Journey

Otevřeli jsme přihlášky do programu Journey!

20. února 2018
Bakala Foundation v srpnu 2018 opět uspořádá intenzivní kurz novinářských dovedností pro studenty žurnalistiky a začínající novináře z 13 zemí světa. Journey: Journalism Bootcamp si klade za cíl seznámit studenty se standardy a příklady nejlepší praxe soudobé novinařiny. Studenti budou mít příležitost diskutovat nejaktuálnější témata během workshopů a otestovat svoje schopnosti a dovednosti během praktických cvičení pod vedením zkušených redaktorů z renomovaných médií jako jsou CNN, BBC, New York Times, Reuters, Wall Street Journal aj. Kurz proběhne v Praze v termínu od 4. - 14. srpna 2018 a hlavním místem konání bude jako obvykle Vila Grébovka v Havlíčkových sadech. Kromě zájemců z České republiky se mohou hlásit uchazeči z Běloruska, Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska, Spojeného království, Spojených států amerických a Ukrajiny. Studenti přijatí do programu obdrží plné stipendium pokrývající náklady spojené s účastí v kurzu. Podrobnější informace o podmínkách pro přijetí do programu naleznete přímo v online přihlášce.

Další novinky