Insights

Michaela Bakala a Zdeněk Tůma novými členy dozorčí rady Aspenu Institute CE

15. září 2021
Správní rada Aspen Institute Central Europe zvolila na svém zářijovém zasedání nové členy dozorčí rady – Michaelu Bakala a Zdeňka Tůmu. Michaela Bakala se spolu s manželem Zdeňkem podílela na založení středoevropské pobočky Aspen Institutuv roce 2012 a aktivity Aspenu podporují dlouhodobě v rámci své rodinné filantropie nejen na úrovni střední Evropy, ale také celosvětově. „Naše společnost dnes, víc než kdy jindy, potřebuje lídry, kteří prokážou odvahu převzít odpovědnost, kteří mají vzdělání, odbornost, zkušenost a pevně ukotvené hodnoty jako je respekt a pokora. K rozvoji takových lídrů Aspen výrazně přispívá, proto je pro mě ctí být součástí této platformy,“ uvedla ke jmenování do dozorčí rady Michaela Bakala. Ekonom a bývalý guvernér ČNB z let 2000 až 2010 Zdeněk Tůma v současnosti působí jako předseda dozorčí rady ČSOB. „Vážím si platformy jako příležitosti pro osobní i profesionální růst. Přináší nové výzvy, které jsou zásadní pro budoucnost středoevropského regionu,“ sdělil Zdeněk Tůma. V rámci tříletého funkčního období se bude dozorčí rada v novém složení věnovat nejen kontrolní činnosti. Bude také dohlížet na to, že jsou činnosti Aspenu v souladu se strategickými směry a principy instituce a že se jeho klíčová témata posouvají kupředu s cílem pozitivně ovlivnit vývoj v celém regionu.

Další novinky