Insights

Předmluva Michaely Bakala v magazínu k anketě Top ženy Česka 2016

23. ledna 2017
Vážené dámy a pánové, již je to po dvanácté, co Economia připravila, rozhodla a uspořádala přehled těch nejlepších, nejúspěšnějších a nejzajímavějších žen veřejné i soukromé sféry Česka, tentokrát za rok 2016. Byl to jistě pro mnohé z nás rok plný událostí nejen doma a ve světě, ale i rok změn v naší anketě. S potěšením jsme přidali novou kategorii, a to oblast start-upů. Snažíme se každým rokem vylepšovat, co se dá: soutěžní kategorie, nové porotce a výstižnější hodnocení, přidávají se i noví mediální a komerční partneři. Jsme opravdu rádi a vážíme si toho, že o anketu nově projevila zájem Česká televize, Český rozhlas – Radiožurnál, Burda Praha a BigMedia. Je to důležité pro nás, ale hlavně pro všechny nominované a oceněné. Jsem přesvědčena, že si to zaslouží. I letošní magazín Top ženy Česka je opět trochu jiný. Větší pozornost věnujeme novým tvářím a jejich profesní cestě. Své místo zde mají i ženy, které se věnují filantropii a snaží se pomáhat a měnit svět kolem sebe k lepšímu. Ale nebojte se, byznys a státní správa zůstávají v našem zájmu. V období, kdy dochází k určitému přehodnocování či zpochybňování hodnot, které jsme za posledních mnoho let sledovaly a budovaly, zůstáváme stále v přesvědčení, že demokraticky a svobodný stát vytváří podmínky pro dynamický vývoj společnosti. Byznys potřebuje předvídatelnost. Pokud chceme investovat, rozvíjet se a vytvářet přidanou hodnotu, měly bychom se mít možnost spolehnout na stabilní, bezpečné a právní prostředí. Vytváříme společenství aktivních žen, které se rozhodly vzít příležitost a svůj život do vlastních rukou. To ale neznamená odmítnutí či opomenutí našeho ženského instinktu, rodičovské a partnerské role. Naopak, díky otevřenému a chápajícímu přístupu našich rodin, společnosti a partnerů se můžeme realizovat daleko více než v minulosti. Anketa Top ženy Česka je tu pro všechny, kteří chápou úspěch jednotlivce či firmy jako úspěch celé společnosti. Všímáme si a oceňujeme ženy v byznysu za jejich výsledek, dosažené postavení a vytvořený zisk, v politice za jejich přínos demokracii, pochopení souvislosti a odvahu, ve státní správě za to, že jsou ve svém oboru nejlepší a nejprofesionálnější. Chtěla bych na závěr říci, abychom se nebály přihlásit k úspěchu, výjimečnosti, odlišnosti, k tvrdé práci a odpovědnosti. Budeme hrdé na to, co jsme již dokázaly, co máme a co ještě můžeme získat či změnit. Za daleko cennější než falešnou skromnost považují zdravé sebevědomí a moudrost. Děkuji celému týmu Economie za jejich přípravu a práci. Děkuji všem za podporu této ankety. Gratuluji upřímně všem nominovaným a oceněným. Těším se již dnes na všechny ženy, které se v budoucnu v našem hledáčku objeví a uspějí. Krásný a úspěšný rok 2017 Vám přeje, Michaela Bakala

Další novinky