Podporujeme

Evropské dialogy Václava Havla o nezávislosti médií

10. prosince 2020
Omezení nezávislosti médií a lidských práv jsou jedním z rysů nedemokratických režimů. Patrné je to na situaci v Bělorusku, ale i v Polsku, Maďarsku, Ukrajině. Ne náhodou proto Knihovna Václava Havla zvolila pro letošní ročník konference Evropské dialogy Václava Havla téma Do Free Media Equal Free Society? (Jsou svobodná média odrazem svobodné společnosti?).   Ne náhodou také bylo zvoleno datum 9. prosince. Následující den připadá na Mezinárodní den lidských práv. Pozorovatelé dění nejen v nedemokratických částech světa, ale i v Evropě či Spojených státech se shodují, že i 72 let od podepsání Všeobecné deklarace lidských práv je třeba hájit svobodu slova, bránit vládu práva nebo bojovat s projevy diskriminace. „Jsme bohužel svědky stupňující se krize základních hodnot a o to více nám dává smysl, že jsme naši rodinnou filantropii zasvětili tématům jako jsou svoboda nebo kvalitní vzdělání,“ říkají Michaela a Zdeněk Bakala. Evropské dialogy Václava Havla jsou mezinárodním projektem, jenž otevírá diskusi o směřování současné Evropy s přihlédnutím k odkazu Václava Havla. Téma letošního ročníku reaguje na současný neutěšený stav mediálního prostředí v řadě zemí Evropy a vychází z mezinárodních analýz, podle kterých existuje přímá souvislost mezi svobodou projevu, stavem demokracie a kvalitou života.
Rychlost a masovost sociálních sítí změnila pravidla. Díky jejich dostupnosti jsou lidé rychle informováni, ale na druhé straně existuje riziko dezinformací, které mohou podkopat demokratické hodnoty. O těchto tématech na konferenci diskutovali: Edita Hrdá, stálá představitelka ČR při EU, a Pavel Klucký, velvyslanec České republiky v Bruselu, Věra Jourová, místopředsedkyně Komise EU a komisařka pro hodnoty a transparentnost, Václav Štětka, docent fakulty Komunikace a mediálních studií na univerzitě Loughborough, Yevhen Hlibovytsky, člen představenstva sdružení ukrajinských veřejnoprávních vysílacích společností, a Dan Michaels, šéfredaktor bruselské redakce The Wall Street Journal. Evropské dialogy byly pořádány ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU, Velvyslanectvím ČR v Bruselu a Českým centrem Brusel. Záznam konference Evropské dialogy Václava Havla je k dispozici online na internetové televizi Havel Channel. Svoboda projevu a nezávislost médií jsou hodnoty, které neodmyslitelně patří do filantropie rodiny Bakala. Společně s vydavatelstvím Economia se Bakalovi nedávno rozhodli reagovat například na znepokojivou situaci médií a ohroženou svobodu projevu v Maďarsku a přispět finančním darem na rozjezd nového maďarského projektu Telex. „Jedinou podmínkou, se kterou je tento dar spojen, je závazek Telexu poskytovat profesionální, svobodnou žurnalistiku,“ uvedl k záměru podpořit nový redakční tým Zdeněk Bakala.

Další novinky