Scholarship

Bakala Foundation již podesáté podpoří české talenty

10. března 2019
Až do 15. dubna 2019 si může řada talentovaných českých studentů začít plnit svůj velký studijní sen. Nadace Bakala Foundation v lednu otevřela v pořadí již desátý ročník svého programu Scholarship. Stipendijní program umožňuje vzdělávat se na prestižních zahraničních univerzitách studentům, kteří mají vynikající studijní výsledky, ale nedokáží si své studium financovat vlastními silami. Zdeněk a Michaela Bakalovi takto doposud podpořili již téměř 150 talentovaných studentů částkou převyšující 115 milionů korun. Tato stipendia přitom nepředstavují pouze jednosměrnou jízdenku na semestr či rok v zahraničí, protože Bakala Foundation podporuje studenty po celou dobu jejich studia. „V České republice vyrůstá nová generace, která má hodnoty, sílu a odvahu. Se Zdeňkem věříme, že tito nadaní mladí lidé jsou nadějí pro naši budoucnost. Pokud je podpoříme, budou po světě šířit dobré jméno naší země a vrátí-li se zpět, obohatí v mnohém i českou společnost,“ komentuje přínos programu předsedkyně správní rady nadace Michaela Bakala. U úspěšných uchazečů dominují aplikované a přírodní vědy, ale zájem je také o sociální vědy, humanitní a umělecké obory. V posledních letech roste zájem o evropské univerzity, jako je Cambridge, Oxford nebo technologická ETH Zürich. Díky Bakala Foundation lze aktuálně potkat české studenty na celkem 16 univerzitách ve Velké Británii, USA, Francii, Švýcarsku a v Nizozemí. Program Scholarship je určen studentům z České republiky, kteří chtějí studovat bakalářský či magisterský program na zahraničních univerzitách a je jim méně než 33 let. Stačí podat přihlášku na webových stránkách nadace a zpracovat esej v anglickém jazyce na jedno ze tří stanovených témat. Budoucí stipendisté jsou vybíráni ve dvou kolech. V prvním kole posoudí odborná porota všechny přihlášky a nejlepší uchazeči budou pozváni na osobní pohovory, které proběhnou v září 2019 v Praze.

Další novinky