Podporujeme

Bakalovi na výroční večeři Design muzea

14. listopadu 2018
Michaela a Zdeněk Bakalovi se dne 14. listopadu 2018 zúčastnili v Design Museum v Londýně slavnostní večeře, kterou uspořádal Lord Mandelson, předseda správní rady Design Museum (viz foto výše). Tato společenská akce se koná každoročně a jejími hosty jsou kromě vedení a členů správní rady Design Museum také jeho mecenáši a známí designéři, s nimiž toto největší muzeum moderního designu a architektury na světě spolupracuje. Propojením mecenášů s designéry si dává za cíl posílit fundraising pro rozvoj aktivit muzea. Hosté letošní slavnostní večeře měli možnost prohlédnout si rovněž nejnovější výstavu „Home Futures“, kde je s dílem architekta Jana Kaplického zastoupena také Česká republika.
Michaela Bakala a Sir Terence Conran, zakladatel a člen správní rady Design Museum Zdeněk Bakala je významným podporovatelem a členem správní rady Design Museum a s Michaelou bývají častými hosty významných událostí pořádaných muzeem, včetně slavnostního otevření nových prostor v Kensingtonu v západní části Londýna v roce 2016. Zejména díky štědrému přispění Zdeňka a Michaely Bakala byl v rámci znovuotevření muzea před dvěmi lety zahájen rovněž provoz moderního multifunkčního prostoru nesoucího jméno Bakala Auditorium. Prostory jsou vybaveny špičkovou audiovizuální technologií a umožňují konání přednášek a různých kulturních a společenských akcí.
Zdeněk Bakala a Deyan Sudjic, ředitel Design Museum Právě moderní umění, design a architektura patří k celoživotní vášni Zdeňka Bakaly. O spolupráci s londýnským muzeem řekl: „Design, protože je tak úzce spjatý s životem lidí a ovlivňuje to, jak žijí, bude vždy přitahovat velkou pozornost. Zejména je-li prezentován, vysvětlován a uváděn do souvislostí tak výjimečným způsobem, jak to dělá právě Design Museum v Londýně.“
Michaela Bakala a Alice Black, ředitelka Design Museum V současné době pracují Zdeněk a Michaela Bakalovi společně s Design Museum na rozvoji vzdělávacích aktivit této instituce.

Další novinky