Studium ve Velké Británii

Kritéria pro přihlášení do programu HMC v roce 2023/2024

 • Státní občanství v ČR,
 • v době vyplnění přihlášky studium v 1. nebo 2. ročníku střední školy (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník),
 • datum narození v období od 1. 2. 2006 do 1. 9. 2007,
 • velmi dobré studijní výsledky,
 • dobrý zdravotní stav,
 • dostatečná znalost angličtiny pro studium v zahraničí,
 • případné předchozí studium na zahraniční základní nebo střední škole s angličtinou jako vyučovacím jazykem nepřesáhlo délku 6 měsíců,
 • předpokládaný čistý příjem rodiny za rok 2022 nepřekročí 30 000 liber (pokud příjmy rodiny tuto částku překračují, ale nepřevyšují částku 80 000 liber, student se může ucházet o snížené školné, viz níže).

 

Náklady spojené se studiem ve Velké Británii

Školné, ubytování a stravování je plně hrazeno ze stipendia.


Rodina studenta hradí následující:

 • poplatek partnerské organizaci HMC: 1 250 liber
  (zahrnuje náklady spojené s výběrovým řízením, umístěním do škol a supervizí během pobytu),
 • cestovní náklady (letenka Praha – Velká Británie, dle umístění školy): cca 3 500 korun,
 • poplatek za vízum: 363 liber,
 • povinné pojištění (healthcare surcharge): 1 175 liber,
 • poplatek za zákonného zástupce v Británii (guardianship) – školy zapojené do programu požadují, aby studenti měli v Británii zákonného zástupce. Pokud nemáte v Británii příbuzné, lze si najmout zástupce přes agenturu. Cena se pohybuje mezi 1 000 a 2 000 liber za rok.


Snížené školné (Reduced Fee)

O snížené školné se mohou ucházet studenti, kteří splňují výše uvedená kritéria a čistý roční příjem rodičů (resp. rodiny, ve které student žije) je vyšší než 30 000 liber a nižší než 80 000 liber. Studenti, kteří na základě pohovorů získají doporučení HMC, se budou moci ucházet o snížení školného na některé ze škol, které jsou členy HMC. Výše školného je zcela v kompetenci jednotlivých škol a jednání je pak vedeno přímo mezi konkrétní školou a rodinou studenta. Automaticky to však neznamená, že student, který získal doporučení, získá i stipendium. Znovu prochází výběrovým procesem, který vede škola.

Částka sníženého školného se dá stanovit pouze orientačně. Záleží jednak na výši školného, kterou konkrétní škola má (roční školné se pohybuje mezi 15 000 a 35 000 liber), a dále záleží na tom, kolik procent školného poskytne škola. Na základě zkušeností z minulých let školy poskytly redukované školné ve výši 20–25 % plného školného, takže finální částka se pohybovala mezi 6 000 a 11 000 liber. Vedle školného je třeba počítat i s dalšími životními náklady. Jejich výše záleží na podmínkách dané školy a pohybuje se mezi 300 tis. a 500 tis. korun za rok.