Scholarship

Jakub Drápal získal cenu rektora pro nejlepší absolventy

February 24, 2016
Nášeho stipendistu Jakuba Drápala včera ocenil rektor UK Tomáš Zima. Prestižní Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů udílenou za mimořádné studijní výsledky za něj převzal otec prof. Aleš Drápal. Jakub Drápal vystudoval práva na UK, nyní studuje na univerzitě v Cambridge magisterský program Kriminologický výzkum. on.fb.me/1TKWcig

More news