Viktorie Nováková

Už na gymnáziu jsem vyjížděla do zahraničí jako dobrovolník. Výměnou za svůj volný čas strávených prací pro různé komunity jsem si vždy odnesla nenahraditelnou zkušenost s jazyky a jinými kulturami. To mě inspirovalo k tomu zaměřit se na regionální studia, v mém případě studia Blízkého východu. Během mého pobytu na Západočeské univerzitě jsem se věnovala převážně studiu arabštiny, podpořenou dvěma měsíčními jazykovými kurzy v Maroku a Egyptě.

Po absolvování bakalářského studia jsem se vydala na Blízký východ, abych mohla své znalosti prověřit v praxi. Strávila jsem dva měsíce v Jordánsku na české ambasádě v Ammánu a pět měsíců v libanonských uprchlických táborech. Jako dobrovolník v belgické nevládní humanitární organizaci jsem učila angličtinu a poskytovala psychosociální pomoc syrským ženám a dětem, kteří v různých provizorních obydlích tráví v některých případech už sedmý rok.

I když jsem během své služby cítila, že jsem ve správný moment na správném místě, věděla jsem, že tohle nestačí a je potřeba se zaměřit na širší kontext. V současnosti studuji magisterský program International Security na Paris School of International Affairs univerzity SciencesPo, kde se zaměřuji na Blízký východ a migrace, pokračuji ve studiu arabštiny a učím se francouzsky. I díky mým zkušenostem z terénu jsem silně motivovaná k tomu prozkoumat příčiny a mechanismy konfliktů a pochopit, jaké kroky má mezinárodní společnost učinit k tomu, aby se lidé nenacházeli na hranicích humanitární krize, když jsou z různých důvodů nuceni opustit své domovy. V Paříži pokračuji v dobrovolnické práci a distribuuji materiální pomoc uprchlíkům a žadatelům o azyl žijících na ulicích pařížských předměstí.