Insights

Vzdělání je základ a nejlepší investice

22. června 2023
"Svět dnes prochází sérií vážnějších a méně vážnějších krizí, které narušují chod světa jak komerčního, tak intelektuálního, tak jak my ho známe. Podle mého názoru, to je ve své podstatě crisis of leadership. Jedině vzdělání a výchova lídrů nám pomůže k tomu, abychom překonali tu sérii krizí," říká Zdeněk Bakala v rozhovoru s režisérem Jiřím Havelkou o přínosech podpory vzdělávání talentů.
Michaela během společného povídání o rodinné filantropii o něco později zdůrazňuje: "Díváme se na to, aby se studenti nezajímali jenom o svůj vlastní prospěch. Aby to, že jim někdo v životě pomohl, chápali jako jejich vnitřní závazek, ne jako povinnost, také jednou pomoci. Oni nám nic nemusí zpětně splácet. Ani proto, že je podpoříme na školách, které jsou opravdu velmi finančně náročné. Ale apelujeme na to, aby přínos kvalitního vzdělání byl přínosem nejenom pro ně osobně, ale samozřejmě i pro společnost, naši zemi, jejich obor. A já v té mladé generaci, v těchto studentech vidím naději."

Další novinky