Tereza Kačerová

Jmenuji se Tereza Kačerová a v současné, době studuji poslední ročník pražského gymnázia Nad Štolou.

Již v raném věku jsem se začala zajímat o přírodní vědy, zejména pak o chemii. Tento zájem ve mně pravděpodobně probudili rodiče, kteří jsou oba profesoři chemie zabývající se převážně biochemickým a medicinálním výzkumem.

Ve škole jsem vždy obdivovala starší spolužáky, kteří se účastnili nejrůznějších univerzitních odborných programů. Díky této inspiraci jsem se nakonec také rozhodla začlenit do týmu akademických pracovníků. Jako součást tohoto týmu jsem měla možnost zapojit se do výzkumu zaměřeného na molekulární diagnostiku plicních onemocnění. Během svého působení jsem se podílela na vývoji nové analytické metody umožňující efektivnější diferenciaci plicních onemocnění a na konstrukci bio-čipu pro rychlou a přesnou diagnostiku. S těmito vědeckými výsledky jsem se pak zúčastnila mnoha studentských soutěží, zejména Středoškolské odborné činnosti 2016, kdy jsem se s prací Obtížně léčitelné astma umístila na prvním místě v celostátním kole, a soutěže České hlavičky, v níž jsem obsadila druhé místo v roce 2016 a první v roce 2017. Tyto zkušenosti mi umožnily postoupit do mezinárodních kol soutěží EUCYS (Tallinn, 2017) a CASTIC 2017, který se konal v čínském Hangzhou a kde jsem se umístila na prvním místě. Působení v akademickém týmu mi také umožnilo stát se autorkou několika publikací a prezentovat výsledky výzkumu na mezinárodních konferencích.

Ve volném čase se mimo odborné činnosti věnuji zejména hraní tenisu a trénování malých dětí, které s tímto sportem začínají. Zároveň se věnuji studiu francouzského a německého jazyka a mezi mé velké záliby patří klasická literatura, divadlo a opera.