Štěpán Záškolný

Jsem studentem bakalářského programu na Sciences Po Paris, kde se za podpory Bakala Foundation věnuji společenským vědám – hlavně ekonomii, ale také politice, právu a historii, protože věřím, že není dobrým ekonomem, kdo je pouze ekonomem.

Má cesta ke společenským vědám začala v České středoškolské unii. V době, kdy jsem se v Unii začal angažovat, jsem si ještě myslel, že chci být teoretickým fyzikem. Po relativně krátké době jsem však zjistil, že mě práce v oblasti společenských věd naplňuje mnohem více – viděl jsem velký potenciál měnit věci k lepšímu a právě proto jsem jim rychle propadl.

Má specializace na ekonomii přišla ve chvíli, kdy jsem pochopil, že ekonomie není věda, která se zabývá jen řízením podniků, ale že má velmi zajímavý společenský, politický i filosofický rozměr. Ekonomie může mimo jiné do veřejného diskurzu přinášet objektivní fakta, což v dnešní době vnímám jako velkou výzvu.

Mezi hlavní úspěchy mých středoškolských let řadím vedle místopředsednictví ve Středoškolské unii také dvojnásobnou úspěšnou účast v superfinále Ekonomické olympiády, účast v celostátním finále Středoškolské odborné činnosti, získání stáže ve společnosti Deloitte, kde jsem následně téměř rok pracoval jako analytik, či publikaci několika ekonomických esejí, ze kterých byly některé zveřejněné na webu České národní banky.