Podporujeme

Odborníci řešili, jak zlepšit vzdělávání

23. ledna 2019
Jakou má mít vizi reforma školství a na jakých hodnotách má být lepší vzdělávání postaveno? Jak mohou stát, školy, experti, neziskový sektor nebo byznys lepšímu školství pomoci? Tyto i další otázky si kladli experti z oblasti vzdělávání v průběhu diskuzního setkání, které se konalo pod záštitou filantropky Michaely Bakala a nadace Bakala Foundation, která se podporou vzdělávání nadaných studentů zabývá již desátým rokem. V průběhu výroční konference Aspen Institute CE „Kam kráčíš, Česko?“ se všemi panely prolínalo společné téma – neuspokojivá situace ve školství. Výstupy z konference potvrzují, že pro Česko jde o klíčovou prioritu. Manželé Bakalovi věří, že vzdělání je nejlepší investicí a vnímají ho jako jeden z klíčových pilířů svých filantropických aktivit. Proto se Michaela Bakala rozhodla pozvat odborníky k diskuzi nad hodnotami a dalším směřováním českého školství.
Michaela Bakala vítá Taťánu le Moigne, v pozadí rektor Masarykovy Univerzity Mikuláš Bek a další účastníci setkání
Michaela Bakala vítá Taťánu le Moigne, v pozadí rektor Masarykovy Univerzity Mikuláš Bek a další účastníci setkání
Účastníci se shodli na tom, že současný svět vyžaduje výrazně pozměněné spektrum dovedností a znalostí. Vedle základní čtenářské či matematické gramotnosti a jazykové vybavenosti se klíčovými dovednostmi stávají spolupráce, kritické myšlení, schopnost pracovat s informačními zdroji, vedení založené na hodnotách nebo digitální gramotnost. V rámci diskuze se potvrdila potřeba společenské, nebo alespoň odborné shody na změnách, které vzdělávání musí podstoupit. Najít jednotný směr není snadné, ale jak zhodnotili hosté, napříč odbornou veřejností, institucemi, byznysem, politickou reprezentací i širokou veřejností se je o koho opřít. Jak během setkání mimo jiné zaznělo, ke změnám je nutné přistupovat koncepčně. Účastníci by rádi podporovali vzdělávací politiku, která bude systematická: od strategie, přes klíčové kroky, jako jsou změny ve zkouškách, v obsahu vzdělávání, v přípravě učitelů atp., až po jednotlivá řešení.
Kromě koncepčních námětů se účastníci dostali i ke specifickým nápadům vhodných k okamžité realizaci. Mezi takové kroky patří obohacení vzdělávání českých učitelů o zahraniční pohled a zkušenosti. Václav Pecha, ředitel nadace Bakala Foundation podporuje ideu pozvání zahraničních hostů na místa hostujících profesorů. I ostatní účastníci se shodli na tom, že by to na českých pedagogických fakultách mohlo podnítit lepší přístup k výuce. V závěru účastnici ocenili možnost sdílet své názory a domluvili se na dalších setkáních a aktivitách směřujících k podpore českého vzdělávání.

Další novinky