The 4th Annual Bakala Foundation Scholars and Alumni Meeting

Přes padesát stipendistů a stipendistek Bakala Foundation se první pondělí roku 2016 sešlo ve vile Grébovka na pravidelném výročním srazu. Během odpoledne je čekal nabitý program, během nějž se mohli zúčastnit přednášky Jana Vevery na téma „Burnout syndrome, acute and chronic stress and mechanisms to tackle them či panelové diskuse s Pepperem de Callierem, Josefem Musilem, Petrem Svobodou a Radkem Špicarem na téma Got a job? Employment perspectives following completetion of your studies“. „Tato setkání jsou pro nás studenty velmi přínosná. Představují možnost rozšíření profesních obzorů skrze setkání s inspirativními lidmi. Přestože na různých místech po celém světě studujeme velmi rozličné obory, dnes již tradiční výroční setkání nám umožňují mezi nimi najít průniky, o jejichž existenci je užitečné do budoucna vědět. V neposlední řadě jsou setkání také příležitostí pro prohloubení přátelských vztahů, které mezi sebou máme.“, komentuje každoroční srazy stipendistů Ján Michalčák, moderátor panelové debaty, student University College London a stipendista Bakala Foundation.