Journey

Letní škola žurnalistiky Journey uvítá mezinárodní studenty už po osmé

6. března 2023
Deset dní mezi světovými novinářskými esy zažijí účastníci osmého ročníku Journey: Journalism Bootcamp. Tato mezinárodní letní škola je určena studentům žurnalistiky a příbuzných oborů z České republiky a dalších dvanácti zemí. Přihlášky byly právě otevřeny a zájemci se mohou hlásit do 7. května. Úspěšní kandidáti získají od nadace Bakala Foundation plné stipendium pokrývající veškeré náklady, včetně kurzovného, ubytování, cestovních výdajů nebo stravy. Od počátku konání programu v roce 2015 je jedním ze stavebních kamenů Journey její mezinárodní, multikulturní prostředí. Setkávají se zde studenti z různých zemí světa a společně pracují na novinářských projektech, sdílí své zkušenosti a budují kontakty, které využijí v budoucí kariéře. Zároveň se učí od zkušených profesionálů ze špičkových světových médií jako jsou CNN, The New Yorker, či agentur jako Reuters, Bloomberg nebo Associated Press. Na co se mohou účastníci Journey těšit Připraven je jako každoročně bohatý program sestávající z přednášek a workshopů, ale i praktických cvičení. Přednášky vedou renomované kapacity světové žurnalistiky, které studentům předávají své mnohaleté zkušenosti. Účastníci se seznámí s aktuálními trendy a příklady nejlepší praxe moderní novinařiny. Důraz je kladen i na praktickou aplikaci znalostí, a tak si účastníci vyzkouší například simulaci práce v redakci, budou vytvářet psané i audiovizuální články a reportáže z terénu, nebo se naučí, jak postupovat při reportování mimořádného zpravodajství v případě nečekané události. To vše za podpory zkušených mentorů, kteří poradí a poskytnou studentům zpětnou vazbu na jejich práci.
Pro koho je Journey určena? Přihlásit se mohou studenti žurnalistiky i dalších oborů, kteří prokáží silnou motivaci stát se novinářem či novinářkou a mají už také kus práce za sebou. Účast je otevřená pro studenty z celkem 13 zemí světa: Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Velká Británie a USA. Letos poprvé také Moldávie a Gruzie. Nezbytná je dobrá znalost anglického jazyka, která je pracovním jazykem celého programu. Uchazeči vyplní online přihlášku, jejíž součástí je mimo jiné motivační dopis či krátký psaný text na dané téma. Odeslat přihlášku je nutno nejpozději do 7. května 2023. Odborná porota z došlých přihlášek vybere nejsilnější uchazeče, kteří budou pozváni do Prahy v termínu 5. až 15. srpna 2023, aby se v krásných prostorách vily Grébovka zúčastnili osmého ročníku Journey. Veškeré náklady na účast úspěšných uchazečů hradí nadace Bakala Foundation. Bližší informace a přihlášku mohou zájemci nalézt na stránce programu: https://www.bakalafoundation.org/programy/journey/

Další novinky