Journey 2017: Osobnosti a budoucí novináři diskutovali o roli médií v 21. století

8. srpna 2017: Jakým výzvám čelí žurnalistika v 21. století? Kde je hranice mezi populismem a přesvědčováním? Jak se s populismem dokáží vyrovnat média? Na tyto a mnohé další otázky se na panelové diskusi moderované sociologem Pavlem Fischerem snažili najít odpověď dlouholetá ochránkyně svobody médií Dunja Mijatoviċ, novinář a pedagog Jan Urban a sociolog Daniel Prokop. Shodli se na tom, že média by neměla pouštět ze zřetele své základní a nejdůležitější poslání – pravdivě informovat o tom, co se ve společnosti děje, poukazovat na lži a propagandu. Za šířením populismu diskutující vidí prohlubující se propast mezi běžnými lidmi a elitou, k níž média rovněž patří. I to je důvodem zvyšující se nedůvěry a útoků, s nimiž se klasická média v současnosti potýkají. V naší globální době, kdy díky sociálním médiím může kdokoliv šířit jakoukoliv informaci, je úkolem médií informovat pravdivě a nezapomínat na zájmy lidí.