Česko.Digital a Bakala Foundation uzavírají partnerství pro akceleraci neziskových projektů zaměřených na digitální vzdělávání a péči o duševní zdraví

Stáhnout zprávu jako

Eva Pavlíková, CEO Česko.Digital, a Václav Pecha, ředitel nadace Bakala Foundation podepisují smlouvu o partnerství

Praha, 12. dubna 2021 – Komunita expertních dobrovolníků Česko.Digital uzavřela partnerství s rodinnou nadací Bakala Foundation. Získaná podpora ve výši 4 milionů korun míří na rozvoj neziskové organizace Česko.Digital a projektů, v nichž se cíle a aktivity partnerů prolínají. Jedním z podpořených projektů je „Učíme online“ zaměřený na digitalizaci českého školství, v němž oba partneři spatřují významný potenciál pro rozvoj české společnosti. Druhým z projektů je „Střecha duševního zdraví“, zaměřující se na problematiku duševního zdraví dětí, jež s tématem vzdělanosti, osvěty a digitalizace úzce souvisí.

Současná pandemie vedla prakticky přes noc u řady odvětví k tolik potřebné a vzhledem
k okolnostem nezbytné digitální transformaci. Ta se dotýká rovněž českého školství
a vzdělávání obecně. Školy na všech stupních začaly aktivně hledat inovativní a efektivní řešení pro zavedení a aplikaci online výuky. Narážejí však na „digitální propast“
v domácnostech, jejímž důsledkem je prohlubující se nerovnost v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

„Dnešní bezprecedentní situaci lze vnímat jako překážku, nebo jako katalyzátor. Neměli bychom plýtvat prostředky na opětovné budování společnosti známé z minulosti, ale investovat do její transformace pro budoucnost. Digitalizace je nepochybně klíčovou cestou, jak restartovat českou ekonomiku i společnost a posunout je na pokročilejší úroveň,“ vysvětluje důvody partnerství s Česko.Digital zakladatel nadace Zdeněk Bakala.

Česko.Digital vzniklo v květnu 2019 s cílem pomoci s digitalizací projektů neziskových organizací a veřejné správy. Projekt „Učíme online“, do kterého se zapojilo přes 8 tisíc učitelů, pomohl více než 600 školám se zprovozněním technologií k online výuce, i potřebným rodinám, školám i dětským domovům, do kterých bylo věnováno přes 2 000 počítačů. „V roce 2021 chceme nabídnout rozšíření online vzdělávání na všechny typy škol a zaměřit se na dlouhodobé využívání zavedených technologií. Také chceme pomoci prohloubit současnou úroveň digitální kompetence. Naším dalším cílem je předání získaného know-how a jeho systémové zakotvení ve struktuře MŠMT nebo jiných programech českého vzdělávacího systému,“ říká Eva Pavlíková, CEO Česko.Digital. „Partnerství s Bakala Foundation nám pomůže plně rozvinout potenciál aktivit v rámci Česko.Digital, ať už jde o samotnou práci s komunitou expertních dobrovolníků, nebo realizaci a dosažení cílů obou uvedených projektů,“ doplňuje Pavlíková.

„Uplynulý rok ve znamení online výuky bezpochyby urychlil proces digitalizace českého školství. Byla by však chyba se domnívat, že s aktuálním návratem dětí do škol přestává digitalizace být zásadním tématem,“ říká Václav Pecha, ředitel nadace Bakala Foundation. „Digitalizace školství – to není jen online výuka. Je před námi ještě dlouhá cesta k dosažení efektivního využívání digitálních nástrojů na všech úrovních českého školství. Podpora kvalitního vzdělávání je důležitým pilířem našeho působení a jsem proto velmi rád, že díky partnerství s Česko.Digital můžeme tento klíčový proces podpořit,“ vysvětluje Václav Pecha
a dodává: „Jako stejně důležité vnímáme i téma duševního zdraví dětí a mládeže, které si i s ohledem na současnou situaci zaslouží maximum pozornosti. Oba projekty navíc úzce propojuje právě digitalizace.“

Druhým z výše uvedených projektů, které nadace Bakala Foundation podpoří, je teprve se rozvíjející projekt Střecha duševního zdraví. Zaměřuje se na starší žáky 2. stupně ZŠ. Jeho cílem je vytvořit pro děti a jejich blízké jednotný webový portál, na němž najdou možnost prevence i kontakty pro včasnou pomoc při duševní nepohodě nebo složité životní situaci. Koncept projektu usiluje o propojení organizací a odborníků z různých oblastí péče o duševní zdraví. Platforma by se tak měla stát důvěrným on-line zázemím pro duševní zdraví v Česku.


Česko.Digital se věnuje proměně společnosti pomocí expertního dobrovolnictví a zapojuje odborníky do inovativních projektů z neziskové sféry. Aktuálně realizuje přes 10 projektů
z různorodých oblastí, jako je vzdělávání, zdraví, duševní péče nebo finanční gramotnost. Svými aktivitami slouží coby indikátor toho, kde je žádoucí zaměřit celospolečenskou pozornost a jaké oblasti života občanů si žádají nápravu nebo technologickou modernizaci. Partnerství s nadací Bakala Foundation pomůže díky získanému finančnímu daru akcelerovat rozvoj organizace Česko.Digital jako celku, a zároveň podpoří dva konkrétní, výše zmíněné projekty, Učíme online a Střecha duševního zdraví.

Vzdělávání, digitální transformace a rozvoj talentů jsou hodnoty, které oba partneři vnímají jako klíčové pro budoucí pozitivní vývoj Česka.

  

Kontakt pro média

Eva Zehnálková, Chief Marketing Officer Česko.Digital, eva.zehnalkova@cesko.digital,  724 541 900

Jana Eremiášová, PR & Communications Manager, Bakala Foundation, eremiasova@bakalafoundation.org,  601 593 949

O Česko.Digital

Česko.Digital je komunita IT profesionálů, kteří pro-bono pomáhají neziskovým organizacím, samosprávě i státu měnit Česko k lepšímu. Od svého založení v květnu 2019 sdružila přes 3 600 vývojářů, designérů, projektových a produktových manažerů a marketérů. Více o Česko.Digital na cesko.digital.

O Bakala Foundation

Bakala Foundation je česká rodinná nadace Zdeňka a Michaely Bakalových založená v roce 2007. Jejím cílem je dlouhodobě podporovat studenty na jejich cestě ke kvalitnímu vzdělávání a tím nejen pomáhat realizovat jejich sny, ale i zlepšovat společnost jako celek.  Díky stipendijnímu programu Scholarship již více než 170 českých studentů a studentek vystudovalo nebo studuje na předních univerzitách po celém světě. Nadace nabízí stipendia také pro středoškolské studenty, a další vzdělávací programy v oblasti podpory nezávislé žurnalistiky a moderní architektury.
Více na: www.bakalafoundation.org