Průběh a termíny výběrového řízení
– ročník 2022/ 2023

Přihláška a její součásti

Přihlášku vyplňte online a emailem zašlete požadované dokumenty. Přihláška obsahuje údaje o uchazeči a esej na zadané téma. Součástí je i kopie posledního vysvědčení a jeho překlad do angličtiny (není třeba notářsky ověřovat) a také doporučení od učitelů angličtiny, matematiky a třídního učitele v angličtině.


1. Online přihláška

Přihlášku vyplňte online prostřednictvím elektronického formuláře. Emailem obdržíte vyplněnou přihlášku v pdf.

Podrobné instrukce k vyplnění online přihlášky


2. Žádost o finanční podporu

Pokud se ucházíte o program ASSIST v USA (Full Scholarship), pečlivě přečtěte a vyberte podle vaší finanční situace jednu ze dvou možností ve formuláři Application for a Sponsorship. Pokud získáte stipendium a budete se ucházet o finanční podporu, budete požádáni ještě o vyplnění Family Financial Declaration Form.

Pokud se ucházíte o program HMC ve Velké Británii (plné či snížené stipendium),  v případě postupu k pohovorům bude třeba vyplnit prohlášení o příjmech (viz formulář Parental Income and Assets Declaration).


3. Doporučení od učitelů

Požádejte třídního učitele, učitele angličtiny a učitele matematiky o doporučení v angličtině prostřednictvím online formuláře. Zde vyplníte jména a emaily vyučujících, kteří vám budou doporučení psát. Následně učitelům přijde emailem odkaz na formulář a instrukce k vyplnění doporučení. Jakmile formulář vyplní a odešlou, přijde vám emailem potvrzení, že doporučení od příslušného učitele bylo odesláno. Vašemu učiteli přijde emailem pdf verze jejich doporučení.

Pokud jeden vyučující je současně třídní i učitel matematiky či angličtiny, doporučuje se vyžádat třetí doporučení buď od ředitele školy, jeho zástupce, nebo studentského poradce. Doporučení musí být v zapečetěné obálce.

V případě, že jste v prvním ročníku na nové škole, a vaši současní učitelé vás dostatečně neznají, je možné poslat navíc poslat i doporučení učitelů z předchozí školy. Jejich jména a emailové adresy vyplňte do k tomu určených polí ve formuláři.  

Doporučení mohou učitelé také stáhnout do počítače a vyplněná zaslat jako pdf na spencer@assistscholars.org nebo poštou na adresu nadace (Bakala Foundation, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1) v zapečetěné obálce s doručením nejpozději do 1. prosince 2021.

Všechna tři doporučení je třeba dodat nejpozději do 1. prosince 2021.


4. Vysvědčení

Naskenované poslední vysvědčení a jeho anglický překlad (nevyžaduje se notářské ověření) zašlete emailem na adresu jirelova@bakalafoundation.org nejpozději do data odevzdání přihlášky. K překladu můžete použít tento formulář. Pro splnění podmínek pro snížený administrativní poplatek je třeba vysvědčení a překlad zaslat nejpozději do 1. listopadu 2021.


5. Administrativní poplatek

Zaplaťte administrativní poplatek prostřednictvím PayPal.

Pokud odevzdáte elektronickou přihlášku, a emailem doručíte naskenované vysvědčení a jeho překlad do 1. listopadu 2021, administrativní poplatek bude snížen na 20 dolarů. Doklad o zaplacení pošlete emailem na jirelova@bakalafoundation.org. Ke splnění podmínek pro snížený administrativní poplatek není třeba do 1. listopadu dodat doporučení učitelů: stačí je dodat do 1. prosince. 

Pokud přihlášku a další požadované dokumenty odevzdáte mezi 2. listopadem a 1. prosincem 2021, administrativní poplatek činí 40 dolarů. 

Jazykové testy

Po uzávěrce přihlášek uchazeči obdrží instrukce a přístupový kód ke složení testu, který pak mohou kdykoli vyplnit, nejpozději však do data uvedeného v emailu s instrukcemi.

Jedná se o jazykový test Duolingo, který ověřuje úroveň porozumění mluvenému slovu a úroveň znalosti gramatiky. Test je založen na principu výběru správné odpovědi a trvá cca 60 minut. Získání minimálního počtu 110 bodů je jedním z kritérií k postupu k pohovorům. Více informací o testu naleznete zde: https://englishtest.duolingo.com/applicants.


Výsledky

O výsledcích testů a případném postupu k pohovorům budou uchazeči vyrozuměni emailem.

Doplňkové dokumenty

V případě postupu k pohovorům bude od uchazečů vyžadováno vyplnění několika dalších dokumentů. V případě, že mezi preference uvedete program HMC, je třeba vyplnit následující:

Před výběrem předmětů doporučujeme důkladně prostudovat následující dokument: Choosing subjects to study in the UK Sixth Form

Pokud mezi preferencemi uvedete stipendium ASSIST, je třeba vyplnit Family Financial Declaration Form.

Esej

Před samotnými pohovory absolvují všichni vybraní uchazeči psaní eseje na zadané téma bez přípravy v sídle nadace. Bližší informace a termín obdrží všichni uchazeči vybraní k pohovorům na začátku ledna.


Pohovory

Studenti vybraní na základě přihlášky a výsledků jazykového testu budou pozváni k online pohovoru se zástupci partnerských organizací.

Termín konání pohovorů: leden 2022

Vybraný počet studentů k pohovorům je finální a neurčují se náhradníci. Termín konání pohovorů je pouze jeden, náhradní termíny se nevypisují.


Výsledky pohovorů

Studenti, kterým na základě pohovorů bude nabídnuto stipendium, budou kontaktováni v průběhu března, aby potvrdili svůj zájem. Konečný výběr studentů a jejich umístění na konkrétní školy je zcela v kompetenci zahraničních partnerů a nadace Bakala Foundation.

Většinou jsou stanoveni náhradníci do každé země. Jejich umístění závisí zejména na finančních možnostech škol, zda mohou udělit stipendium nad sjednaný počet. Náhradníkovi může být také nabídnuto místo v případě, že někdo, kdo byl na studijní pobyt vybrán, nabídku nepřijme.