Průběh a termíny výběrového řízení
– ročník 2023/ 2024

Přihláška a její součásti

Přihlášku vyplňte online a nahrajte do přihlašovacího portálu požadované dokumenty.  K postupu k jazykovým testům je do 1. prosince 2022 třeba učinit následující:

  1. Vyplnit a odevzdat online přihlášku včetně odpovědí na esejové otázky, u kterých je třeba dodržet určený počet slov.
  2. Zaplatit administrativní poplatek
  3. V případě, že se ucházíte o plné stipendium ASSIST, je třeba vyplnit dokument Application for a Sponsorship
  4. Doručit tři doporučení učitelů: doporučení učitele matematiky, angličtiny a třídního učitele. 
  5. Odevzdat sken posledního vysvědčení a jeho anglický překlad.
  6. Nahrát do přihlašovacího portálu pasovou fotku a fotografie z volného času

Více informací k jednotlivým krokům je podrobněji popsáno níže. 


1. Online přihláška

Založte si účet v přihlašovacím portálu a  vyplňte přihlášku online prostřednictvím elektronického formuláře. Před samotným vyplňováním přihlášky si doporučujeme důkladně pročíst všechny informace a podrobné instrukce k vyplnění online přihlášky. Po vyplnění přihlášky a uhrazení administrativního poplatku se Vám zobrazí seznam dalších dokumentů a součástí přihlášky, které je třeba odevzdat do 1. prosince 2022. K tomuto seznamu se také dostanete kliknutím na “Continue enrollment process” po přihlášení do Vašeho účtu.


2. Administrativní poplatek

Po vyplnění přihlášky se vám zobrazí platební brána, přes kterou můžete uhradit administrativní poplatek. Bez zaplacení poplatku přihláška nelze odevzdat.

Pokud odevzdáte elektronickou přihlášku do 1. listopadu 2022, administrativní poplatek bude snížen na 20 dolarů

Pokud přihlášku odevzdáte mezi 2. listopadem a 1. prosincem 2022, administrativní poplatek činí 40 dolarů. 

 

3. Žádost o finanční podporu

Pokud se ucházíte o program ASSIST v USA (Full Scholarship), je třeba vyplnit dokument Application for a Sponsorship i v případě, že o finanční podporu nežádáte. Pokud získáte stipendium a budete se ucházet o finanční podporu, budete požádáni ještě o vyplnění Family Financial Declaration Form.

Pokud se ucházíte o program HMC ve Velké Británii (plné či snížené stipendium),  v případě postupu k pohovorům bude třeba vyplnit prohlášení o příjmech (viz formulář Parental Income and Assets Declaration).


4. Doporučení od učitelů

Požádejte třídního učitele, učitele angličtiny a učitele matematiky o doporučení v angličtině.  Ve svém přihlašovacím portálu v “checklistu” zadejte do příslušných políček jména a emaily učitelů, kteří Vám budou psát doporučení. Následně učitelům přijdou emailem instrukce k vyplnění doporučení. Jakmile doporučení odešlou, zobrazí se u příslušné položky v checklistu zelená fajfka.

Pokud jeden vyučující je současně třídní i učitel matematiky či angličtiny, vyžádejte si prosím třetí doporučení buď od ředitele školy, jeho zástupce, studentského poradce, nebo jiného učitele, který Vás dobře zná.

V případě, že jste v prvním ročníku na nové škole, a vaši současní učitelé vás dostatečně neznají, je možné požádat o doporučení učitele z předchozí školy.

Doporučení mohou učitelé také stáhnout v pdf do počítače a vyplněná a podepsaná zaslat na jirelova@bakalafoundation.org nebo poštou na adresu nadace (Bakala Foundation, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1) v zapečetěné obálce s doručením nejpozději do 1. prosince 2022. Formuláře ke stažení: doporučení třídního učiteledoporučení učitele angličtiny, doporučení učitele matematiky.

Všechna tři doporučení je třeba dodat nejpozději do 1. prosince 2022.


5. Vysvědčení

Naskenované poslední vysvědčení a jeho anglický překlad (nevyžaduje se notářské ověření) nahrajte do příslušné kolonky (transcript upload) nejpozději do 1. prosince 2022. K překladu můžete použít tento formulář. Dokumenty je třeba sloučit do jednoho pdf.

6. Fotografie

Součástí přihlášky je i pasová fotografie a několik fotek z volnočasových aktivit, s rodinou a přáteli. Fotografie nahrajete do příslušné kolonky ve Vašem účtu v přihlašovacím portálu.

Jazykové testy

Po uzávěrce přihlášek uchazeči obdrží instrukce a přístupový kód ke složení testu, který pak mohou kdykoli vyplnit, nejpozději však do data uvedeného v emailu s instrukcemi.

Jedná se o jazykový test Duolingo, který ověřuje úroveň porozumění mluvenému slovu a úroveň znalosti gramatiky. Test je založen na principu výběru správné odpovědi a trvá cca 60 minut. Získání minimálního počtu 110 bodů je jedním z kritérií k postupu k pohovorům. Více informací o testu naleznete zde: https://englishtest.duolingo.com/applicants.


Výsledky

O výsledcích testů a případném postupu k pohovorům budou uchazeči vyrozuměni emailem.

Doplňkové dokumenty

V případě postupu k pohovorům bude od uchazečů vyžadováno vyplnění několika dalších dokumentů. V případě, že mezi preference uvedete program HMC, je třeba vyplnit následující:

Před výběrem předmětů doporučujeme důkladně prostudovat následující dokument: Choosing subjects to study in the UK Sixth Form

Pokud mezi preferencemi uvedete stipendium ASSIST, je třeba v přihlašovacím portálu vyplnit Family Financial Declaration Form.

Esej

Před samotnými pohovory absolvují všichni vybraní uchazeči psaní eseje na zadané téma bez přípravy v sídle nadace. Bližší informace a termín obdrží všichni uchazeči vybraní k pohovorům na začátku ledna.


Pohovory

Studenti vybraní na základě přihlášky a výsledků jazykového testu budou pozváni k online pohovoru se zástupci partnerských organizací.

Termín konání pohovorů: leden-únor 2023

Vybraný počet studentů k pohovorům je finální a neurčují se náhradníci. Termín konání pohovorů je pouze jeden, náhradní termíny se nevypisují.


Výsledky pohovorů

Studenti, kterým na základě pohovorů bude nabídnuto stipendium, budou kontaktováni v průběhu března, aby potvrdili svůj zájem. Konečný výběr studentů a jejich umístění na konkrétní školy je zcela v kompetenci zahraničních partnerů a nadace Bakala Foundation.

Většinou jsou stanoveni náhradníci do každé země. Jejich umístění závisí zejména na finančních možnostech škol, zda mohou udělit stipendium nad sjednaný počet. Náhradníkovi může být také nabídnuto místo v případě, že někdo, kdo byl na studijní pobyt vybrán, nabídku nepřijme.