Bakala Foundation podpoří 18 nových studentů na zahraničních univerzitách

Již podeváté udělila nadace Bakala Foundation stipendia českým studentům, kteří se hlásí na prestižní univerzity v zahraničí. Z celkového počtu 200 uchazečů vybrala odborná hodnoticí komise 18 nových stipendistů. To je o 2 stipendia více než v loňském ročníku a rekordní počet za celou historii programu. Studenti mají letos zájem především o studium na evropských univerzitách jako je Oxford, Cambridge nebo ETH Zürich. Nově vybraní stipendisté se připojí k 129 studentům, které doposud manželé Bakalovi finančně podpořili částkou přesahující 115 milionů korun.

„Stipendisté jsou studenti různých oborů s odlišnými plány, co je ale spojuje, je velký talent, sny a odvaha uspět v náročném studiu v zahraničí. Jsem hrdá, že takový talent můžeme podpořit, a naší zemi tak nadělit budoucí kapacity a lídry mnoha oborů,“ říká předsedkyně správní rady Bakala Foundation Michaela Bakala.

Stipendia nejsou oborově omezena, program Scholarship je otevřen pro všechny mladé lidi, kteří mají vynikající studijní výsledky, jsou nadšeni pro svůj obor a zároveň se zajímají o svět kolem sebe. Uchazeči letošního ročníku jsou převážně studenti či absolventi gymnázií; největší zájem měli letos o přírodní vědy (50 %), dále pak o sociální vědy (33 %) a humanitní a umělecké obory (17 %). Pět studentů pochází z Prahy, zbylých třináct pak z osmi dalších krajů České republiky.

Celé znění tiskové zprávy naleznete zde.