Bakala Foundation znovu podpoří talentované studenty. Odstartoval osmý ročník programu Scholarship

Stáhnout zprávu jako

Praha 11. ledna 2017: Bakala Foundation dnes odstartovala další ročník atraktivního stipendijního programu Scholarship. Několika miliony korun podpoří nejtalentovanější studenty s ambicí absolvovat bakalářský či magisterský program na některé z prestižních zahraničních univerzit. Možnost získat finanční podporu na studium v zahraničí se studentům ze středních a vysokých škol otevřela již poosmé. Ti nejlepší z žadatelů v září získají stipendium, jehož výše závisí na zvolené škole a individuálních finančních možnostech. Při splnění všech podmínek nadace stipendistům garantuje podporu po celou dobu studijního programu, na který ji získali.

Spolu s podáním přihlášky musí každý z žadatelů zpracovat esej v anglickém jazyce na jedno ze tří stanovených témat. V rámci prvního tématu se studenti mohou zamyslet nad tím, co považují za nejvíc fascinující pokrok ve svém oboru zájmu za posledních 100 let. Druhou volbou je zamyšlení nad otázkou, zda může jednotlivec přispět k trvale udržitelnému rozvoji. Třetí možností je reflexe na téma právo na život a na smrt a kde jsou hranice medicíny.

Zájemci se mohou do programu přihlásit pouze elektronicky, prostřednictvím formuláře na webových stránkách nadace, kde jsou zveřejněna i letošní témata esejí. Přihlášky je možné podávat do 15. května 2017.

Budoucí stipendisté jsou vybíráni ve dvou kolech. V prvním kole posoudí odborná porota všechny přihlášky a nejlepší uchazeče pak pozve na osobní pohovory, které se budou konat v září 2017. Z těch pak vybere budoucí stipendisty. O program Scholarship je mezi studenty velký zájem, například v loňském ročníku se přihlásilo 213 uchazečů, z nichž 22 postoupilo k pohovorům před hodnotící komisi odborníků. Nejlepších 13 studentů pak získalo stipendium.

Nadace Bakala Foundation

Bakala Foundation již osmým rokem nabízí prostřednictvím programu Scholarship finanční podporu českým studentům, kteří mají vynikající výsledky a v jejichž vlastních silách není si studium financovat. Uchazečům musí být méně než 33 let. Student, který se rozhodne studovat v zahraničí, musí zpravidla kromě složení přijímací zkoušky dodat škole i informace o tom, z jakých zdrojů plánuje své studium hradit. Roční školné na nejdražších univerzitách se blíží hranici milionu korun (45-50 tis. USD). K této ceně je nutné připočíst náklady spojené s pobytem a studiem.

Díky manželům Bakalovým můžete potkat české studenty na osmnácti amerických univerzitách, jedenácti britských, dvou francouzských, dvou německých, jedné nizozemské a jedné novozélandské univerzitě. Nadace v rámci programu Scholarship podpořila v posledních 8 letech již 113 českých studentů. V tomto akademickém roce má finanční příspěvek od Bakala Foundation 47 studentů – 13 nových, kteří získali stipendium poprvé, a 34 pokračujících ve studiích z minulých let.

Z dlouhodobých statistik programu vyplývá, že o stipendia žádají mladí talentovaní lidé ze všech krajů ČR. Nejvíce z nich má zájem studovat sociální vědy a humanitní obory – 35 respektive 25 %. Přibližně pětina chce získat titul v aplikovaných vědách a každý desátý žadatel chce studovat na uměleckých školách. V posledních letech je patrný narůstající zájem zejména o studium ve Velké Británii. O stipendium do Británie loni žádalo 123 studentů; stabilně velký zájem je také o univerzity patřící do tzv. Břečťanové ligy (Ivy League). Zájemce o studium máme však i na dalších elitních univerzitách mj. v Nizozemsku, Německu, Skandinávii na Novém Zélandě nebo v Austrálii. Více o programu najdete na www.bakalafoundation.org.

Pro více informací kontaktujte, prosím, Marii Wichterlovou: wichterlova@bakalafoundation.org, tel: 601 593 949