Blíží se konec přihlášek na program Scholarship!

Sorry, this entry is only available in Czech.

Upozorňujeme uchazeče o stipendium Scholarship, že termín 30. dubna 2018 je uzávěrkou přihlášek, a to včetně doručení doporučujících dopisů!

Výzvu učiteli (nebo jinému člověku, po kterém požadujete doporučení) odešlete tlačítkem “Send my application”. Tímto způsobem dotyčný obdrží e-mailem výzvu, aby doporučující dopis vložil do přihlášky.

Tlačítkem “Send my application” ovšem zároveň podáváte přihlášku, ve které už poté není možné nic měnit.

Přihlášku je proto nutné zkompletovat a odeslat před 30. dubnem, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby měl dotyčný čas na odeslání doporučujícího dopisu.

V případě doplňujících dotazů, prosím, co nejdříve kontaktujte Kristýnu Borsodi: +420 724 526 139, borsodi@bakalafoundation.org.