Scholarship

Letošní stipendisté se rozhlížejí po Evropě

10. června 2021
V prostorách Student Hubu na Malé Straně probíhaly v úterý a ve středu pohovory s finalisty závěrečného výběrového kola stipendijního programu Scholarship. Do letošního dvanáctého ročníku se přihlásilo 193 studentů a k pohovorům bylo pozváno 22 z nich. Někteří z nich už na univerzitě v zahraničí studují a žádali o podporu probíhajícího studia, část byla ke studiu přijata a do zahraničí vyrazí co nevidět a ostatní se budou na svou vysněnou univerzitu teprve hlásit. Dnešní rozhodnutí komise nakonec otevírá jedinečné možnosti 12 vybraným talentům. „Uplynulý rok nám ukázal, jak lehce je náš svět zranitelný. Jako lidstvo musíme čelit řadě dosud nepopsaných problémů. Jen dobře vzdělaný národ má šanci se těchto nových výzev chopit a z krize nastartovat další pokrok. Má-li Česko uspět, potřebuje ty nejlepší experty vzdělané v oborech, které aktuálně vystupují do popředí,“ uvedl Zdeněk Bakala, který spolu s manželkou Michaelou přišel letošní uchazeče během pohovorů pozdravit a povzbudit.
Statistiky z přihlášek do letošního ročníku ukázaly i některé nové trendy. Stále platí, že nejvyšší zájem je o britské univerzity Oxford, Cambridge a UCL, ale brexit a s ním spojené zvýšení školného se přeci jen projevilo. Uchazeči o stipendium více než dříve hledají nové příležitosti i na jiných vysoce kvalitních evropských univerzitách. Kromě Velké Británie žádali 3 letošní finalisté o podporu studia v Nizozemí, 2 ve Švýcarsku, 1 v Belgii a 1 v USA. S novými stipendisty se počet podpořených studentů od září 2021 rozroste na 183. V současnosti už 124 z nich svá studia dokončilo. Někteří pokračují v postgraduálním studiu, jiní přešli do výzkumu nebo se realizují v byznysu, veřejné správě, ve vzdělávání či dalších oblastech. „Čeští studenti jsou na zahraničních univerzitách zapsáni jako velcí dříči. Vracejí se zpět se špičkovými znalostmi a mezinárodními kontakty, zároveň připraveni angažovat se ve svém okolí, často i v neziskovém sektoru,“ říká Michaela Bakala, předsedkyně správní rady nadace Bakala Foundation, která se každoročně pohovorů účastní.

Fotogalerie

Další novinky