Insights

Co nám koronakrize napovídá o postavení žen v České republice

29. ledna 2021
Úvodník Michaely Bakala publikovaly ve své příloze Top ženy Česka 2020 Hospodářské noviny dne 27. ledna 2021. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, každá krize odhalí v plné nahotě to, co za klidných časů tiše bublá pod pokličkou. Koronakrize nám toho o nás samých, o společnostech a ekonomikách také hodně říká. Mimo jiné odhaluje, jak jsme na tom s rovností žen a s využitím jejich potenciálu v řízení státu. Je zřejmé, že pandemie a s ní související omezení dopadly více na ženy. Zavřené školy a restaurace ve vyostřených podmínkách ukázaly, jaké nároky musí žena bez ohledu na náročnost své profese zvládnout v souvislosti s životní rolí partnerky a matky. Snad díky tomu více lidí (a zvláště těch, kteří mohou něco ovlivnit) pochopí, že překážky rovnosti na trhu práce stále trvají, mimo jiné v podmínkách slaďování pracovního a rodinného života. S dětmi většinou zůstávají doma matky, máme jednu z nejdelších rodičovských. Školek a jeslí je přitom nedostatek a zkrácené úvazky pro rodiče malých dětí pořád nejsou standardem. To neříkají ukřičené feministky, to tvrdí empirická data. Stále také fungují předsudky „žena a kariéra“. Řeší se, do jaké míry má žena právo opouštět rodinu, jestli se může prosadit v typicky mužských oborech nebo zda má být na nejvyšších politických, ekonomických či akademických pozicích více žen. A tady, myslím, koronakrize v bourání genderových stereotypů opět posloužila… Ukázala několik velmi pozitivních příkladů potenciálu žen na pozicích nejvyšších představitelek státní moci. Lze říci, že ty země, které mají v čele ženu, zvládají boj s pandemií v podstatě úspěšně. Příkladem může být Nový Zéland s premiérkou Jacindou Ardernovou. Jacinda zemi koronakrizí provází v klidu a jistotě. Prosadila opatření, díky nimž Nový Zéland zaznamenal mimořádně nízké počty nakažených. Je symbolem progresivní politiky, mnohými dávána za vzor velkým státníkům. Schopnost jednat a zároveň uklidnit a přesvědčit lidi ve svých zemích během koronakrize prokázaly i německá kancléřka Angela Merkelová, finská ministerská předsedkyně Sanna Marinová nebo prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová. Příklady političek vévodících žebříčkům důvěryhodnosti mi připomněly jeden z proslovů Baracka Obamy. Uvedl, že pokud by svět po dva roky vedly jenom ženy, probudili bychom se do lepšího světa. Úspěšné političky nejsou pravidlem, ale jsou dobrými příklady, výzvou a vidinou, že se ženy v čele státu jednou dočká i Česká republika. Je pouze otázkou času, kdy si Češi uvědomí, jaký je potenciál žen v nejvyšší politice. Zatím se tedy naše země významným ženským zastoupením v politice chlubit nemůže. Když se podíváme na žebříček zastoupení žen v dolních komorách parlamentu demokratických zemí, první příčka patří Švédsku se 42 procenty. Česká republika se s 22 procenty pohybuje až na konci žebříčku. Ve výčtu důkazů trvajících nerovných podmínek můžeme pokračovat. Možná jste tímto tématem již unaveni, ale musíme mluvit o stále existujícím skleněném stropu, který ženám nedovoluje vydělávat za práci stejné peníze jako mužům. Průměrný hodinový výdělek žen v Česku je o 20 procent nižší než mužů. Česko je tak v rámci Evropské unie zemí se třetím nejvyšším rozdílem. Musíme dávat najevo, že některé věci zkrátka nejsou v pořádku. Ne vše přitom musí být ukotveno v zákoně. Je důležitější, jak společnost normy upravující práva žen chápe a jak se chová. Jsem přesvědčena, že inspirativní příklady úspěšných žen podílejících se na ekonomickém, politickém a sociálním životě jsou v nápravě genderových nerovností silnější zbraní než třeba kvóty. Proto mi dává smysl být patronkou ankety TOP ženy Česka, kterou mediální dům Economia vyhlásil již pošestnácté. Oceňuje ženy z byznysu, neziskového sektoru i veřejného života. Hlavním cílem není předat jim trofeje za úspěchy v jejich oborech. Jde především o to, zviditelnit jejich příběhy a inspirovat další následovnice. Kdo by se snad nadechoval, že takové ženské spolky věci jen škodí, vyvedu ho z omylu. Anketa má muže ve své porotě, v organizačním týmu a vždy jsme je zvali také na vyhlášení výsledků. Muže bereme jako partnery, které v životě potřebujeme, chceme s nimi svůj úspěch tvořit i sdílet. Věřím proto, že příběhy aktuálně vyhlášených TOP žen Česka za rok 2020 osloví nejen ženy, ale také zástupce opačného pohlaví. Inspirovat se tím, co letošní vítězky dokázaly, můžeme všichni. A všichni bychom jim především měli přejícně gratulovat. Tuším, že ani letošní rok nebude jednoduchý. Budeme znovu vystaveni nejistotám a změnám. Přeji nám všem, abychom uspěli, zůstali optimistickými a silnými. Budeme k tomu potřebovat zdraví i obrovský kus štěstí. Svět kolem nás se mění, využijme to jako naši příležitost! Michaela Bakala, filantropka, patronka projektu TOP ženy Česka

Další články v médiích