Bakala Foundation podpoří digitalizaci školství díky partnerství s Česko.Digital

Digitalizace je obecně považována za jednu z priorit rozvoje české společnosti. Poslední měsíce význam digitální transformace jen zdůraznily a zařadily ji do popředí veřejného zájmu. Po přechodu na distanční systém vzdělávání, školy na všech stupních začaly aktivně hledat inovativní a efektivní řešení pro zavedení a aplikaci online výuky. Odborníci však varují, že digitalizace proběhla příliš často spontánně a vzniká tzv. digitální propast, jejímž důsledkem je prohlubující se nerovnost v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Podle Zdeňka Bakaly lze dnešní bezprecedentní situaci vnímat jako překážku nebo jako katalyzátor. „Neměli bychom plýtvat prostředky na opětovné budování společnosti, jak ji známe z minulosti, ale investovat do její transformace pro budoucnost. Digitalizace je nepochybně klíčovou cestou, jak restartovat českou ekonomiku i společnost a posunout je na pokročilejší úroveň,“ říká Zdeněk Bakala u příležitosti uzavření partnerství mezi nadací Bakala Foundation a neziskovou organizací Česko.Digital.

 

Václav Pecha, ředitel Bakala Foundation, a Eva Pavlíková, CEO Česko.Digital, podepisují smlouvu o partnerství

 

Rodinná nadace Bakala Foundation v rámci partnerství finančně podpořila Česko.Digital částkou 4 milionů korun. Částka je určena jednak na rozvoj organizace samotné a na podporu dvou klíčových projektů, aktuálně nejsystémovějšího projektu Učíme online zaměřeného na digitalizaci českého školství a postupně se rozjíždějícího projektu Střecha duševního zdraví, který je věnován duševnímu zdraví dětí.

„Byla by chyba se domnívat, že s aktuálním návratem dětí do škol přestává být digitalizace zásadním tématem. Digitalizace školství – to není jen online výuka. Je před námi ještě dlouhá cesta k efektivnímu využívání digitálních nástrojů na všech úrovních českého školství. Podpora kvalitního vzdělávání je důležitým pilířem našeho působení a jsem proto velmi rád, že díky partnerství s Česko.Digital můžeme tento klíčový proces podpořit,“ vysvětluje Václav Pecha, ředitel nadace Bakala Foundation, a dodává: „Jako stejně důležité vnímáme i téma duševního zdraví dětí a mládeže, které si i s ohledem na současnou situaci zaslouží maximum pozornosti.“

Česko.Digital je komunita expertních dobrovolníků, která pro-bono pomáhá neziskovým organizacím, samosprávě i státu s digitálními projekty. Projekt „Učíme online“, do kterého se zapojilo přes 8 tisíc učitelů, pomohl více než 600 školám se zprovozněním technologií k online výuce, i potřebným rodinám, školám a dětským domovům, do kterých bylo věnováno přes 2 000 počítačů. Druhý podpořený projekt, Střecha duševního zdraví, se zaměřuje na starší žáky 2. stupně ZŠ a jeho cílem je prostřednictvím digitálních nástrojů poskytnout dětem informace o prevenci a včasné pomoci při duševní nepohodě nebo složité životní situaci.

 

V roce 2021 chceme nabídnout rozšíření online vzdělávání na všechny typy škol a zaměřit se na dlouhodobé využívání zavedených technologií. Také chceme pomoci prohloubit současnou úroveň digitální kompetence. Naším dalším cílem je předání získaného know-how a jeho systémové zakotvení ve struktuře MŠMT nebo jiných programech českého vzdělávacího systému,“ říká Eva Pavlíková, CEO Česko.Digital. „Partnerství s Bakala Foundation nám pomůže plně rozvinout potenciál aktivit v rámci Česko.Digital, ať již samotné práce s komunitou expertních dobrovolníků, tak i realizaci a dosažení cílů obou uvedených projektů,“ doplňuje Pavlíková.