Renata Chalupská

Při studiu na Masarykově gymnáziu v Plzni jsem měla šanci se rozvíjet v mnoha směrech, ať už prostřednictvím účasti na politických simulacích, vědních olympiádách, jazykových soutěžích, hudebních soutěžích nebo dobrovolnictví. Toto období rozvoje mi pomohlo nahlédnout do komplikovanosti jednotlivých oborů a osvojit si různorodé vlastnosti, které mohu využít v dalších studiích. Vždy mne fascinovalo, čeho všeho jsou organismy schopné a toužila jsem pochopit, jak to vše funguje na molekulární úrovni. Proto jsem se po střední škole rozhodla studovat Molekulární a celulární biologii na University of Glasgow. V rámci studií mne velice zaujala developmentální biologie v souvislosti se studiem senescence, genetické inženýrství za použití technologie CRISPR nebo postupy stratifikované medicíny k léčbě rakoviny. Doufám, že budu mít v blízké budoucnosti možnost se na nějakém podobně zajímavém výzkumu podílet. Snažím se být věrná svým koníčkům, a tak ve volném čase pomáhám v charitě na pomoc medicínským studentům ve Rwandě, působím jako mentorka v programu Yoda Mentorship Program, hraji na příčnou flétnu v symfonickém orchestru a sportuji.