Insights

Předmluva Michaely Bakala v magazínu k anketě Top ženy Česka 2015

27. ledna 2016
Jedenáctý ročník soutěže TOP ženy Česka byl v něčem výjimečný. Vlastně nerada píši slovo soutěž. Ono nejde ani tak o soutěžení, jako spíše o ocenění. Čím tedy byl tento ročník výjimečný? Tím, že jsme se rozhodli anketu TOP ženy Česka přirozeně rozšířit. Hledali jsme nejen ženy, které jsou prospěšné českému byznysu, ale celé naší společnosti. Chtěli jsme do výběru promítnout i konkrétní projevy společenské odpovědnosti firem či institucí, v nichž tyto úspěšné ženy pracují. Nejde tedy jen o dosaženou pozici, ale také o přidanou hodnotu samotné osobnosti a celkové působení oceněných dam. Odborná porota nakonec z více než tří set nominovaných vybrala 25 TOP žen českého byznysu a nově i 25 žen, jež se úspěšně profilují ve veřejné sféře. I proto bylo samotné hodnocení vybraných kandidátek o něco náročnější než v předešlých ročnících. Vedli jsme v rámci vydavatelství i s porotou dlouhou debatu o způsobu výběru a hodnoticích kritériích. Výsledky posuďte sami. Určitě stojí za to se nad nimi zamyslet a diskutovat o nich, protože Česko může být na své úspěšné ženy skutečně hrdé. Česká manažerka, ředitelka, podnikatelka, politička, vědkyně nebo mecenáška už není žádnou raritou a já doufám, že k tomu tak trochu přispíváme i my. Přesto se mi zdá, že by žen ve vedoucích a veřejných funkcích mohlo být ještě víc. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi na tom stále nejsme nejlépe. Čím to je? Věřím, že zvyšování respektu a důvěry ve schopné ženy je v naší společnosti přirozený proces, který se vyvíjí pozitivním směrem. Je tedy nutné ho direktivně urychlovat? Názory na to se ve společnosti liší. Jsem však přesvědčena, že je dobré o roli žen a jejich profesním uplatnění a úspěších hovořit. Važme si toho, že stále žijeme ve svobodném a otevřeném světě. Že už není problém sbírat vzdělání a zkušenosti doma i za hranicemi. Na vývoji v poslední době se také ukazují střety kultur, které přistupují k ženám a menšinám rozdílně, mnohdy až krutě. Podle mě je důležité stavět vztahy mužů a žen na partnerství, nikoliv na rozdílech či soupeření. Neměli bychom také zapomínat, že to, jak se k sobě obě pohlaví chovají, si přinášíme hlavně z rodiny. My ženy máme významný vliv na rodinu, výchovu dětí, a tím pádem i na naši budoucnost. Važme si proto mužů, kteří nás osobním i pracovním životem provázejí. Bez mnohých z nich bychom dnes nebyly takové, jaké jsme. Ovšem ani bez odvahy a pozitivní víry v sebe sama se většinou žádný úspěch nedostaví. Proto chci na začátku roku popřát všem českým ženám, ale nejenom jim, hlavně hodně sebevědomí, sil a odhodlání. Doufám, že pomohou dodat více kuráže i celé společnosti. Jedině sebevědomá společnost dokáže přijímat nové, dosud neznámé výzvy a úspěšně se s nimi vyrovnat. Chci poděkovat organizátorům, partnerům a všem, kteří ke zviditelnění úspěchů žen českého byznysu i veřejného života přispívají. A chci také poděkovat všem oceněným a úspěšným dámám, které se naší ankety zúčastnily. Moc si jejich přístupu a životního příběhu vážím. Gratuluji! Michaela Bakala

Další novinky