Průběh a termíny výběrového řízení
– ročník 2021/ 2022 již uzavřen

Přihláška a její součásti

Přihlášku vyplňte online a na adresu nadace zašlete požadované dokumenty. Přihláška obsahuje údaje o uchazeči a esej na zadané téma. Součástí je i kopie posledního vysvědčení a jeho překlad do angličtiny (není třeba notářsky ověřovat) a také doporučení od učitelů angličtiny, matematiky a třídního učitele v angličtině.

POZOR: JIŽ NENÍ MOŽNO PŘIHLÁSIT SE DO ROČNÍKU 2021/ 2022 ! DALŠÍ ROČNÍK OPĚT OTEVŘEME NA PODZIM 2021.


1. Online přihláška

Přihlášku vyplňte online a vytiskněte její pdf verzi, která vám po odevzdání přijde e-mailem.

Podrobné instrukce k vyplnění online přihlášky


2. Žádost o finanční podporu

Pokud se ucházíte o program ASSIST v USA (Full Scholarship), pečlivě přečtěte a vyberte podle vaší finanční situace jednu ze dvou možností ve formuláři Application for a Sponsorship. Pokud získáte stipendium a budete se ucházet o finanční podporu, budete požádáni ještě o vyplnění Family Financial Declaration Form.

Pokud se ucházíte o program HMC ve Velké Británii (plné či snížené stipendium), vyplňte prohlášení o příjmech (viz formulář Parental Income and Assets Declaration).


3. Doporučení od učitelů

Požádejte třídního učitele, učitele angličtiny a učitele matematiky o doporučení v angličtině na předepsaných formulářích. Pokud jeden vyučující je současně třídní i učitel matematiky či angličtiny, doporučuje se vyžádat třetí doporučení buď od ředitele školy, jeho zástupce, nebo studentského poradce. Doporučení musí být v zapečetěné obálce.


4. Vysvědčení

Přeložte do angličtiny poslední školní vysvědčení (nevyžaduje se notářské ověření).

Přeložte názvy předmětů a známky (výborně = A+, chvalitebně = A, dobře = B, dostatečně = C).


5. Administrativní poplatek

Zaplaťte administrativní poplatek 40 dolarů prostřednictvím PayPal.


6. Doručení dokumentů na adresu nadace

Na adresu nadace doručte do 10. prosince 2020 následující dokumenty:

  • vytištěnou přihlášku na předepsaném formuláři (po vyplnění online formuláře vám dorazí v pdf formátu prostřednictvím e-mailu),
  • pro program HMC ve Velké Británii: prohlášení o příjmech (viz formulář Parental Income and Assets Declaration) pouze v případě zájmu a splnění podmínek pro získání stipendia HMC,
  • pro program ASSIST v USA: Application for a Sponsorship pouze v případě zájmu a splnění podmínek pro získání stipendia ASSIST,
  • kopii dokladu o zaplacení administrativního poplatku – stačí vytištěný snímek obrazovky,
  • doporučení učitele angličtiny na předepsaném formuláři (v zapečetěné obálce),
  • doporučení učitele matematiky na předepsaném formuláři (v zapečetěné obálce),
  • doporučení třídního učitele na předepsaném formuláři (v zapečetěné obálce),
  • kopii posledního školního vysvědčení a jeho anglický překlad (nevyžaduje se notářské ověření) .

Adresa nadace:
Bakala Foundation, Program ASSIST & HMC, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1

 

Jazykové testy

Po odevzdání přihlášky uchazeči obdrží instrukce a přístupový kód ke složení testu, který pak mohou kdykoli vyplnit, nejpozději však do 22. prosince 2020.

Jedná se o jazykový test Duolingo, který ověřuje úroveň porozumění mluvenému slovu a úroveň znalosti gramatiky. Test je založen na principu výběru správné odpovědi a trvá cca 60 minut. Do dalšího kola postupují studenti s nejvyšším počtem bodů. Více informací o testu naleznete zde: https://englishtest.duolingo.com/applicants.


Jak na psaní testu

Po obdržení kódu ke složení testu jděte na stránku https://englishtest.duolingo.com/applicants a vyberte:
Take a Test → Create an Account → Buy Now → Apply Coupon → Enter Coupon Code – zde zadejte kód testu.

Než se pustíte do psaní testu, doporučujeme přečíst si tipy přímo od společnosti Duolingo.


Výsledky testu

Seznam studentů pozvaných na online pohovory, včetně termínu a času pohovorů a podrobných instrukcí, bude zveřejněn na těchto stránkách na začátku ledna 2021. Úspěšní uchazeči dostanou pozvánku na pohovor emailem.


Pohovory

Studenti vybraní na základě přihlášky a výsledků jazykového testu budou pozváni k online pohovoru se zástupci partnerských organizací.

Termín konání pohovorů:

14. – 15. ledna 2021 – pohovory s uchazeči o stipendium ASSIST

17. – 18. ledna 2021 – pohovory s uchazeči o stipendium HMC

Student je zván pouze na jeden pohovor dle vybrané země. Výběr země uvedený v přihlášce je závazný. Vybraný počet studentů k pohovorům je finální a neurčují se náhradníci. Termín konání pohovorů je pouze jeden, náhradní termíny se nevypisují.


Výsledky pohovorů

Studenti, kterým na základě pohovorů bude nabídnuto stipendium, budou telefonicky kontaktováni v průběhu března, aby potvrdili svůj zájem. Konečný výběr studentů a jejich umístění na konkrétní školy je zcela v kompetenci zahraničních partnerů a nadace Bakala Foundation.

Většinou jsou stanoveni dva náhradníci do každé země. Jejich umístění závisí zejména na finančních možnostech škol, zda mohou udělit stipendium nad sjednaný počet. Náhradníkovi může být také nabídnuto místo v případě, že někdo, kdo byl na studijní pobyt vybrán, nabídku nepřijme.