Často kladené otázky
Středoškolská stipendia ASSIST & HMC

V čem je váš program jedinečný a liší se od programů různých agentur?

Díky spolupráci se zahraničními partnery umožňujeme získání stipendia na prestižních soukromých školách v USA a ve Velké Británii. Naším cílem je, aby možnost studia na těchto školách získali i studenti z rodin s nižšími příjmy.

Vyžadujete potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů?

Ne, stačí čestné prohlášení. To znamená, že údaje o finanční situaci vyplňujete v souladu se svým svědomím, a nepředpokládá se, že podvádíte.

Co všechno se do celkového čistého příjmu rodiny zahrnuje?

Zahrnují se veškeré příjmy rodiny, kde student žije, po zdanění. Započítávají se např. i přídavky na dítě.

Proč je u Velké Británie omezen čistý příjem rodiny za rok 2020 částkou 30 000 liber?

Tento požadavek vychází ze současně platného zákona ve Velké Británii, který definuje veřejnou prospěšnost. Všechny školy, které se účastní projektu HMC, tomuto zákonu podléhají. Hlavní podmínkou, aby byl školám zachován statut nezávislé školy, je, že tyto školy přijímají určitý počet studentů, kteří pocházejí z rodin s nižším příjmem. „Charity Commission” stanovila limit 30 000 liber pro následující akademický rok.

Proč je poplatek ASSISTu tak vysoký?

Poplatek ASSISTu zahrnuje zejména náklady organizace spojené s výběrem studentů a supervizí studentů, účast na povinném setkání studentů v Bostonu a místní cestovné z Bostonu na školu.

Pokud se nebudu ucházet o sponzorované stipendium ASSIST, je šance na přijetí vyšší?

Při výběru je rozhodující talent a motivace. Naši partneři vychází z toho, že se o příspěvek na pokrytí osobních nákladů ucházejí pouze potřební, tedy ti, jejichž finanční situace nedovolí osobní náklady spojené s pobytem v USA uhradit.

Někteří studenti, kteří se ucházeli o pobyt ve Velké Británii, získali pobyt ve Švýcarsku nebo Thajsku. O jaké školy se jedná?

Jedná se o Britské mezinárodní školy Aiglon College ve Švýcarsku a Bromsgrove College v Thajsku, které jsou součástí sítě HMC. Vyučují podle stejných principů jako britské školy.

Lze prodloužit roční stipendium do USA?

Nelze, stipendium ASSIST je roční. Tato podmínka je daná a vychází ze samotného poslání programu – umožnit studentům poznat a zažít akademický rok v USA a po návratu se podělit o své poznatky se spolužáky.

Jakou potřebuji mít znalost angličtiny, abych úspěšně složil/a testy?

Předpokládá se velmi dobrá znalost angličtiny a že po nástupu na pobyt bude vaše znalost angličtiny na takové úrovni, že v ní budete moci bez problémů studovat.