Kaplicky Internship je program, který poskytuje čerstvým absolventům architektonických oborů z českých univerzit možnost strávit tři měsíce na stáži v jednom z prestižních londýnských studií. Mohou si tak vyzkoušet si práci na významných projektech ve společnosti renomovaných architektů.

Jak se stáže zúčastnit?

Účastník je vybírán prostřednictvím neanonymní soutěže architektonických prací na volné téma, do které se zájemci mohou hlásit během posledního ročníku svého studia. Vítěz této soutěže získá stáž v Londýně, se kterou od organizátorů rovněž obdrží letenku Praha-Londýn a kapesné na dobu trvání pobytu.

Přesné termíny zahájení a ukončení stáže jsou domlouvány individuálně v závislosti na možnostech uchazeče a studia.

Program je organizován Bakala Foundation ve spolupráci s londýnským Design Museum. Partnerem projektu je Nadační fond KAPLICKY CENTRE.

 

 

Kaplicky Internship 2017:

Fotogalerie ze slavnostního vyhlášení Kaplicky Internship 2017

Tisková zpráva, 6. 10. 2017: Třetí ročník pro mladé architekty Kaplicky Internship zná svého vítěze

Avízo, 26. 9. 2017: Špička světové architektury Bob Allies v Praze

Tisková zpráva, 19. 4. 2017: Otevřel se 3. ročník Kaplicky Internship: Soutěž o exkluzivní stáž v prestižním studiu Allies and Morrison

 

Kaplicky Internship 2016:

Video ze slavnostního vyhlášení Kaplicky Internship 2016

Fotogalerie ze slavnostního vyhlášení Kaplicky Internship 2016

Tisková zpráva, 21. 10. 2016: Historicky druhou držitelkou Kaplicky Internship se stala Petra Ross

Avízo, 6. 10. 2016: Zaha Hadid: Work and Legacy. Debata o díle jedné z nejvýraznějších postav světové architektury

Tisková zpráva, 31. 3. 2016: Soutěž pro studenty architektury. Vítěze čeká stáž ve studiu Zaha Hadid Architects v Londýně.

 

Kaplicky Internship 2015:

Video ze slavnostního vyhlášení Kaplicky Internship 2015

Fotogalerie ze slavnostního vyhlášení Kaplicky Internship 2015

Tisková zpráva, 8. 10. 2015: Historicky prvním držitelem Kaplicky Internship se stal Ondřej Michálek

Avízo, 30. 9. 2015: Špička světového designu Deyan Sudjic opět v Praze

Podmínky soutěže v roce 2017

Program je určen studentům závěrečných ročníků architektonických oborů českých vysokých škol (seznam viz níže). Účastníci zároveň musí být občany České republiky, nebo zde mít uděleno povolení k trvalému pobytu a hovořit anglicky.

 

Výběr účastníka stáže probíhá formou neanonymní soutěže. Soutěžní práce se spolu s vyplněnou přihláškou a písemnou prací na téma „Jan Kaplický a architektura“ odevzdávají k rukám zplnomocněného člena pedagogického sboru na každé z příslušných fakult (seznam kontaktních osob viz sekce Ke stažení), kde také následně probíhá předvýběr nejlepších odevzdaných prací. Z vybraných postupujících pak již celkového vítěze vybírá nezávislá porota, složená ze zástupců samotného architektonického studia a Design Museum a dvou expertů nominovaných Bakala Foundation a Nadačním Fondem Kaplicky Centre.

Přihláška Kaplicky Internship 2018

Přihlášky do Kaplicky Internship 2018 přijímáme od března do června 2018. Pro aktuální informace sledujte tento web a Facebook Bakala Foundation.

Stáhnout přihlášku

Zpracování 2017

Soutěžní práce je v prvním kole odevzdávána v libovolném odpovídajícím formátu, v případě postupu do druhého výběrového kola však musí obsahovat nebo být doplněna o následující:

Textová část

Základní informace a stručná charakteristika díla, včetně zdůvodnění výběru místa a vlastního koncepčního řešení, v maximálním rozsahu 2400 znaků včetně mezer, v českém a ve stejném rozsahu v anglickém jazyce.

 

Stručná anotace díla (zkrácený text charakteristiky díla) pro elektronický katalog soutěže a pro prezentaci práce na webových stránkách organizátorů v maximálním rozsahu 1000 znaků včetně mezer, v českém a ve stejném rozsahu v anglickém jazyce.

Grafická část

1 panel v grafickém uspořádání dle nadefinovaného vzoru ve formátu tiskového PDF, B1, s dodrženým formátem CMYK.

 

4-6 ks fotografií či perspektiv (včetně fotografií nebo perspektiv použitých na panelu) s poměrem stran 16:9 – šířka:výška, min. rozlišení 1890x1063px, tedy 16×9 cm při rozlišení 300 DPI, ve formátu TIF nebo JPG v tiskové kvalitě, očíslovaných dle pořadí důležitosti pro zveřejnění v elektronickém katalogu soutěže, na webu soutěže a pro případnou prezentaci díla mediálními partnery soutěže. Veškerá technická dokumentace musí mít uvedena měřítka.

 

Svou soutěžní práci spolu s vyplněnou a podepsanou přihláškou a písemnou prací na téma „Jan Kaplický a architektura“ prosím odevzdejte kontaktní osobě na fakultě, kde studujete.

Často kladené otázky

Jak se dozvím, že má práce postoupila do dalšího kola?

Seznam prací postupujících do finálového kola bude zveřejněn na těchto webových stránkách. Všichni finalisté budou také vyrozuměni emailem.

Bude program Kaplický Internship realizován každý rok?

Ano, nadace Bakala Foundation má v plánu pokračovat v programu Kaplický Internship i v dalších letech. Architektonické studio, ve kterém vítěz soutěže absolvuje stáž, se každý rok mění.

Ve kterých měsících bude stáž probíhat?

Konkrétní data začátku a konce stáže závisí na dohodě mezi architektonickým studiem a samotným stážistou, budeme se snažit vyjít vstříc oběma stranám.