Nejvýše postavená ochránkyně svobody slova bude v Praze na Journey

Dunja Mijatović – do nedávna působící jako ochránkyně svobody médií v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě přijíždí na začátku srpna do Prahy, aby se zde podělila o své dlouholeté zkušenosti s bojem na ochranu svobody slova a základních lidských práv s mladými studenty žurnalistiky – účastníky letošního programu Journey: Journalism Bootcamp.

Dunja pochází z Bosny a Hercegoviny, kde v roce 1998 spoluzakládala Agenturu pro regulaci komunikací a pomáhala nastavit právní a regulační rámec fungování médií v poválečné společnosti. Rovněž se podílela na založení první organizace na podporu svobodných médií v jihovýchodní Evropě: Free Media Helpline.

Předsedala také skupině expertů na svobodu slova a informování v krizových obdobích při Radě Evropy. Za jejího předsednictví byla přijata Deklarace na ochranu a podporu investigativní žurnalistiky a Směrnice pro ochranu svobody slova a informací v krizových obdobích.

Dunja Mijatović se již více než dvacet let zabývá lidskými právy, regulací a právními normami v oblasti médií a budováním institucí v transformujících se státech, včetně způsobů jak se vypořádat s projevy nenávisti. Od začátku své kariéry je neúnavnou kritičkou cenzury a represe médií a dlouhodobě pracuje na zajištění bezpečných pracovních podmínek pro novináře.