Podporujeme

Odcházení: Filmový debut Václava Havla

24. března 2011
Světově proslulý spisovatel a státník Václav Havel se poprvé ve svém životě chopil role filmového režiséra, aby na plátna kin přenesl Odcházení, jednu z nejočekávanějších divadelních her poslední doby. Podpořit vznik filmu se rozhodli i Michaela a Zdeněk Bakalovi, kteří se proto stali jeho koproducenty. Odcházení je o hlavě nejmenovaného státu, který po mnoha letech odstupuje z funkce. Havel zdůrazňuje, že příběh není autobiografický. Na divadelní hře totiž začal pracovat již v roce 1988, rok před pádem komunistického režimu. Podle jeho slov byl motivován zejména situací, kdy byla řada intelektuálů nucena opustit své vysoké pozice po potlačení pražského jara v roce 1968.
Příběh filmu Odcházení je příběhem zlomového bodu v lidském životě. Dr. Vilém Rieger po dlouhá léta zastával funkci kancléře, nedávno však o ni přišel a zřejmě se s tím neumí vnitřně vyrovnat. I když se snaží to nedat najevo, v podstatě se mu zhroutil svět. Musí se vystěhovat z vládní vily, která se už za ta léta stala jeho domovem, a musí se účastnit nedůstojné procedury oddělování erárních věcí od věcí soukromých. Zároveň - a hlavně - musí prožít rozklad svého okolí, svého "dvora", a uvědomit si, jak málo ho vlastně znal. Ve filmu nejde jen o odcházení jednoho politika z funkce, ale obecněji o sám fenomén změny: každou vteřinu něco přichází a něco nenávratně odchází, nevíme odkud se všechno vynořuje a ještě méně víme, kam se to zanořuje. Vlastně jde o klasické téma dramatu, kterým je konec. Konec člověka. Konec epochy. Konec nějakého společenství. Konec lásky. Podívejte se na trailer k Odcházení.

Další novinky