Ženská práva v čase krize

15. října 2020
Je to otázka nastavení, timingu a výběru správné kandidátkyTak odpovídá Michaela Bakala na otázku, proč jsme v České republice ještě neměli premiérku ani prezidentku, v rozhovoru, který byl odvysílán v rámci online programu Knihovny Václava Havla nazvaného Dialogy Václava Havla o lidských právech: Ženská práva v čase krize. Dialogy navazují na tradici pořádání podzimní konference k poctě laureáta Ceny Václava Havla za lidská práva, kterou uděluje Knihovna Václava Havla spolu s Parlamentním shromážděním Rady Evropy a Nadací Charta 77. Letošní laureát Ceny bude – vzhledem k pandemii viru covid-19 - vyhlášen až na prvním nevirtuálním zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy, které by se mělo uskutečnit začátkem příštího roku. Mezinárodní dialog o ženských právech v čase krize, jehož se zúčastnila Madeleine Albrightová, Karolina Wigura a Svjatlana Cichanouská, se uskutečnil ve spolupráci s letošní virtuální konferencí Forum 2000. Ve formátu TŘI OTÁZKY PRO Michaela Bakala hovořila o dnešní situaci, kdy jsou podle jejího názoru ženy více postiženy opatřeními a omezeními v souvislosti s pandemií covidu. Upozornila, že v politice se v této nové situaci mimo jiné ukázalo, jak důležitá je schopnost empatie, a že ty země, které mají v čele ženu, v podstatě uspěly. Vyzdvihla přitom premiérky Nového Zélandu, Finska i Německa, které podle ní v krizové situaci reagovaly klidněji, připraveněji, lépe komunikovaly a dokázaly lidi ve své zemi lépe přesvědčit.
TŘI OTÁZKY PRO Michaeulu Bakala:
Michaela Bakala se vyjádřila i k otázce postavení žen v České republice ve srovnání s ostatními zeměmi, které dobře zná – Švýcarskem, Spojenými států a Jižní Afrikou. „Nebavíme se o tom, že jsme menšina. Je nás ve společnosti více než 50 %,“ zdůraznila. Upozorňuje však na předsudky, kterým české ženy ve snaze uspět musí stále čelit a jak důležité je pro ženy možnost tyto své zkušenosti sdílet. Na mysli měla například debatu o existenci „skleněného stropu“, který stále ve společnosti existuje a nedovoluje ženám vydělávat stejné peníze jako muži. „Je otázka, do jaké míry například také debata kolem MeToo umožnila ženám si uvědomit, co všechno už není v pořádku.“ Odvážně se vyjádřila také k blížícím se volbám ve Spojených státech. „Myslím si, že možné podcenění otázky postavení žen a menšin ve společnosti může ovlivnit současné dění a rozhodnout takto důležité volby,“ a doplňuje, že doba silných mužů, tak jak je vidíme v čele některých zemí jako je Velká Británie, Spojené státy nebo v některých státech Evropské unie, přirozeně odezní. „Je to generace mužů, která už nikdy nepřijme ženu plně jako partnera,“ říká Michaela Bakala. Série on-line akcí o ženských právech byla živě vysílána na programu Havel Channel a na webové stránce Knihovny Václava Havla.

Další články v médiích