Často kladené otázky
Scholarship

Podporujete studenty, kteří se na univerzity teprve hlásí či budou hlásit, nebo studenty, kteří již byli ke studiu přijati?

O finanční podporu mohou žádat jak studenti střední školy (v předmaturitním či maturitním ročníku), kteří se na zahraniční univerzitu teprve hlásí, tak studenti, kteří již vysokoškolské studium v zahraničí započali. Pokud uchazeč o stipendium uspěje již v předmaturitním ročníku, hlásí se následně na univerzitu již s příslibem stipendia.

Program, který jsem si vybral/a, trvá několik let. Mohu počítat s pomocí Bakala Foundation i do budoucna?

Poskytujeme finanční podporu po celou dobu vámi zvoleného studijního programu – ať už bakalářského nebo magisterského. Na konci každého akademického roku posoudíme vaše studijní výsledky spolu s vaší potřebou finanční podpory. Pokud si udržíte velmi dobré studijní výsledky a doložíte trvající potřebu finanční podpory, můžete se na naši podporu spolehnout po celou dobu trvání studijního programu.

Je udělení stipendia spojeno s nějakými závazky?

Naším posláním je poskytnout talentovaným a odhodlaným mladým lidem příležitost k dosažení akademických úspěchů a následně pak naplnění jejich životních cílů. Doufáme, že příjemci stipendia budou cítit odpovědnost se o své zkušenosti dělit a budou ochotni nabídnout pomocnou ruku tam, kde je to potřeba. Věříme také, že s námi naši Bakala Scholars zůstanou v kontaktu, budou s námi sdílet svou životní cestu a svým příběhem inspirovat a motivovat druhé.

Jakým způsobem obdržím částku stipendia?

Úhradu školného a ubytování provádíme přímo na účet univerzity či ubytovatele v požadovaném termínu. Částka na životní náklady (pokud je Vám rovněž přislíbena), je převedena přímo na váš účet.

Jaká je výše stipendia a kdy se dozvím přesnou částku finanční podpory?

Výše stipendia je určena na základě potřeb a možností každého jednotlivého studenta a jeho rodiny. Jeho výši se student dozví po vyhlášení finálních výsledků v červnu.

Pokrývá stipendium od Bakala Foundation veškeré náklady spojené se studijním programem nebo musím spoléhat na další zdroje financování?

Odpověď záleží na vaší konkrétní finanční situaci a nákladech vámi vybraného studijního programu. Naším cílem je především zmírnit finanční zátěž rodiny spojenou se studiem v zahraničí; podpora je proto udělována na základě potřeb a finančních možností každého jednotlivého studenta. V rámci výběrového řízení detailně zkoumáme finanční možnosti studenta a jeho rodiny a společně sestavujeme rozpočet pro studium v zahraničí. Většina studentů své studium spolufinancuje, a to například stipendiem přímo od univerzity, využitím rodinných úspor, půjčkou, vlastními zdroji apod.

Kdo tvoří výběrovou komisi?

Výběrovou komisi tvoří celá řada zajímavých osobností z oblasti vzdělávání, vědy, průmyslu a dalších oborů, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. V komisi rovněž zasednou lidé úzce spojeni s nadací.

V jakém jazyce bude pohovor probíhat?

Vzhledem k mezinárodnímu složení výběrové komise bude pohovor veden v anglickém jazyce.

Co mám očekávat od pohovoru?

Celý pohovor trvá přibližně dvacet minut. Po krátkém představení se vás členové poroty budou ptát na různé otázky v návaznosti na vaši přihlášku. Porota se vás bude snažit co nejlépe poznat – bude se zajímat o to, jakým způsobem přemýšlíte, jak formulujete své myšlenky a jakou máte představu své budoucí akademické cesty.