Scholarship

Program Scholarship už po třinácté plní sny. Noví stipendisté zamíří na přední zahraniční univerzity

13. června 2022
Jedenáct studentů, kteří získali stipendium ve 13. ročníku programu Scholarship nadace Bakala Foundation, si splní své sny o studiu špičkové zahraniční univerzity. Noví stipendisté vyrazí na školy do Velké Británie, ale také do Nizozemí, Švýcarska, Německa či Spojených států amerických. Odborná komise vybrala z celkových 180 přihlášek 24 finalistů. Ti byli pozváni do druhého kola, které se konalo 7. a 8. června v pražském sídle Bakala Foundation. Každý z finalistů měl možnost se během dvacetiminutového rozhovoru osobně představit porotě složené z renomovaných odborníků, ale především přesvědčit o své motivaci studovat v zahraničí a o zapálení pro zvolený obor. Porota se shodla na udělení stipendia jedenácti uchazečům. Mezi nimi je sedm studentů mířících na bakalářské programy a čtyři, kteří nastoupí k magisterskému studiu. Většina z nich, celkem sedm bakalářských a magisterských studentů, zamíří do Velké Británie. Nejčastěji volenou školou je University of Oxford, na kterou se zamýšlí vydat čtyři stipendisté, další se pak chystají na University of Cambridge, University College London a King‘s College London. Tři studenti zamíří na evropský kontinent, a to do Švýcarska, Nizozemí a Německa. Jedna stipendistka bude studovat univerzitu v USA. Obory, které budou noví stipendisté od září studovat, jsou velmi pestré, od fyziky a matematiky, přes historii a archeologii, až po počítačové vědy nebo pedagogiku. Příspěvek mohou stipendisté využít dle své potřeby na školné, ubytování či další životní náklady. V případě dobrých studijních výsledků je jim stipendium garantováno po celou dobu studia. V porotě jako každý rok zasedla i předsedkyně správní rady nadace, Michaela Bakala, která uvedla: „Každý ročník je pro nás něčím unikátní. I letos se však přihlásili ti nejlepší z nejlepších, a to ze všech koutů České republiky. Bereme to jako pozitivní signál, že se naše školství vyvíjí a napříč regiony z něj vycházejí talentovaní mladí studenti.“ Podle Michaely Bakala je také důležité, že navzdory komplikacím souvisejícím s brexitem a dvěma lety covidové online výuky zůstává zájem uchazečů o stipendia stále vysoký. „Těší nás, že nic z toho nepoznamenalo jejich výborné studijní předpoklady a neovlivnilo ani jejich odhodlání vyrazit do světa plného nových výzev,“ dodává. Slavnostní zakončení letošního ročníku se konalo v zahradě Vratislavského paláce, kde se sešli finalisté, hosté i ostatní stipendisté Bakala Foundation, aby společně oslavili úspěch českých studentů.
O programu Scholarship Od počátku programu v roce 2010 podpořila nadace jeho prostřednictvím mladé talenty částkou převyšující 161 milionů korun. S novými stipendisty počet podpořených studentů od září 2022 vzroste na 194. Stipendisté studují, již vystudovali nebo se chystají studovat na celkem 57 univerzitách v 11 zemích světa. Více informací o programu najdete na stránkách: https://www.bakalafoundation.org/programy/scholarship/

Další novinky