Insights

FW de Klerk. Muž, který se zapsal do dějin

11. listopadu 2021
"Míru se nedaří tam, kde vládne chudoba a nedostatek. Nemůže se rozvíjet tam, kde panuje ignorance, nevzdělanost a nedostatek informací." - Frederik Willem de Klerk - Dnes zemřel Frederik Willem de Klerk, bývalý jihoafrický prezident, nositel Nobelovy ceny míru a náš přítel. Odešel vzácný člověk, s nímž jsme si byli blízcí. V životních hodnotách, v postojích, v náhledu na minulost i budoucnost. S nímž jsme strávili krásné chvíle a na kterého nikdy nezapomeneme. Seznámil nás Václav Havel v roce 2010 při jeho první a jediné návštěvě Jižní Afriky a našeho domova v Cape Town. Setkání s manželi De Klerk a Havlovými bylo velmi zajímavé, osobní a téměř osudové. Frederik a Václav byli stejně staří a spojovala je politická zkušenost s prezidentskou úlohou datovanou od roku 1989, v časech hlubokých a dramatických změn, za jaké pád a konec apartheidu, respektive komunismu, považovali. Je také pravdou, že de Klerk nesvobodný a krutý systém ukončoval a předával moc, zatímco Havel představoval po roce 89 naši demokratickou budoucnost. Proč nám zůstalo setkání v mysli a v srdci? Protože historie není černobílá a lze těžko oddělit úlohu de Klerka od úspěšného a hlavně nekrvavého nástupu Nelsona Mandely, úžasného myslitele a státníka, na kterém stojí dodnes prosperující Jižní Afrika. Byl to právě FW, který vyhodnotil situaci a, jistě i navzdory některým vlastním lidem, propustil Nelsona Mandelu z vězení. Začal seriózní jednání nejen s ním a jeho spolubojovníky za svobodu černých obyvatel, ale s celým politickým hnutím ANC. Tím umožnil poklidné předání moci, nejen z hlediska právního, politického, praktického, ale i z hlediska morálního, které nelze podcenit. V této komplikované a dramatické situaci sehrál důležitou a pozitivní roli. I proto získal právě s Nelsonem Mandelou Nobelovu cenu za Mír. FW se uměl omluvit a přiznat, že se mýlil. Důležitou část a závěr svého života pak strávil tím, aby chyby režimu, který reprezentoval, napravil.
FW de Klerk a Zdeněk Bakala v přátelském rozhovoru (Cape Town, únor 2020)
FW de Klerk a Zdeněk Bakala v přátelském rozhovoru (Cape Town, únor 2020)
Paralela s naší historií se stále nabízí. I v naší zemi se díky Václavu Havlovi předala komunistická moc bez násilí a krutého trestání viníků či posluhovačů bývalého režimu. Ano, je to dodnes citlivá otázka, zda to bylo správné a dostatečné a do jaké míry se tyto země vyrovnaly s minulostí. Česko nepostavilo komunistickou stranu mimo zákon, Jižní Afrika uměla nabídnout odpuštění a smíření v podobě Truth and Reconciliation Commission (Komise pravdy a usmíření). Oba naše přátele FW de Klerk a Václava Havla spojoval i příběh jejich osudových partnerek. Tak jako Dagmar Havlová dnes reprezentuje odkaz Václava Havla a spolupracujeme na rozvoji Knihovny Václava Havla, tak Elita de Klerk je připravena do konce svého života působit v Nadace FW de Klerk a aktivně se podílet na vznikajícím Centru pro ústavu. Vážíme si, že můžeme být u toho. Frederik W. de Klerk opustil aktivní politiku v roce 1997. Nepřestal se však zajímat o osud Jižní Afriky a do posledního dne svého života obhajoval svou zemi a novou Jižní Afriku, jejíž základy vybudoval Nelson Mandela. Jižní Afrika je dnes také jako mnoho jiných zemí zmítaná vnitřními rozpory, korupcí a určitým zklamáním z vývoje v posledních letech. Také bojuje s vlastní politickou reprezentací, Covidem, migrací a mnoha dalšími problémy. Zároveň je to krásná a velká země, která má obrovské nerostné bohatství, kulturu, hrdé obyvatele a fungující instituce, moderní ústavu přijatou právě díky de Klerkovi a Mandelovi, svobodná média i nezávislou justici. Je to jedna z mála zemí v dnešním světě, která po demokratickém sesazení předchozího prezidenta Zumy, uměla zahájit okamžitě trestní vyšetřování pro podezření z korupce, a dokonce ho zavřít za pohrdání soudem do vězení.
Michaela Bakala a Frederik W. de Klerk na aukci organizované Nadací FW de Klerk v únoru 2020
Michaela Bakala a Frederik W. de Klerk na aukci organizované Nadací FW de Klerk v únoru 2020
Svět a žádná země na něm není ideální místo, za ideály je ale podle nás důležité bojovat, mít je, věřit jim a nebát se je prosazovat. Je to každodenní práce, mnohdy nevděčná a často i nebezpečná. Frederik W. de Klerk to věděl a nevzdal se svého přesvědčení do poslední chvíle. Díky společným hodnotám a ideálům jsme se před lety stali osobními přáteli. My jsme našli v Jižní Africe druhý domov, přátele a příležitost se zapojit do místního života. Patříme mezi hrdé podporovatele Nadace FW de Klerk, která vznikla s cílem i nadále podporovat aktivity v multi-komunitních zemích a rozvíjet demokracii v Jižní Africe. Nadace usiluje o podporu a propagaci jihoafrické ústavy, prosazuje jednotu v rozmanitosti, podporuje charitativní organizace, které se starají o postižené a znevýhodněné děti, a šíří informace o odkazu prezidentství FW de Klerka a Nelsona Mandely.
Michaela Bakala a rodina de Klerkových s replikou titulní stránky novin Cape Argus z 2. února 1990
Michaela Bakala a rodina de Klerkových s replikou titulní stránky novin Cape Argus z 2. února 1990
Jsme vděční za každou chvíli, kterou jsme mohli s našimi dětmi strávit s FW a jeho druhou ženou Elitou jeho životní láskou. Jejich krásný vztah, vřelost, noblesa, vzdělání a moudrost, nám byly a vždy budou motivací a posilou. Svět by měl naslouchat lidem s životní zkušeností, jakou měl FW a učit se i od lidí, kteří již nejsou v aktivní politické roli. FW byl nejen politik, ale hlavně státník a vřelý člověk s životním nadhledem. Zajímal se o celý svět a vývoj v něm, přednášel a cestoval do posledních měsíců svého života. Byl několikrát účastníkem Fóra 2000. Prahu a Česko měl rád. Nikdy nezapomeneme na naše poslední setkání v jeho domově v Cape Town přesně před měsícem 11. října. Osud nám umožnil se osobně rozloučit a obejmout. Život FW se naplnil a završil. Život, který měl smysl a cíl. Naše myšlenky jsou dnes s jeho ženou a rodinou. Michaela a Zdeněk Bakala

Další novinky