Bakala Foundation podpoří již podeváté nadané studenty při studiu na zahraničních univerzitách

Stáhnout zprávu jako

Praha 18. ledna 2018: Bakala Foundation dnes odstartovala v pořadí již devátý ročník výjimečného stipendijního programu Scholarship. Několika miliony korun podpoří nejtalentovanější studenty, kteří chtějí studovat v bakalářském či magisterském programu na některé z prestižních zahraničních univerzit. Studentům ze středních či vysokých škol se tak otevírá možnost získat finanční podporu na studium za hranicemi České republiky. Výše finanční podpory pro nejúspěšnější účastníky výběrového řízení závisí na typu vybrané školy i na finančních možnostech samotných studentů. Při splnění všech podmínek nadace stipendistům garantuje podporu po celou dobu vybraného studijního programu. 

 

Díky manželům Bakalovým lze v současnosti potkat české studenty na sedmi amerických univerzitách, deseti britských, jedné nizozemské a jedné izraelské univerzitě. Nadace v rámci programu Scholarship podpořila v posledních devíti letech již 129 českých studentů. V tomto akademickém roce má finanční příspěvek od Bakala Foundation 43 studentů – 16 nových, kteří získali stipendium poprvé v roce 2017, a 27 pokračujících ve studiích z minulých let. Největší počet úspěšných uchazečů studuje aplikované a přírodní vědy – 52 %. Sociální vědy a humanitní obory si vybralo 44 % stipendistů. Umělecké a příbuzné odbory přitáhly 4 % úspěšných uchazečů.

 

Za každým z těchto čísel se skrývá fascinující příběh jednoho českého snu, který se díky píli, talentu a odvaze stal pro konkrétního studenta skutečností. Mezi ty, kterým nadace změnila život, tak například patří romský absolvent hry na piano z Berklee College of Music, kterého v únoru čeká koncert ve slovutné Carnegie Hall; manželé, které profesně i soukromě spojila studia vědy na Oxfordu a kteří své informaticko-matematické znalosti využívají ve výzkumu rakoviny a kardiologie; až po absolventa politických a počítačových věd z americké univerzity Yale, jehož prototyp aplikace zpracovávající fotografie ocenil sám zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg.

 

Pro studenty:

Zájemci se mohou do programu přihlásit pouze elektronicky na webu www.bakalafoundation.org. Přihlášku do studijního programu je možné podávat od dnešního dne až do 30. dubna 2018.

 

Nedílnou součástí přihlášky je také povinná esej v anglickém jazyce, kterou musí každý z žadatelů napsat na jedno ze tří stanovených témat. Otázky k zamyšlení v letošním roce zní takto: „Být, či mít?“, „Jak ovlivňují sociální bubliny, falešné zprávy (fake news) a přemíra informací naše společnosti, a jaký mají dopad na demokracii?“ nebo „Co považujete za nejvíc fascinující pokrok ve svém oboru zájmu za posledních 100 let, a jak může tento pokrok ovlivnit jeho rozvoj?“.

 

Budoucí stipendisté jsou vybíráni ve dvoukolovém výběrovém řízení. V prvním kole porota vybere ty nejlepší uchazeče, které v průběhu srpna 2018 pozve k osobním pohovorům. Ty se uskuteční v Praze v září 2018 a vzejdou z nich budoucí stipendisté. O program Scholarship je mezi studenty velký zájem; například v loňském ročníku se o stipendium ucházelo celkem 206 uchazečů, z nichž 22 postoupilo k pohovorům před hodnoticí komisi odborníků. Šanci studovat na svojí vysněné zahraniční vysoké škole nakonec v loňském roce získalo 16 nových studentů.

 

Nadace Bakala Foundation

Bakala Foundation již 9 let nabízí prostřednictvím programu Scholarship finanční podporu talentovaným českým studentům, kteří mají vynikající výsledky a nemohou si dovolit studium financovat z vlastních prostředků. Uchazečům musí být méně než 33 let. Student, který se rozhodne studovat v zahraničí, musí zpravidla kromě složení přijímací zkoušky dodat škole i informace o tom, z jakých zdrojů plánuje své studium hradit. Roční školné na nejdražších univerzitách se blíží hranici milionu korun (45-50 tis. USD). K této ceně je nutno připočíst i náklady spojené s pobytem a studiem.

 

Z dlouhodobých statistik programu také vyplývá, že o stipendia žádají mladí talentovaní lidé ze všech krajů ČR. V posledních letech je patrný narůstající zájem zejména o studium ve Velké Británii – v roce 2017 to bylo 128 uchazečů o stipendium. Stabilně velký zájem je také o univerzity patřící do Ivy League nebo Oxbridge. Další uchazeči se hlásili na studium v zemích jako Austrálie, Francie, Nizozemsko, Švýcarsko, Kanada, Izrael, Čína a skandinávské země.

 

Ilustrační fotografie v tiskové kvalitě k použití najdete zde.

Více o programu Scholarship najdete zde.

Pro více informací kontaktujte: Zuzana Masná, masna@bakalafoundation.org, +420 601 593 949