Studium v USA

Kritéria pro přihlášení do programu ASSIST v roce 2023/2024

 • Státní občanství nebo trvalý pobyt v ČR,
 • v době vyplnění přihlášky studium v 1. nebo 2. ročníku střední školy* (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník),
 • datum narození v období od 1. 7. 2005 do 1. 7. 2008,
 • velmi dobré studijní výsledky,
 • dobrý zdravotní stav,
 • dostatečná znalost angličtiny pro studium v zahraničí,
 • případné předchozí studium na zahraniční základní nebo střední škole s angličtinou jako vyučovacím jazykem nepřesáhlo délku 6 měsíců.

* výjimečně je stipendium udělováno i studentům 9. třídy ZŠ a 3. ročníku SŠ (nebo ekvivalentního ročníku víceletých gymnázií). Studenti 3. ročníků SŠ jsou umístěni do tzv. post graduate ročníku (pomaturitního ročníku, který studenty připravuje na univerzitní studium), který nabízí jen malý počet vybraných škol.

 

Náklady spojené se studiem v USA


Full Scholarship

Školné, ubytování a stravování je plně hrazeno ze stipendia.


Rodina studenta hradí následující:

 • poplatek partnerské organizaci ASSIST 8 500 dolarů
  (zahrnuje zejména náklady související s procesem výběrového řízení, umístění studentů, supervize během pobytu, dále zahrnuje náklady spojené s účastí na povinné informativní schůzce v Bostonu, která probíhá na začátku pobytu, a cestovní náklady z Bostonu do školy),
 • vízum: 200 dolarů (SEVIS poplatek) + 160 dolarů (poplatek za vízum),
 • osobní náklady:
  • mezinárodní letenka: cca 30 000–35 000 korun,
  • pojištění: cca 1 400 dolarů,
  • osobní náklady: min. 1 800 dolarů.
   Podrobnější rozpis poplatků, které mohou vyžadovat školy najdete v tomto dokumentu.

V přepočtu se celkové náklady v případě plného nesponzorovaného stipendia pohybují kolem 330 tis. korun.


Možnost sponzorovaného stipendia

V případě, že finanční situace rodiny neumožní pokrýt osobní náklady studenta, je nutno v přihlašovacím portálu v dokumentu Application for a Sponsorship označit, že se student uchází o sponzorované stipendium. V případě postupu k pohovorům je pak třeba vyplnit Family Financial Declaration Form. V tomto případě se ucházíte o tzv. „sponzorované“ stipendium a rodina studenta pak nehradí osobní náklady (letenka, pojištění a kapesné), hradí jen náklady spojené s vízem a poplatek ASSISTu. Náklady se pak pohybují kolem 220 tis. korun.

 

Partial Scholarship

Partial Scholarship znamená, že škola odpustí pouze část poplatku. Pro rok 2023/2024 je třeba počítat s tím, že kromě výše uvedených „non-tuition“ nákladů zaplatíte poplatek ASSISTu ve výši 34 750 dolarů. Tohoto stipendia v rámci programu nevyužil dosud žádný český student.

 

Přehled nákladů pro jednotlivá stipendia

Přehled předpokládaných nákladů v Kč v kurzu 25 Kč/USD uvádí následující tabulka:

Davis International Scholars 

Nabízí dvou až tříleté stipendium na jedné ze šesti pilotních škol sítě ASSIST určené studentům 9. ročníku základních škol a 1. ročníku střední školy. Studium je ukončeno závěrečnou maturitní zkouškou. Pokud student bude pokračovat ve studiu na americké univerzitě, má možnost získat po dobu dalších čtyř let každoročně podporu ve výši 25 000 dolarů.

O stipendium se mohou ucházet studenti, kteří splňují výše uvedené podmínky pro roční pobyt v USA. Zástupci ASSISTu na základě pohovorů doporučují studenty, které vyhodnotí jako vhodné kandidáty na získání tohoto mimořádného stipendia. Pokud je student akceptován danou školou a stipendium získá, veškerá další komunikace probíhá již mezi školou a studentem. ASSIST je tedy garantem kvalitního doporučení a výběru. Jedná se o velmi prestižní stipendium, které z ČR získalo dosud šest studentů.

Tento program je přednostně nabízen studentům z rodin s nižším příjmem. Vzhledem k tomu, že počet nabízených míst je velmi limitovaný, doporučujeme studentům ucházet se i o další stipendia.