Podporujeme

Experti odpovídali na „Kam kráčíš, Česko?“

22. listopadu 2018
Aspen Institute Central Europe ve spolupráci s mediálním domem Economia pořádali další ročník přední odborné konference Kam kráčíš, Česko 2018. Diskutující i hosté se tentokrát sešli v prostorách Pražské křižovatky, aby zhodnotili politický, hospodářský a společenský vývoj České republiky v kontextu střední Evropy. Základem diskuzí byly práce expertních skupin v pěti oblastech – konkurenceschopnost, kvalita vládnutí, vzdělávání, obrana a bezpečnost, a kvalita života. Hlavním partnerem konference byla tradičně Bakala Philanthropy.
Akce přitáhla nejen významné osobnosti české politické scény, veřejné správy i byznysu, pozvání přijalo i několik světových expertů. Diskutující se nebáli jít do hloubky, vedle konceptů a vizí představit i konkrétní možnosti řešení a nebyla nouze ani o kontroverzní názory. Vybudovat univerzitní město? Změnit systém investičních pobídek? Zlepšit spolupráci veřejné a soukromé sféry? Při hledání odpovědí se všemi panely prolínalo společné téma, a to neuspokojivá situace ve školství. Také v hlasování bylo jako klíčové doporučení pro Česko účastníky zvoleno zvýšení investic do vzdělávacího systému a srovnání platů učitelů s platy jiných VŠ absolventů. Shodlo se na tom 81 % účastníků konference a souhlasí s tím i Michaela Bakala, předsedkyně správní rady nadace Bakala Foundation. „Potvrdila jsem si, jak správné bylo zaměřit naši filantropii právě na vzdělávání a podporu talentovaných lidí,“ zhodnotila Michaela. K budoucnosti a hlavním výzvám Česka se vyjádřila v anketě společně s dalšími účastníky, jako generálem Petrem Pavlem nebo expertem na vzdělávání Bobem Kartousem. Nadace manželů Bakalových je klíčovým partnerem Aspenu, Zdeněk s Michaelou stáli již u vzniku regionální pobočky této instituce v Praze. Konference byla zakončena slavnostním večerem, jehož hlavním hostem a vystupujícím byl Timothy Snyder, profesor historie na Yaleově univerzitě a stálý člen Institutu humanitních věd ve Vídni. Timothy je mimo jiné autor publikace Tyranie: 20 lekcí z 20. století, v niž radí, jak se vypořádávat s novodobými tyraniemi. V průběhu večera vystoupil s tématem: „Central Europe: Memory or History“ [Střední Evropa: Vzpomínky a historie], za který sklidil velké ovace v sále. Jeho inspirativní myšlenky o významu historie pro budoucnost rozproudily živou diskusi a budou dlouho rezonovat.

Fotogalerie

Další novinky