novinky